Serwis ESG

Szkolenia dla Liderów dobroczynności

Szkolenia dla Liderów dobroczynności

W ślad za planem rozwoju działalności dobroczynnej z roku 2020, aby ułatwić pracę Kierowników Obiektów, jak również Kierowników Projektów w rozwoju oraz pomóc im zdefiniować lokalne potrzeby, w lutym 2021 r. odbyły się Warsztaty dla Liderów dobroczynności pt.: „Jak działać lokalnie? Programy społeczne w praktyce” . Warsztaty miały na celu podniesienie poziomu wiedzy u osób, które zajmują się budowaniem lokalnych relacji z Interesariuszami Polenergii i pomoc w odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zaplanować lokalne działania społeczne. W warsztatach brało udział łącznie prawie 30 Pracowników Grupy, którzy w ramach projektów w fazie rozwoju i eksploatacji współtworzą, kreują działania i prowadzą dialog z lokalną społecznością

Celem warsztatów było nie tylko poszerzenie wiedzy dotyczącej zaangażowania społecznego, ale również:

  • przekazanie wiedzy na temat metod i możliwości działań w wymiarze lokalnym,
  • zainspirowanie osób uczestniczących do aktywnego działania na rzecz lokalnych społeczności poprzez przykłady i doświadczenia udanych działań w obszarze działalności dobroczynnej innych organizacji,
  • przedyskutowanie dotychczasowych projektów z perspektywy wartości dla społeczności lokalnej i firmy,
  • wypracowanie wspólnego modelu działania,
  • zwrócenie uwagi na realizację projektów wspierających różnorodność (w tym działania kierowane do kobiet i dziewczynek, np. wsparcie amatorskich żeńskich klubów sportowych, czy lokalnych inicjatyw organizowanych przez kobiety).

Dzięki wiedzy zdobytej podczas warsztatów, pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie polityki dobroczynnej zdecydowali o rozwoju długofalowych programów i wieloletniej współpracy z lokalnymi liderami w miejscowościach, gdzie zlokalizowane są projekty. Działania długofalowe mają dotyczyć budowania nie tylko elementów infrastrukturalnych w lokalnych gminach, ale nawiązania długotrwałych relacji z gminami/sołectwami, gdzie projekt infrastrukturalny został zrealizowany. Przykładem jest realizacja remontu świetlicy, a w kolejnych latach realizacja wydarzeń związanych z funkcjonowaniem świetlicy i lokalnych wydarzeń. Taka realizacja polityki dobroczynności przyczyni się do postrzegania Grupy Polenergia jako dobrego sąsiada i wieloletniego Partnera lokalnych społeczności.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close