Serwis ESG

Poznaj Grupę Polenergia

Poznaj Grupę Polenergia

Dostarczamy energię z przyszłości, która jest ekosystemem innowacyjnych technologicznych rozwiązań opartych całkowicie na czystej i zielonej energii odnawialnej. Nasi Klienci to duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz odbiorcy indywidualni dostrzegający wyzwania przyszłości - w tym konieczność zmiany sposobu korzystania z energii. Produkty stworzone w oparciu o standard Energia 2051 udowadniają, że przejście na zieloną stronę mocy nie oznacza zwiększenia rachunków.

 • 102-2
 • 102-6
 • 102-7
 • 102-16

Historia

Polenergia to pierwsza polska prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych gazowych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Kulczyk Holding: Polish Energy Partners SA (skoncentrowanej na produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych) oraz Grupy Polenergia (skoncentrowanej na wytwarzaniu, dystrybucji, sprzedaży i obrocie energii elektrycznej, świadectw pochodzenia oraz rozwoju nowych projektów z zakresu wytwarzania energii). W maju 2005 roku spółka Polish Energy Partners SA zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W wyniku konsolidacji Grupy Polenergia oraz Polish Energy Partners SA od 2014 roku akcje PEP SA są notowane jako Polenergia SA.

Zmieniamy oblicze polskiej energetyki

Misją Polenergii jest aktywne wspieranie transformacji polskiego rynku energetycznego poprzez rozwój gospodarki niskoemisyjnej, czystych i odnawialnych źródeł energii, a także dążenie do osiągnięcia w 2050 roku neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej. Polenergia jest przekonana, że Polska może odegrać ogromną rolę w transformacji energetycznej Europy Środkowej. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystuje nowoczesne i skuteczne technologie, jak również wiedzę i doświadczenie zespołu zarządzającego i operacyjnego.

Budujemy zdywersyfikowaną bazę aktywów wytwórczych oraz tworzymy rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie popytem i zapewniające elastyczność działania źródeł rozproszonych. Nasza oferta obejmuje szeroką gamę produktów gwarantujących zeroemisyjność, także w zakresie emobilności i zapewniania dostaw ciepła.

Przenosimy cyfrowe kanały komunikacji, z których korzysta już bankowość i dostawcy usług telekomunikacyjnych, do świata energetyki. Efektywnie wykorzystujemy cyfrowe narzędzia w budowie partnerskich relacji z Klientami.

Nasza działalność obejmuje rozwój i budowę aktywów wytwórczych OZE, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł gazowych, dystrybucję, obrót i sprzedaż energii elektrycznej oraz handel świadectwami pochodzenia i uprawnieniami do emisji CO2 a także rozwój projektów związanych z produkcją zielonego wodoru.

3000 MW

Moc morskich farm wiatrowych w rozwoju

1800 MW

Moc lądowych projektów OZE w rozwoju

530 MW

Moc lądowych projektów OZE w eksploatacji

110 MW

Moc elektrolizerów do produkcji wodoru w rozwoju

Przykładamy dużo uwagi do komunikacji z rynkiem kapitałowym, w szczególności otoczeniem inwestorskim. Polenergia jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2005 roku.

Wartości, które
definiują Polenergię, to:

 • Pasja

  by zmieniać nasze otoczenie na lepsze

 • Odpowiedzialność

  w transparentnym i rzetelnym wypełnianiu swoich zobowiązań

 • Leadership

  w wytyczaniu nowych standardów na rynku energii

 • Samodoskonalenie

  zapewniające najwyższą jakość wszystkich podejmowanych działań

 • Ambicja

  by zawsze wysoko zawieszać sobie poprzeczkę

Działalność Grupy obejmuje następujące podstawowe obszary:

 • wytwarzanie energii przez farmy wiatrowe na lądzie (on-shore) oraz farmy fotowoltaiczne;
 • rozwój trzech projektów farm wiatrowych na morzu (off-shore);
 • gaz i czyste paliwa, w tym technologie wodorowe;
 • dystrybucja i elektromobilność;
 • obrót i sprzedaż;
 • montaż instalacji OZE dla podmiotów indywidualnych

Nowymi kierunkami strategicznego rozwoju Grupy są magazynowanie energii, odzyskiwanie energii z innych produktów, inne innowacje w sektorze energetycznym oraz ekspansja na rynki zagraniczne.

Aktualnie działalność Grupy obejmuje cały obszar Polski, z naciskiem na lokalizacje o największym potencjale energetycznym, tj. ponadprzeciętnymi warunkami wietrzności (w przypadku farm wiatrowych) bądź nasłonecznienia (w przypadku elektrowni słonecznych) oraz relatywnie niskimi kosztami przyłączenia, a także, w zakresie obrotu energią, niektóre rynki zagraniczne.

Nowoczesna energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii nie może istnieć bez rozwoju krajowego łańcucha dostaw urządzeń, materiałów i usług. Dlatego Polenergia wspiera najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią z wykorzystaniem krajowych i lokalnych wykonawców i dostawców. Rozwój Polenergii przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski i regionu oraz pozostawi trwały pozytywny ślad dla przyszłych pokoleń.

Doświadczenie Grupy Polenergia w budowaniu krajowego rynku energii

Od 25 lat Polenergia jest liderem i pionierem transformacji rynku energii. Jest pierwszą grupą energetyczną w Polsce, która skutecznie realizuje strategię rozwoju opartą na własnych nowoczesnych źródłach energii. Zeroemisyjne aktywa w segmencie lądowych farm wiatrowych i fotowoltaiki bilansowane są przez efektywną niskoemisyjną kogenerację gazową.

Jesteśmy jednym z największych krajowych producentów energii z lądowych farm wiatrowych. Do chwili uruchomienia pierwszych turbin na Bałtyku, ten segment naszej działalności pozostanie głównym źródłem czystej, zielonej energii, którą dostarczamy naszym klientom zgodnie ze standardem Energia 2051.

Pierwsza nasza farma wiatrowa zlokalizowana w Pucku, składająca się z jedenastu turbin, uruchomiona została w 2007 roku. Od tego czasu zrealizowaliśmy łącznie 11 inwestycji z tej kategorii, których łączna moc wynosi 435 MW. W 2022 roku nasze lądowe farmy wiatrowe wyprodukowały netto ponad 1 033 287MWh zielonej energii, która wystarczyłaby do zasilenia 525 tys. gospodarstw domowych.

Dzięki ostatniej ze zrealizowanych przez Polenergię inwestycji – Farmie Wiatrowej Dębsk oddanej do użytkowania w styczniu 2022 roku – dopisaliśmy do naszego portfela projektów wiatrowych w eksploatacji aż 121 MW. Obecnie rozwijamy 2 nowe lądowe projekty wiatrowe: Farmę Wiatrową Piekło o mocy 13,2 oraz Farmę Wiatrową Grabowo o mocy 44 MW.

Bazując na doświadczeniu w segmencie farm wiatrowych, Polenergia z sukcesem zajęła pozycję w segmencie fotowoltaiki. W 2019 roku uruchomiła w Sulechowie pierwsze wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 8 MW. Na początku 2022 roku Polenergia planuje zakończenie budowy instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 29 MW.  Prowadzimy prace rozwijające nowe projekty, które przyniosą kilkaset MW. Część z nich jest bardzo zaawansowanych i prawdopodobnie w kolejnych latach będą przechodziły do fazy budowy.

Obecnie rozwijamy kolejne 2 projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 57 MWp.

Od 2010 roku Spółki z Grupy rozwijały trzy projekty morskich farm wiatrowych zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim, tj. MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II Sp. i MFW Bałtyk III. W 2018 roku Polenergia podjęła współpracę z Equinor zakładającą wspólną realizację projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. W grudniu 2019 roku Grupa podpisała umowę o współpracy przy realizacji projektu MFW Bałtyk I. Łączna moc projektów rozwijanych przez spółki wynosi 3000 MW.

Podpisana przez prezydenta RP w styczniu 2021 roku ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych stanowi milowy krok dla transformacji energetycznej. Ustawa wyznacza ramy prawne do budowy pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych i pozwala na pełne wykorzystanie potencjału Morza Bałtyckiego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Przyznane w 2021 roku przez Prezesa URE prawo do pokrycia ujemnego salda tzw. kontraktu różnicowego, zapewnia cenę za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, na poziomie nie wyższym niż ustalona przez Ministra Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 30 marca 2021 roku, czyli 319,6 PLN za 1 MWh. Przyznane wsparcie, to istotny krok na drodze do realizacji projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, które tym samym włączone zostały do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

W dniu 31 grudnia 2021 r. Polenergia uzgodniła z litewską spółką Modus Energy AB (działająca pod marką Green Genius) kluczowe warunki porozumienia joint venture , którego celem będzie rozwijanie projektów morskich rarm wiatrowych na obszarze Morza Bałtyckiego stanowiącym litewskie morze terytorialne.

W obszarze wytwarzania energii z wykorzystaniem gazu Grupa posiada od 2011 roku elektrociepłownię w Nowej Sarzynie (województwo podkarpackie). Ta gazowa elektrociepłownia działająca operacyjnie od 2000 r. operowana jest przez spółkę z Grupy – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp.  o.o. (“ENS”) Moc turbin gazowych zainstalowanych w ENS wynosi 116 MW mocy elektrycznej oraz 70 MWt mocy cieplnej. Zakład wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne i urządzenia, a cały proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany. W elektrociepłowni zainstalowane są dwie turbiny gazowe (43,4 MW każda) z kotłami odzysknicowymi  oraz jedna turbina parowa (44,8 MW), które pracują w technologii układu kombinowanego gazowo-parowego. ENS zapewnia stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego dzięki uczestnictwu w Rynku Mocy oraz świadczeniu usług samostartu i odbudowy KSE dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Od 2022 roku na terenie ENS zieloną energię produkuje farma fotowoltaiczna zainstalowana na budynkach elektrociepłowni. Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 890 kWp.

Od maja 2020, czyli od momentu ogłoszenia strategii, Grupa również angażuje się w rozwój projektów zielonego wodoru w procesie elektrolizy wody przy udziale czystej, zielonej energii. W szczególności, Spółka skupia się na wielkoskalowym projekcie 100MW fabryki wodorowej, z której zielony wodór będzie surowcem dla przemysłu a także paliwem dla zeroemisyjnego transportu. Prace toczą się również wokół częściowego uwodornienia elektrociepłowni w Nowej Sarzynie.

Polenergia posiada kompetencje nie tylko w obszarze rozwoju i wytwarzania energii z OZE i ze źródeł konwencjonalnych gazowych, lecz także w zakresie jej obrotu i dystrybucji oraz rozwoju nowych technologii. Dzięki skupieniu wiedzy i doświadczenia wszystkich Spółek z Grupy możliwe jest efektywne zarządzanie całym łańcuchem dostaw, od wytworzenia energii do jej sprzedaży, trafne prognozowanie kierunku rozwoju całego rynku energii, a dzięki temu optymalizacja działalności Grupy.

Polenergia Dystrybucja jest dystrybutorem i dostawcą energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, mieszkaniowych i handlowych, między innymi osiedli mieszkalnych, zakładów produkcyjnych, biurowców i centrów handlowych. Spółka prowadzi działalność w różnych regionach. Polenergia Dystrybucja jest największym niezależnym operatorem sieci dystrybucyjnej, na większą skalę działają jedynie cztery spółki należące do Skarbu Państwa oraz E.ON. Jest również drugim największym OSD w Warszawie.

Wchodząc w rynek elektromobilności Grupa, poprzez dedykowaną spółkę Polenergia eMobility oraz spółki zajmujące się sprzedażą do klientów końcowych, tj. Polenergia Dystrybucja i Polenergia Sprzedaż, wdrożyła do sprzedaży kompleksową ofertę z  skierowaną zarówno do klientów indywidualnych, jak i klientów biznesowych. Oferta zawiera nie tylko ładowarkę, ale przede wszystkim energię ze słońca i wiatru do ładowania samochodu.

Polenergia Obrót i Sprzedaż to należąca do Grupy Polenergia spółka zajmująca się hurtowym obrotem energią i gazem, która obsługuje spółki działające w Grupie, jak również zapewnia dostęp do rynku dla zewnętrznych podmiotów. Podmiot ten oferuje energię dla szerokiej rzeszy klientów końcowych. Spółka, choć skupiona jest głównie na rynku polskim, obecna jest także poza granicami kraju. Spółka Polenergia Sprzedaż przygotowała w 2021 roku unikatową koncepcję produktową zbudowaną w całości na energii z OZE. Oferta kierowana jest do średnich i małych przedsiębiorstw oraz do klientów indywidualnych. Polenergia Sprzedaż dostarcza i gwarantuje, poprzez standard Energia 2051, wyłącznie zieloną energię z polskich źródeł wytwórczych.

Plan ogłoszony przez Komisję Europejską, nazywany pakietem Fit for 55, jednoznacznie wskazuje na bardzo dużą potrzebę rozbudowy obecnych zielonych aktywów wytwórczych, ale także rozwój instalacji prosumenckich tj. energii wytwarzanej przez jej odbiorcę końcowego, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji na własne potrzeby. Dlatego w 2021 r. Grupa przejęła spółki z Grupy Edison Energia, które oferują rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, ciepła i optymalizacji zużycia energii, w szczególności: instalacje fotowoltaiczne dla odbiorców prywatnych i firm, pompy ciepła, magazyny energii, wiaty fotowoltaiczne (carport), stacje ładowania samochodów elektrycznych, własne moduły fotowoltaiczne oraz rozwiązania smart home, co wpisuje się w działania Grupy nakierowane na inwestycje w obszarze instalacji oraz obsługi klientów w sferze energetyki rozproszonej i wzmocnienie działań w obszarze produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, także w mikroinstalacjach.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close