Serwis ESG

O serwisie ESG, kontakt

O serwisie ESG, kontakt

 • 102-44
 • 102-46
 • 102-47
 • 102-54
 • 102-56

O serwisie ESG

Serwis ESG Polenergii jest platformą, na której kompleksowo komunikujemy nasze wyniki i działania w obszarach środowiskowym, społecznym i związanym z ładem korporacyjnym. Chcemy, aby odpowiadał on na potrzeby naszych interesariuszy w zakresie dostarczania kompletnej i aktualnej wiedzy o działaniach z zakresu ESG Polenergii. Aby sprostać temu wyzwaniu, będziemy na bieżąco aktualizowali informacje zawarte w Serwisie.

Serwis ESG stanowi rozwinięcie wydawanych przez Polenergię od 5 lat raportów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Został on przygotowany w oparciu o GRI Standards (in accordance) w opcji podstawowej (core) i nie był poddawany dodatkowej weryfikacji. Obejmuje swoim zakresem całą grupę kapitałową, w kształcie, w którym jest konsolidowana w sprawozdaniu finansowym.

Proces przygotowywania treści do Serwisu rozpoczęto analizą istotności, w ramach której przeprowadzono badanie interesariuszy zewnętrznych. Ocena istotnych tematów została zrealizowana również wewnętrznie w firmie. Dodatkowo, analiza istotności rozszerzona została o przegląd tematów raportowanych w branży. W efekcie zostały określone najważniejsze zagadnienia dla Polenergii, które opisane zostały w niniejszym Serwisie. Są to:

 • Zapobieganie korupcji
 • Materiały i surowce
 • Energia
 • Woda
 • Emisje
 • Wpływ na klimat
 • Zgodność z regulacjami środowiskowymi
 • BHP
 • Szkolenia i edukacja
 • Różnorodność i równość szans
 • Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą
 • Niedyskryminowanie
 • Społeczności lokalne
 • Prywatność klienta
 • Zapobieganie niezgodności w zakresie produktów i usług
 • Bioróżnorodność

Kontakt

Polenergia SA
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
fax: +48 22 522 31 61
e-mail: info@polenergia.pl

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close