Serwis ESG

Farmy fotowoltaiczne

FF Strzelino

łączna moc farmy

45,15 MWp

Farma Fotowoltaiczna Strzelino (Polenergia Obrót 2 Sp. z o.o.) będzie zlokalizowana w obrębie miejscowości Strzelino w gminie Słupsk, powiat słupski, województwo pomorskie. Projekt uzyskał niezbędne zgody korporacyjne pod koniec 2022 roku i obecnie znajduje się w fazie bezpośredniego przygotowania do budowy. Została podpisana umowa z wykonawcą robót instalacyjnych i montażowych. Wybrany został dostawca modułów fotowoltaicznych, inwerterów oraz Inżynier Kontraktu. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek marca 2023 r. Zakończenie budowy planowane jest w grudniu 2023 r. Łączna moc farmy wyniesie 45,15 MWp.

FF Świebodzin I i II

łączna moc farmy

10,5 MWp

W grudniu 2021 roku spółka zależna Polenergia Farma Wiatrowa Olbrachcice sp. z o.o. rozwijająca portfel projektów farm fotowoltaicznych Świebodzin I o łącznej mocy 10,5 MW z sukcesem wzięła udział w aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii.

Spółka zależna Polenergia Farma Fotowoltaiczna 12 sp. z o.o. rozwijająca portfel farm fotowoltaicznych Świebodzin II o łącznej mocy 10,5 MWp uzyskała pozwolenie na budowę. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla projektów Świebodzin I i Świebodzin II zostanie podjęta około połowy roku 2023.

FF Szprotawa

łączna moc farmy

47 MWp

Farma Fotowoltaiczna Szprotawa (Polenergia Farma Wiatrowa Namysłów sp. z o.o.) zlokalizowana będzie w gminie Szprotawa, powiat żagański, województwo lubuskie. Projekt składać się będzie z 4 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 47 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Grupa planuje doprowadzić do zawarcia kluczowych umów projektowych w II połowie 2023 roku pod warunkiem uzyskania zgód korporacyjnych wymaganych dla realizacji tych projektów. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to druga połowa 2023 roku, a oddanie do użytkowania powinno nastąpić w pierwszej połowie 2024 roku.

Poniżej zamieszczamy formularz, który pozwoli na sprawniejsze przekazywanie uwag, skarg, pytań do inwestora Farmy Fotowoltaicznej Strzelino, a tym samym pozwoli na bardziej efektywną komunikację i przekazywanie informacji oraz reagowanie na wydarzenia/zdarzenia zaistniałe na skutek naszej działalności.  Formularze skarg zostały udostępnione w urzędzie gminy i Miasta Słupsk, gdzie można znaleźć również dane kontaktowe do Spółki. Formularz można znaleźć pod następującym linkiem: Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close