Serwis ESG

Rozwój społeczności lokalnych

Rozwój społeczności lokalnych

Działalność na rzecz społeczności lokalnych oraz ich rozwoju jest dla Grupy bardzo istotna. Zależy nam, aby mieszkańcy regionów, w których powstają nasze inwestycje, czerpali korzyści z naszej obecności w ich miejscach do życia. Klarownie komunikujemy, że nasze inwestycje są długoterminowe, dlatego zależy nam na dwustronnych dobrych relacjach.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 413-1

Nasza współpraca z mieszkańcami opiera się na nieustannym dialogu i obustronnym zaangażowaniu. Działalność w tym obszarze prowadzą przede wszystkim spółki projektowe Grupy w obszarze rozwoju, budowy i eksploatacji.

Mapa działań dobroczynnych

W codziennej działalności Grupa koncentruje uwagę na społecznościach żyjących wokół jej projektów, przede wszystkim na ich potrzebach. Szczególny nacisk położony jest na partnerstwo i pomoc. Stała współpraca i zaangażowanie mają na celu utrzymanie dobrych relacji oraz poprawienie jakości codziennego życia lokalnych społeczności.

Zarówno Strategia Rozwoju Grupy na rok 2020-2024 jak i Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy na lata 2019 -2022 przewiduje zaangażowanie w działania na rzecz tworzenia wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy.

  • cele oraz sposoby realizacji działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy
  • obszary działalności sponsoringowej i dobroczynnej.

Polityka dobroczynności ma na celu m.in. określenie działań kierowanych do grupy interesariuszy zewnętrznych Polenergii – głównie mieszkańców miejscowości, w których realizowane i eksploatowane są projekty należące do Grupy.

Grupa wspiera między innymi inicjatywy w zakresie edukacji, kultury i sztuki oraz promocji aktywności fizycznej. Pomoc prowadzona jest również w celu przeciwdziałania różnym wymiarom wykluczenia społecznego oraz wspierania projektów infrastrukturalnych. Ponadto, realizując nasze inwestycje, staramy się wpływać na rozwój ekonomiczny i rynek pracy poszczególnych regionów, m.in. zlecając wiele prac firmom lokalnym.

Liczba zakładów prowadzących działania na rzecz lokalnych społeczności
Całkowita liczba zakładów/oddziałów organizacji w Polsce 23
Odsetek zakładów/oddziałów, w których wdrożono programy zaangażowania lokalnej społeczności 100%

W 2022 rozpoczęliśmy projekt edukacyjny Graj z nami w zielone!®, do którego zaprosiliśmy szkoły podstawowe i przedszkola, które działają na tym samym terenie, co Polenergia. Razem z nami w obszarze edukacji klimatycznej działa już 68 jednostek. Część z tych placówek otrzymała od nas wsparcie finansowe w postaci nagród do konkursów ekologicznych. Dofinansowaliśmy także dziecięce i młodzieżowe drużyny sportowe, turnusy wakacyjne i rehabilitacyjne wszędzie tam, gdzie zlokalizowane są inwestycje Grupy, zarówno te będące już w operacji jak i dopiero rozwijane projekty. Wspieraliśmy lokalne inicjatywy, które integrują społeczności takie jak dożynki i lokalne święta. Nawiązaliśmy też współpracę z wieloma Kołami Gospodyń Wiejskich a także Klubami działającymi na rzecz Seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, które to mają za cel aktywizację lokalnych środowisk.

Więcej informacji na temat poszczególnych działań w tym obszarze znaleźć można poniżej.

Klasa wodorowa z Nowej Sarzyny na Targach Wodorowych H2Poland

W dniach 14-16 kwietnia w Poznaniu odbyły się największe w Polsce targi wodorowe H2Poland.

Więcej

Możemy obserwować gniazdo bocianów na żywo!

Od maja 2024 roku możemy obserwować gniazdo bocianów przy Szkole Podstawowej w Bierkowie! Szkoła ta zlokalizowana jest w powiecie słupskim, gdzie umiejscowiony jest projekt Farmy Fotowoltaicznej Strzelino.

Więcej

Polenergia wspiera organizację zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, dorosłych i seniorów

Od września 2023 roku do kwietnia 2024 roku w Lignowach Szlacheckich realizowano trzy projekty kulturalno-edukacyjne: „Kawiarenka dla seniora”, „Świeć gwiazdeczko mała świeć” oraz „Kuchnia łączy pokolenia”. Zostały one zorganizowane przez Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet wraz z partnerami: Klubem Seniora i Kołem Gospodyń Wiejskich. Środki na realizację wydarzeń przekazała Polenergia, zgodnie z Polityką Zaangażowania Społecznego Grupy.

Więcej

Wielki finał konkursu o morskiej energetyce wiatrowej

Prawie 120 prac na temat morskiej energetyki wiatrowej powstało w ramach konkursu artystycznego zorganizowanego przez Equinor i Polenergię. Konkurs był zwieńczeniem akcji edukacyjnej „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie”, w której wzięło udział prawie 1500 uczniów i uczennic z sześciu szkół podstawowych w regionie słupskim. Finał konkursu z nagrodami odbył się w Lądowisku Kultury w Redzikowie koło Słupska.

Więcej

Equinor i Polenergia razem budują i razem edukują

Prawie półtora tysiąca dzieci z sześciu szkół podstawowych w regionie słupskim bierze udział w projekcie edukacyjnym „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie”. Organizatorzy – Equinor i Polenergia – zaplanowali w szkołach interaktywne zajęcia i konkurs artystyczny z atrakcyjnymi nagrodami.

Więcej

Działania na rzecz różnorodności i równych szans podjęte w 2023 roku

Różnorodność i równe szanse to jeden z głównych obszarów działalności Grupy Polenergia w zakresie zaangażowania społecznego. Obszar ten obejmuje działania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, służące wyrównywaniu szans, głównie wśród osób starszych i chorych. Projekty dotyczą również aktywizacji kobiet ze środowisk wiejskich, klubów seniora oraz wspierają aktywność sportową wśród kobiet i dziewcząt.

Więcej

Działania na rzecz sportu i zdrowia podjęte w 2023 roku

Uwzględniając potrzebę aktywizacji ruchowej, szczególne wśród dzieci i młodzieży, Grupa Polenergia wspiera inicjatywy, które zachęcają do aktywnego spędzania czasu oraz promują zdrowy styl życia. Priorytet stanowią projekty na rzecz środowisk wykluczonych: dzieci i młodzieży, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Więcej

Polenergia objęła patronatem Klasę Technologii Wodorowej w I LO w Nowej Sarzynie

Działania na rzecz edukacji klimatycznej wpisane są w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia. Traktujemy bardzo poważnie wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska w tym te, które są realizowane w ramach zajęć szkolnych czy też przedszkolnych. Dlatego, staramy się wspierać te placówki edukacyjne, które działają w miejscach, gdzie ulokowane są projekty Polenergii, i które realizują wspólnie z nami projekt Graj z nami w zielone. W ten o to sposób nawiązaliśmy współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Sarzynie, gdzie objęliśmy patronatem Klasę o profilu Technologii Wodorowych.

Więcej

Wolontariat Grupy Polenergia w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi

Działania na rzecz społeczności lokalnych odgrywają niezwykle ważną rolę w działalności Grupy Polenergia. Nasza odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do biznesu, ale sięga dalej, obejmując troskę o wspólnotę i środowisko. W ramach wolontariatu pracowniczego, 7 października ponad 30 pracowników i pracowniczek wraz z rodzinami zabrało się na warszawskiej Pradze, aby pomóc Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.

Więcej

Zajęcia przyrodnicze w szkołach

W szkołach podstawowych, które biorą udział w projekcie „Graj z nami w zielone!” przeprowadzono serię 12 lekcji przyrodniczych, w których wzięło udział ponad 350 uczniów. Zajęcia odbyły się w rejonie inwestycji Grupy Polenergia Farmy Wiatrowej Kostomłoty i Farmy Wiatrowej Dębsk.

Więcej

Współpraca lokalna na rzecz przyjęcia uchodźców z Ukrainy

Na terenie gminy, gdzie budowana jest Farma Wiatrowa Kostomłoty (gm. Kostomłoty) zostały wyznaczone dwa miejsca, w których gmina chce zorganizować miejsca pobytu dla uchodźców. Łącznie przygotowanych zostanie 55 miejsc: 30 w Domu Seniora w Kostomłotach i 25 w budynku lokalnej świetlicy w Mietkowie.

Więcej

Lokalna współpraca

Dbając o lokalne społeczności Polenergia nie działa sama, ale od wielu lat współpracuje z innymi firmami w regionie.

Więcej

Wsparcie klubów sportowych i ośrodków kulturalnych

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna wspiera szereg klubów sportowych, ośrodków kulturalnych oraz pojedyncze inicjatywy ważne dla lokalnej społeczności, co przekłada się na bardzo dobre relacje z mieszkańcami, będącymi jednocześnie klientami elektrociepłowni oraz jej pracownikami.

Więcej

Działania lokalne Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

Od wielu lat Elektrociepłownia Nowa Sarzyna wspiera inicjatywy, które są ważne dla lokalnej społeczności, co przekłada się na bardzo dobre relacje z mieszkańcami.

Więcej

Działania na rzecz społeczności lokalnej – ENS - Polenergia

Polenergia wspiera Nową Sarzynę m.in. pod względem ochrony środowiska i aktywności sportowej młodych mieszkańców.

Więcej

Wsparcie festynu folklorystycznego

Spółka Dipol Sp. z o.o. (FW Puck) od wielu lat wspiera organizację festynu folklorystycznego „Figle Gnieżdżewskich Gburów”.

Więcej

Książki dla Klimatu

W 2021 w Światowy Dzień Wiatru, który przypada 15 czerwca Polenergia rozpoczęła  nowy edukacyjny projekt  – „Książki dla Klimatu”. 750 książek, które mówią, jak zadbać o czyste powietrze i powstrzymać zmiany klimatu, trafiło do siedemnastu gminnych i szkolnych bibliotek w miejscach, gdzie Polenergia realizuje swoje zielone inwestycje.

Więcej

Szkolenia dla Liderów dobroczynności

W ślad za planem rozwoju działalności dobroczynnej z roku 2020, aby ułatwić pracę Kierowników Obiektów, jak również Kierowników Projektów w rozwoju oraz pomóc im zdefiniować lokalne potrzeby, w lutym 2021 r. odbyły się Warsztaty dla Liderów dobroczynności pt.: „Jak działać lokalnie? Programy społeczne w praktyce” .

Więcej

Nasze zaangażowanie lokalne FW Szymankowo

W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi zrealizowaliśmy szereg działań na terenie gminy Miłoradz, gdzie budujemy naszą farmę FW Szymankowo.

Więcej

Wsparcie WOŚP – FW Mycielin

W 2019 r. Polenergia postanowiła wesprzeć WOŚP wystawiając na licytację możliwość wjazdu na turbinę wiatrową na Farmie Wiatrowej Mycielin.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close