Serwis ESG

Gramy w zielone w Nowej Sarzynie

Gramy w zielone w Nowej Sarzynie

Działania na rzecz klimatu są dziś tematem numer jeden. Polenergia o tym wie i stara się być aktywna w tym zakresie wszędzie tam, gdzie umiejscowione są jej aktywa bądź tam, gdzie mają powstać nowe projekty. Dlatego wiosną minionego roku wyruszyliśmy do szkół podstawowych zapraszając nauczycieli i uczniów do realizacji projektu Graj z nami w zielone!®. Program ten ma na celu zwiększanie świadomości dotyczącej globalnego ocieplenia i ochrony przyrody.

W ramach projektu Graj z nami w zielone!® szkoły mogą realizować konkursy ekologiczne, do których Polenergia finansuje zakup nagród dla laureatów. Każda placówka może zorganizować konkurs wedle swojego planu, czy też zamysłu w zależności od tego na co w danym momencie nauczyciele pragną położyć nacisk. W niektórych przypadkach w realizację konkursów ekologicznych zaangażowana jest też cała gmina. I tak właśnie było na przełomie kwietnia i maja tego roku w gminie Nowa Sarzyna, gdzie mieści się należąca do naszej Grupy Elektrociepłownia.

We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Polenergia zorganizowała konkurs ekologiczny Graj z nami w zielone!®. Do udziału w tym konkursie zostało zaproszonych 8 Szkół Podstawowych oraz 4 Przedszkola, które wspólnie z Polenergią grają w zielone. Uczniowie młodszych klas oraz dzieci z przedszkola zostały poproszone o przygotowanie plakatów obrazujących, w jaki sposób należy dbać o środowisko. Uczniowie klas od 4 do 8 mieli za zadanie przygotować materiał filmowy ukazujący, jak  możemy przyczynić się do ochrony klimatu lub jak edukować najbliższych o potrzebie działań na rzecz ochrony klimatu.

Prac konkursowych otrzymaliśmy całe mnóstwo. Wszystkie były piękne i zasługiwały na uwagę, a przede wszystkim materiał filmowy przygotowany przez starsze dzieci. Jednakże, jak to w przypadku każdego konkursu bywa, musieliśmy być konsekwentni i wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy przyznać, zgodnie z regulaminem, trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii. Jako, że zadanie było niezwykle trudne pozwoliliśmy sobie na przyznanie także wyróżnień.

Rozdanie nagród odbyło się w niezwykłym dla Miasta i Gminy Nowa Sarzyna miejscu i czasie, bo w Rezerwacie Kołacznia, gdzie kwitnie jedyny w Polsce różanecznik żółty, podczas gminnych obchodów Dni Kwitnącej Azalii. Polenergia, która troszcząc się o środowisko dba także o bioróżnorodność zadeklarowała, wspólnie z UNEP/GRID-Warszawa działanie na rzecz nowosarzyńskiego rezerwatu. Planujemy bowiem ograniczenie wpływu konkurencyjnych dla azalii krzewów czeremchy amerykańskiej i drzewa robinii akacjowej. Prace obejmą także wycinkę jeżyn i tarniny.

Cieszy nas, że działania w ramach projektu Graj z nami w zielone!® porywają tak duże grono młodych ludzi, którzy wykazują się niezwykle cennymi pomysłami dotyczącymi działania w kierunku ochrony klimatu. Jesteśmy także dumni, że oprócz przekazywanej wiedzy możemy działać tak, jak w przypadku Rezerwatu Kołacznia.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt Graj z nami w zielone!® Nauczycielom, Dyrektorom Szkół i Przedszkoli oraz Uczniom. Gratulujemy wykonanych prac i działania na rzecz klimatu!

Razem możemy wszystko!

Oto filmy laureatów ukazujące, jak możemy przyczynić się do ochrony klimatu lub jak edukować najbliższych o potrzebie działań na rzecz ochrony klimatu.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close