Serwis ESG

Partnerstwa

Partnerstwa

Spółki Grupy Polenergia są aktywnymi członkami licznych organizacji, dzięki czemu, razem z innymi partnerami wpływają na rozwój ważnych dla nich obszarów.

 • 102-12
 • 102-13

Nasze partnerstwa

 • Fundacja L. Paga – Partner Strategiczny XI Edycji Akademii Energii (wsparcie programu edukacyjno rozwojowego dla wybitnie zdolnych polskich studentów w obszarze energetyki).
 • Fundacja L. Paga – Partner Strategiczny V Edycji Akademii Liderek Biznesu (wsparcie dla młodych kobiet: rozwijanie zdolności z zakresu komunikacji, oraz pracy nad własnym wizerunkiem, poszerzanie sieci networkingowych).
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Kampania Zielona Wstążka #DlaPlanety oraz „Tylko Jedna Ziemia” – „Only One Earth” (włączenie w akcję organizowaną w ramach Programu Re:Generacja, wsparcie wybranego działania na terenie ustalonego ekosystemu).
 • UN Global Compact Poland Network Polska – realizacjaprogramu „Climate Positive” (Program „Climate Positive” stanowirealizacjęcelów United Nations Global Compact w zakresienastępującychCelówZrównoważonego Rozwoju ONZ: Cel nr 6 (Clean Water and Sanitation), Cel nr 7 (Affordable and Clean Energy), Cel nr 11 (Sustainable Cities and Communities), Cel nr 12 (Responsible Consumption and Production), Cel 13 (Climate Action), Cel nr 14 (Life Below Water), Cel nr 15 (Life on Land), Cel nr 17 (Partnerships for the Goals.)
 • Sygnatariusz Karty Różnorodności w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Rada Programowa UNGC
 • Podkarpacka Dolina Wodorowa (członek PDW, Podkarpacka Dolina Wodorowa powstała w 2021 roku, a jej głównym celem jest wykorzystanie technologii wodorowych, które są innowacyjne pod względem gospodarczym i korzystne pod względem ochrony środowiska.)
 • Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa (Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa powstała w styczniu 2022. Powołało ją 20 firm, uczelni i instytucji. To druga w kolejności powstania i największa pod względem wielkości i potencjału dolina wodorowa w Polsce. Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego.)
 • Izba Energii Przemysłowej I Odbiorców Energii (Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty związane z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej. Najważniejszym celem Izby jest poprawa pozycji konkurencyjnej jej Członków poprzez obniżanie kosztów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii.)
 • Porozumienie Sektorowe dla Wodoru (W październiku 2021 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska, samorządy, biznes jak i naukowcy podpisali porozumienie sektorowe rzecz gospodarki wodorowej. W gronie sygnatariuszy nie mogło zabraknąć Polenergii, bo wodór to dla Grupy Polenergia technologia jutra i szansa na przyśpieszenie polskiej zielonej transformacji.)
 • Porozumienie Sektorowe dla Morskiej Energetyki Wiatrowej (sygnatariusz)
 • Hydrogene Europe (Członkostwo w Hydrogen Europe umożliwi Polenergii uczestniczenie we współtworzeniu rynku wodorowego poprzez nawiązanie nowych i trwałych relacji biznesowych. Aktywność w ramach HE to tworzenie postulatów w kluczowych obszarach rozwoju energetyki wodorowej, nie tylko na rynku krajowym, ale także na arenie europejskiej, jak również dostęp do zasobów wiedzy związanej z technologiami, a ponadto z biznesowymi aspektami rozwoju inwestycji wodorowych.)
 • AHK Polska (Członkostwo w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej daje nam możliwość nawiązywania i budowania kontaktów biznesowych oraz wymianę doświadczeń z firmami niemieckimi.)

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close