Serwis ESG

Graj z nami w zielone!®

Graj z nami w zielone!®

Polenergia wspólnie z Kulczyk Foundation oraz partnerem merytorycznym UNEP/GRID-Warszawa realizuje projekt edukacyjny Graj z nami w zielone!®. Edukacja młodych pokoleń ma tak ogromne znaczenie, dlatego stworzyliśmy projekt dla szkół podstawowych, który pokaże nauczycielom, ale także rodzicom i edukatorom jak w przystępny i przyjazny sposób przybliżyć młodym ludziom zagadnienia związane z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem.

Wszystko po to by podnieść wiedzę dzieci w zakresie transformacji energetycznej, konieczności ochrony powierzchni ziemi i wód oraz zasad gospodarki w obiegu zamkniętym. Pomóc w tym mają specjalnie przygotowane scenariusze lekcyjne oraz wyjątkowe ekozeszyty, które motywują, dają siłę i uwrażliwiają młodych odbiorców na fakt, że wszyscy mamy wpływ na to, co się dzieje wokół nas, bo to od nas w dużej mierze zależy jak będzie wyglądało nasze jutro.

Zmiana sposobu naszego życia dziś, to wyścig o przyszłość kolejnych pokoleń ludzkości. W 2019 roku Unia Europejska zainicjowała prace nad polityką Zielonego Ładu. Wszystkie państwa tworzące europejską wspólnotę muszą dostosować politykę w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania. Cel to obniżenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. – w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Wysiłek kolejnej dekady ma szansę uczynić Europę pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem na świecie.

Koniecznością staje się ograniczanie wykorzystywania paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Naszą przyszłością są Odnawialne Źródła Energii takie jak lądowe i morskie farmy wiatrowe, wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne a także te przydomowe panele słoneczne i pompy ciepła. Z odnawialnej energii wyprodukujemy zielony wodór, który zdekarbonizuje przemysł, transport i energetykę. Kluczowym elementem jest także edukacja ekologiczna młodych pokoleń i zmiana w sposobie myślenia o ochronie klimatu i zrównoważonym rozwoju.

Iwona Sierżęga

członkini Zarządu Grupy Polenergia

Poznaj przygody Zosi i Wandy

Bohaterkami naszych ekozeszytów są Zosia i jej mama Wanda, które już dały się poznać jako doskonałe edukatorki świata zdrowego żywienia w projekcie Żółty Talerz zainicjowanym przez Kulczyk Foundation.  

Żółty Talerz, to największy w Polsce prywatny program wsparcia żywienia dzieci w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Program realizowany jest przy współudziale największych organizacji pozarządowych.

Tym razem Zosia i Wanda są przewodniczkami po świecie ochrony środowiska i klimatu, czyli Odnawialnych Źródeł Energii oraz ekologii. Razem z naszymi bohaterkami uczniowie poznają ważne tematy związane ze zrównoważonym rozwojem oraz przyczyny i skutki zmian klimatu na świecie.

Osoba korzystająca z danego ekozeszytu tematycznego ma dostęp do gotowego scenariusza lekcji. Dodatkowo, każdy ekozeszyt edukacyjny zawiera zestawy zadań i ćwiczeń w klasie, jak również zajęć poza salą lekcyjną, które umożliwią uczniom jeszcze głębsze zaznajomienie się z tematem oraz utrwalenie wiedzy.

Wszystkie scenariusze zajęć wraz z ćwiczeniami, kolorowanki i plakaty są dostępne bezpłatnie na naszej stronie internetowej.

Ekozeszyt o Odnawialnych Źródłach Energii

Odnawialne Źródła Energii stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnych gospodarek i rozwiązują problemy, z którymi zmaga się nasza planeta. Zosia i Wanda poprowadzą uczniów przez tajniki produkowania czystej i zeroemisyjnej energii. Naszym sprzymierzeńcem jest tu wiatr, woda i słońce.

Sprawdźcie, jak zapewnić światło lub ciepło w domach, energię dla fabryk lub napędzać samochody bez szkody dla środowiska oraz jak zmagazynować zieloną energię. Dowiedzcie się więcej o „zielonym wodorze”, który jest magazynem i paliwem jutra!

Razem z Zosią i Wandą uczniowie poznają ważne aspekty zrównoważonego rozwoju i skutków zmian klimatu.

Ekozeszyt o Odpadach i Recyklingu

Zosia i Wanda zapraszają do poznania zasad gospodarki w obiegu zamkniętym.

Odpadów najlepiej nie produkować. Jeśli jednak to konieczne, to najlepszym rozwiązaniem jest recykling. W procesie tym, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, z makulatury, szkła czy tworzyw sztucznych powstają nowe produkty o doskonałej jakości i trwałości. Jednak by recykling był efektywny, niezbędne jest właściwe postępowanie ze strony konsumenta i odpowiednia segregacja odpadów.

Zosia i Wanda przybliżą problematykę wytwarzania ogromnej ilości odpadów oraz poinstruują, jak je ograniczyć a najlepiej jak ich nie wytwarzać!

Ekozeszyt o Wodzie

Każdy Polak statystycznie ma rocznie do dyspozycji 1 585 m3 wody, czyli 1 585 000 litrów. Eksperci określają tę wielkość jako całkowite odnawialne zasoby wody, które zależą od wielkości opadu w danym kraju zamienianego na wody powierzchniowe i wody podziemne oraz wody, która dopływa do danego kraju spoza jego granic. Krótko mówiąc – informuje ona nas, ile wody możemy zużyć rocznie, aby nie było problemów z odnowieniem jej zasobów. Wydaje się, że to całkiem sporo. Co więc doprowadziło do sytuacji, że w 2019 roku w nawet 350 gminach stanowiących 15 proc. wszystkich gmin w Polsce, wprowadzano ograniczenia w korzystaniu z wody?

Odpowiedź na powyższe pytanie jak również na wiele innych pomogą znaleźć Zosia i Wanda w kolejnym etapie edukacji ekologicznej.

OBEJRZYJ WEBINARY

Chcąc wesprzeć nauczycieli oraz rodziców w przygotowaniach do prezentowania zagadnień opisywanych w ekozeszytach edukacyjnych przeprowadziliśmy cykl bezpłatnych szkoleń, które są obecnie dostępne online w formie webinarów.

Spotkania są prowadzone przez naszego merytorycznego Partnera UNEP/GRID- Warszawa i specjalistów z danej dziedziny, którzy mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi w obszarach tematycznych opartych na scenariuszach z ekozeszytów Graj z nami w zielone!®.

Zapraszamy na obejrzenia naszych webinarów:

  1. „Woda zdrowia doda. Zielone wyzwania dla dzieci i młodzieży z klas 4–8”
  2. „Woda zdrowia doda. Zielone wyzwania dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3)”
  3. „Sprytne rady na odpady. Zielone wyzwania dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3)”
  4. „Sprytne rady na odpady. Zielone wyzwania dla dzieci i młodzieży z klas 4–8”
  5. „Działamy z dobrą energią. Zielone wyzwania dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3)”
  6. „Działamy z dobrą energią. Zielone wyzwania dla dzieci i młodzieży z klas 4–8”

Podsumowanie I semestru drugiej edycji programu edukacyjnego Graj z nami w zielone!®

Pierwszy semestr drugiej edycji programu edukacyjnego Graj z nami w zielone!® dobiegł końca. Od września do połowy lutego nauczyciele w jego ramach zrealizowali ponad 800 godzin lekcyjnych. Blisko 5000 uczniów uczestniczyło w eko zajęciach, realizowało eko projekty oraz brało udział w eko konkursach Graj z nami w zielone!®

Więcej

Klimatyczne czytanie

Polenergia realizuje akcję Klimatyczne czytanie wspólnie ze szkołami podstawowymi oraz przedszkolami, które zlokalizowane są w pobliżu istniejących lub planowanych inwestycji Grupy Polenergia. Klimatyczne czytanie ma celu zachęcenie uczniów do sięgania po książki, zwłaszcza te, które dotyczą przyrody i ochrony klimatu.

Więcej

Konkursy Graj z nami w zielone!®

Nic tak nie wspiera przyswajania wiedzy jak dobra zabawa. Dlatego Polenergia zachęca wszystkie Placówki, które angażują się w realizację projektu Graj z nami w zielone!® do organizowania ciekawych eko konkursów oraz eko projektów. Podczas udziału w nich, uczniowie nie tylko zdobywają nowe umiejętności, czy też poszerzają zakres swojej wiedzy, ale przede wszystkim wspaniale się bawią.

Więcej

Konkurs czytelniczo-plastyczny pod patronatem Polenergii

W ramach akcji Klimatyczne czytanie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miłoradzu oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach, położone przy FW Szymankowo, zorganizowały Międzyszkolny Konkurs Czytelniczo-Plastyczny dla uczniów i uczennic klas I-VIII.

Więcej

Edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności - Sukces II Edycji Zajęć Edukacyjnych Polenergii

We wrześniu i październiku 2023 r. w pięciu szkołach podstawowych odbywały się lekcje z ekspertką ds. przyrody w ramach inicjatywy Grupy Polenergia. Temat przewodni tegorocznej edycji lekcji brzmiał „Chronimy bioróżnorodność – ptaki dziuplaki”, skupiając uwagę na istotnym aspekcie ekosystemów. Metody przeprowadzania zajęć zostały dostosowane do wieku uczestników, tworząc interaktywną i angażującą przestrzeń edukacyjną.

Więcej

Polenergia objęła patronatem Klasę Technologii Wodorowej w I LO w Nowej Sarzynie

Działania na rzecz edukacji klimatycznej wpisane są w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia. Traktujemy bardzo poważnie wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska w tym te, które są realizowane w ramach zajęć szkolnych czy też przedszkolnych. Dlatego, staramy się wspierać te placówki edukacyjne, które działają w miejscach, gdzie ulokowane są projekty Polenergii, i które realizują wspólnie z nami projekt Graj z nami w zielone. W ten o to sposób nawiązaliśmy współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Sarzynie, gdzie objęliśmy patronatem Klasę o profilu Technologii Wodorowych.

Więcej

Pierwsza edycja Graj z nami w zielone! dobiegła końca

Pierwsza edycja projektu edukacyjnego Graj z nami w zielone! została zakończona. Od września 2022 roku do czerwca 2023 roku ponad 70 placówek edukacyjnych działało na rzecz klimatu i ochrony środowiska realizując eko scenariusze.

Więcej

Wyniki konkursu „Natura energią przyszłości”

Celem konkursu było szerzenie wśród dzieci wiedzy o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródłach energii. Poziom nadesłanych prac konkursowych był bardzo wysoki, zarówno pod względem merytorycznym, jak i artystycznym.

Więcej

Konkurs „Natura energią przyszłości”

1 czerwca 2023 r. z okazji Dnia Dziecka ogłosiliśmy konkurs „Natura energią przyszłości”! Celem Konkursu jest uświadamianie dzieci w zakresie zalet wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce, wiatr, woda, przy produkcji urządzeń.

Więcej

„Klimatyczne Czytanie” w Polenergii

Nasza Firmowa Biblioteczka „Klimatycznego Czytania” została wyposażona w nowe pozycje, do czytania których zachęcamy pracowników i pracowniczki Polenergii. A wydarzyło się to po majowym spacerze przyrodniczym po Bagnie Całowanie. Spacer ten zainspirował nas do poszerzania wiedzy z zakresu ornitologii i entomologii.

Więcej

Gramy w zielone w Nowej Sarzynie

Działania na rzecz klimatu są dziś tematem numer jeden. Polenergia o tym wie i stara się być aktywna w tym zakresie wszędzie tam, gdzie umiejscowione są jej aktywa bądź tam, gdzie mają powstać nowe projekty.

Więcej

Gramy w zielone w gminie Miłoradz

Wiosną 2022 roku wyruszyliśmy w Polskę do przedszkoli i szkół podstawowych z naszym projektem Graj z nami w zielone!®.

Więcej

Światowy Dzień Pszczół na Farmach Fotowoltaicznych w Sulechowie

20 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Pszczół. To doskonała okazja do rozmowy z dziećmi na temat znaczenia pszczół i innych owadów dla środowiska naturalnego i gospodarki oraz do promowania postaw ekologicznych.

Więcej

Edukacja dla Klimatu – Wolontariat Pracowniczy

Pracownicy Grupy Polenergia uczą najmłodszych.

Więcej

Graj z nami w zielone w szkołach

Edukacyjny projekt Polenergii, UNEP/GRID-Warszawa oraz Kulczyk Foundation Graj z nami w zielone!®, który ruszył na wiosnę 2022 roku jest realizowany w prawie 70 placówkach edukacyjnych wszędzie tam, gdzie są obecne obiekty Grupy.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close