Serwis ESG

Kontrast
Wielkość liter - A +

Equinor, Polenergia i Vissim wspólnie organizują warsztaty z koordynacji ruchu na Morzu Bałtyckim

Więcej

Umiejętność właściwej reakcji w sytuacjach awaryjnych to jeden z najważniejszych elementów bezpiecznego funkcjonowania morskich farm wiatrowych. Equinor i Polenergia zorganizowały kolejną edycję warsztatów dla przedstawicieli sektora publicznego, administracji rządowej i samorządu.

Polenergia Partnerem Strategicznym Akademii Liderek ESG

Więcej

Grupa Polenergia upowszechnia odpowiedzialne podejście do biznesu, środowiska i społeczności lokalnych. Z tego względu zostaliśmy Partnerem Strategicznym Akademii Liderek ESG, organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi.

Ochrona Słowińskiego Parku Narodowego

Więcej

Grupa Polenergia, będąc świadoma zagrożeń związanych z utratą bioróżnorodności, od wielu lat podejmuje aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększania różnorodności biologicznej. W kontekście tych wysiłków, jednym z ostatnich działań jest zaangażowanie w aktywną ochronę rodzimych gatunków w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego.

Wielki finał konkursu o morskiej energetyce wiatrowej

Więcej

Prawie 120 prac na temat morskiej energetyki wiatrowej powstało w ramach konkursu artystycznego zorganizowanego przez Equinor i Polenergię. Konkurs był zwieńczeniem akcji edukacyjnej „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie”, w której wzięło udział prawie 1500 uczniów i uczennic z sześciu szkół podstawowych w regionie słupskim. Finał konkursu z nagrodami odbył się w Lądowisku Kultury w Redzikowie koło Słupska.

Działania na rzecz różnorodności i równych szans podjęte w 2023 roku

Więcej

Różnorodność i równe szanse to jeden z głównych obszarów działalności Grupy Polenergia w zakresie zaangażowania społecznego. Obszar ten obejmuje działania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, służące wyrównywaniu szans, głównie wśród osób starszych i chorych. Projekty dotyczą również aktywizacji kobiet ze środowisk wiejskich, klubów seniora oraz wspierają aktywność sportową wśród kobiet i dziewcząt.

Podsumowanie roku

Szanowni Państwo

Niniejszy serwis ESG przedstawia działania Grupy Polenergia w obszarze Zrównoważonego Rozwoju, m.in. w obszarze lokalnych społeczności, bioróżnorodności, edukacji klimatycznej czy rozwoju i wspierania pracowników Grupy.

Więcej

dr Michał Michalski
Prezes Zarzadu
Polenergia S.A.

Cele zrównoważonego rozwoju
Grupy Polenergia

Aktywnie działamy na rzecz realizacji wybranych celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Dobre praktyki
z zakresu ESG

Moc płynąca z różnorodności

Wykorzystujemy potencjał różnorodności na rzecz efektywnego realizowania celów Grupy. Strategia odpowiedzialności włącza różnorodność do strategii biznesowej i zarządzania Spółką, nadając jej priorytet w ramach działań diversity and inclusion. Od sierpnia 2019 roku Grupa Polenergia jest ponadto sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Więcej

Różnorodność biologiczna

Dla Grupy Polenergia każde nawet małe działanie lokalne chroniące i wzmacniające lokalną bioróżnorodność to działanie zgodne ze strategią ESG. Najważniejsze są dla nas lokalne inicjatywy i to właśnie od nich trzeba rozpocząć realizację Strategii na rzecz bioróżnorodności.

Więcej

Naszym obowiązkiem jest minimalizowanie oddziaływań naszych inwestycji. Wcielając je w życie, zawsze tworzymy wartość dodaną dla lokalnych ekosystemów. Wiemy, że utrata bioróżnorodności i kryzys klimatyczny są od siebie zależne.

Polityka Dobroczynności

Polityka Dobroczynności stanowi istotny element społecznej odpowiedzialności Grupy Polenergia – pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Deklarujemy otwartość na otaczający nas świat, wrażliwość na potrzeby ludzi oraz chęć niesienia pomocy.

Więcej

Traktujemy działalność dobroczynną jako jeden z elementów wspierających realizację długofalowej strategii rozwoju. Czujemy się odpowiedzialni za lokalne społeczności i środowisko naturalne, dlatego tak bardzo zależy nam na byciu aktywnym w tych obszarach.

Nasze działania

FW Kostomłoty

całkowita moc farmy wiatrowej

27 MW

Farma Wiatrowa Kostomłoty została zrealizowana przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty Sp. z o.o., należąca w 100% do Grupy Polenergia. Farma Wiatrowa jest zlokalizowana na terenie gminy Kostomłoty, w powiecie średzkim, województwie dolnośląskim, w południowej Polsce.

Więcej Polenergia

FW Gawłowice

moc farmy wiatrowej

48 MW

Farma Wiatrowa Gawłowice (Polenergia Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o.) jest zlokalizowana w gminie Radzyń Chełmiński w powiecie grudziądzkim w województwie kujawsko-pomorskim. Realizacja budowy prowadzona w dwóch etapach zakończyła się w 2015 roku.

Więcej Polenergia

FW Dębsk

łączna moc FW Dębsk

121 MW

Farma Wiatrowa Dębsk jest zlokalizowana na obszarze wyznaczonym posadowieniem wsi Zielona, Kuczbork, Dębsk, Chamsk, Olszewo, Olszewko, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo w gminach Żuromin oraz Kuczbork Osada, powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim.

Więcej Polenergia

FW Grabowo

całkowita moc farmy wiatrowej

44 MW

Farma Wiatrowa Grabowo położona jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. FW Grabowo znajduje się na w sąsiedztwie takich miejscowości jak: Konopoki-Monety, Konopki-Białystok, Grabowskie i Grabowo.

Więcej Polenergia

FW Krzęcin

całkowita moc farmy wiatrowej

6 MW

Farma Wiatrowa Krzęcin jest zlokalizowana w gminie Krzęcin, w powiecie choszczeńskim, w województwie zachodniopomorskim. FW Krzęcin składa się z 4 turbin typu Nordex S77, każda o wysokości 80 m i średnicy wirnika 77 metrów. Całkowita moc FW Krzęcin wynosi 6 MW.

Więcej Polenergia

FW Łukaszów

moc farmy wiatrowej

34 MW

Farma wiatrowa Łukaszów jest zlokalizowana w gminie Zagrodno w powiecie złotoryjskim, w województwie dolnośląskim. FW Łukaszów oddana do eksploatacji na początku 2012 roku. FW Łukaszów składa się z 17 turbin typu Vestas V90.

Więcej Polenergia

FW Modlikowice

moc farmy wiatrowej

24 MW

Farma wiatrowa Modlikowice jest zlokalizowana w gminie Zagrodno w powiecie złotoryjskim, w województwie dolnośląskim. FW Modlikowice została oddana do eksploatacji na początku 2012 roku. FW Modlikowice składa się z 12 turbin typu Vestas V90-2.0 MW o wysokości 105 m i średnicy wirnika 90 m.

Więcej Polenergia

FW Mycielin

moc farmy wiatrowej

46 MW

Farma Wiatrowa Mycielin jest zlokalizowana w okolicy miejscowości: Mycielin, Gościelin, Gościeszowice, Długie, Dzikowice i Sucha Dolna w gminach: Niegosławice i Szprotawa, w powiecie żagańskim, w województwie lubuskim.

Więcej Polenergia

FW Piekło

całkowita moc farmy wiatrowej

13,2 MW

FW Piekło jest zlokalizowana na terenie powiatu międzychodzkiego, w gminie Międzychód, w obrębach ewidencyjnych Tuczępy, Mnichy, Kamionna oraz na terenie gminy Kwilcz, w obrębie Mechnacz.

Więcej Polenergia

FW Puck

moc farmy wiatrowej

22 MW

Farma Wiatrowa Puck jest zlokalizowana w gminie Gnieżdżewo, w powiecie puckim, w województwie pomorskim. FW Puck została oddana do eksploatacji w 2007 roku.

Więcej Polenergia

FW Rajgród

moc farmy wiatrowej

25 MW

Farma Wiatrowa Rajgród jest zlokalizowana w gminie Rajgród, w powiecie grajewskim, w województwie podlaskim. FW Rajgród została oddana do użytkowania w 2014 roku.

Więcej Polenergia

FW Skurpie

moc farmy wiatrowej

44 MW

Farma Wiatrowa Skurpie jest zlokalizowana w gminie Płośnica, w powiecie działdowskim, w województwie warmińsko - mazurskim. FW Skurpie została oddana do użytkowania w 2015 roku.

Więcej Polenergia

FW Szymankowo

całkowita moc farmy wiatrowej

38,115 MW

Farma Wiatrowa Szymankowo jest zlokalizowana w okolicy miejscowości Gnojewo, Stara Kościelnica, Miłoradz oraz Bystrze w gminie Miłoradz w powiecie malborskim, w województwie pomorskim.

Więcej Polenergia

FF Sulechów

łączna moc farm

29,5 MWp

Zespół Farm Fotowoltaicznych Sulechów I Sulechów II i Sulechów III zlokalizowany jest w miejscowości Kruszyna, w Gminie Sulechów, powiecie zielonogórskim, w województwie lubuskim.

Więcej Polenergia

FF Buk

łączna moc farm

6,4 MWp

Inwestycja farm fotowoltaicznych Buk I została zrealizowana przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki Sp. z o.o. Buk I. Zlokalizowana jest w obrębie wsi Wielka Wieś w gminie Buk (powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Więcej Polenergia

FF Strzelino

łączna moc farmy

45,15 MWp

Farma Fotowoltaiczna Strzelino (Polenergia Obrót 2 Sp. z o.o.) będzie zlokalizowana w obrębie miejscowości Strzelino w gminie Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie. Projekt uzyskał niezbędne zgody korporacyjne pod koniec 2022 roku i obecnie znajduje się w fazie bezpośredniego przygotowania do budowy. Została podpisana umowa z wykonawcą robót instalacyjnych i montażowych. Wybrany został dostawca modułów fotowoltaicznych, inwerterów oraz Inżynier Kontraktu. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek marca 2023 r. Zakończenie budowy planowane jest w grudniu 2023 r. Łączna moc farmy wyniesie 45,15 MWp.

FF Świebodzin i II

łączna moc farmy

10,5 MWp

W grudniu 2021 roku spółka zależna Polenergia Farma Wiatrowa Olbrachcice sp. z o.o. rozwijająca portfel projektów farm fotowoltaicznych Świebodzin I o łącznej mocy 10,5 MW z sukcesem wzięła udział w aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii.

Spółka zależna Polenergia Farma Fotowoltaiczna 12 sp. z o.o. rozwijająca portfel farm fotowoltaicznych Świebodzin II o łącznej mocy 10,5 MWp uzyskała pozwolenie na budowę. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla projektów Świebodzin I i Świebodzin II zostanie podjęta około połowy roku 2023.

FF Szprotawa

łączna moc farmy

47 MWp

Farma Fotowoltaiczna Szprotawa (Polenergia Farma Wiatrowa Namysłów sp. z o.o.) zlokalizowana będzie w gminie Szprotawa, powiat żagański, województwo lubuskie. Projekt składać się będzie z 4 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 47 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Grupa planuje doprowadzić do zawarcia kluczowych umów projektowych w II połowie 2023 roku pod warunkiem uzyskania zgód korporacyjnych wymaganych dla realizacji tych projektów. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to druga połowa 2023 roku, a oddanie do użytkowania powinno nastąpić w pierwszej połowie 2024 roku.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

Produkcja brutto energii elektrycznej w 2020 roku

816 GWh

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (ENS) zlokalizowana jest w odległości około 1 km w kierunku północno-zachodnim od miasta Nowa Sarzyna, przy ulicy ks. J. Popiełuszki 2.

Więcej Polenergia

MFW Bałtyk I

obszar projektu

ok. 128,5 km2

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk I będzie się znajdować na granicy Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej na wysokości gminy miejskiej Łeba. Projekt położony jest w odległości 81 km od portu w Łebie, na wodach o głębokości 25-35 metrów. Projekt obejmie obszar około 128,5 km2, moc wszystkich turbin nie przekroczy 1560 MW.

Więcej Polenergia

MFW Bałtyk II

obszar projektu

ok. 122 km2

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk II ma być zlokalizowana około 37 km na północ od polskiej linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino.

Więcej Polenergia

MFW Bałtyk III

obszar projektu

ok. 122 km2

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk III ma być zlokalizowana około 37 km na północ od polskiej linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino

Więcej Polenergia

Farma wiatrowa

Farma fotowoltaiczna

Farma wiatrowa w rozwoju

Farma fotowoltaiczna w rozwoju

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

Morska farma wiatrowa w rozwoju

Projekt edukacyjny Graj z nami w zielone!®

Grupa Polenergia realizuje projekt Graj z nami w zielone!® we współpracy z licznymi placówkami edukacyjnymi mieszczącymi się wszędzie tam, gdzie obecne są projekty Polenergii w budowie i operacji. Zaproszone szkoły podstawowe i przedszkola realizują ekolekcje, które dotyczą zagadnień związanych z segregacją odpadów oraz obiegiem zamkniętym, gospodarką wodną a także odnawialnymi źródłami energii.

Więcej Polenergia

Działania edukacyjne Grupy Polenergia

Mapa działań dobroczynnych Grupy Polenergia

Prowadzimy aktywne mapowanie grup potrzebujących wsparcia. Ściśle współpracujemy z organami władz lokalnych takimi jak urzędy gmin i sołectwa. Wspólnie działamy na rzecz organizacji i instytucji kulturalnych oraz oświatowych wspierając działania edukacyjne, ale także te mające na celu m.in. aktywizację kobiet, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami

Więcej Polenergia

Działania dobroczynne Grupy Polenergia

Polenergia
w liczbach

Więcej

3000 MW

Moc morskich farm wiatrowych w rozwoju

1800 MW

Moc lądowych projektów OZE w rozwoju

530 MW

Moc lądowych projektów OZE w eksploatacji

420 mln PLN

Skorygowany wynik EBIDTA po trzech kwartałach 2023 roku

214 mln PLN

Zysk netto po trzech kwartałach 2023 roku

4 079 mln PLN

Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach 2023 roku

1100

Godzin lekcyjnych przeprowadzonych w ramach projektu "Graj z nami w zielone"

750

„Książek dla Klimatu” przekazanych do gminnych i szkolnych bibliotek

400 kg

Roczna produkcja miodu na Farmach Fotowoltaicznych w Sulechowie

Wspieramy inicjatywy

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close