Serwis ESG

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jednym ze strategicznych celów Grupy Polenergia jest bezawaryjność instalacji oraz bezpieczeństwo pracowników, współpracowników, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Zawiera się w tym także zobowiązanie do spełniania wszelkich wymogów prawnych i wymogów instytucji finansujących oraz do realizacji dobrych praktyk branżowych, a także do ciągłego rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 403-9
 • 403-10

Polenergia wierzy, że wszystkim wypadkom przy pracy można zapobiec. Chce dzielić się swoim doświadczeniem z podwykonawcami i partnerami, z którymi tworzy bezpieczne miejsce pracy: dba, aby standardy wdrożone w spółkach Grupy obowiązały również ich. Skupiając się na bezpieczeństwie pracy, Polenergia oczekuje od swoich partnerów biznesowych solidarnego wysiłku w kształtowaniu bezwypadkowej kultury pracy w całym łańcuchu dostaw.

Wszystkie obiekty w operacji muszą spełniać wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Oznacza to, że pracownicy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, zweryfikowane w drodze egzaminu i potwierdzone stosownymi zaświadczeniami wynikającymi z ustawy Prawo energetyczne. Wśród czynności wykonywanych przy urządzeniach energetycznych wyróżnia się prace eksploatacyjne i inne (na przykład remonty, inspekcje, pomiary, badania, montaże). Eksploatacja jest wykonywana przez wykwalifikowany personel na podstawie stosownych instrukcji, a wszystkie inne czynności – na podstawie indywidualnego polecenia, odrębnego dla każdej pracy. 

Zero stwierdzonych przypadków chorób zawodowych w 2020 r. 

Trwająca w 2021r. pandemia spowodowała utrzymanie wszystkich zaleceń i działań podjętych od marca 2020 r.

Najważniejsze
działania w zakresie
walki z epidemią:

 • obowiązkowej dezynfekcji/higieny rąk poprzez zapewnienie dostępności preparatów, środków higieny etc.

 • utrzymywanie zalecanego dystansu np. prace administracyjno – biurowe wykonywane przy ograniczonej minimalnej liczbie pracowników, a w razie potrzeby w trybie rotacyjnym, (ograniczenie liczy pracowników pracujących w tym samym czasie w biurze),

 • wprowadzenie zalecenia, aby spotkania służbowe były zastępowane telekonferencjami, rozmowami telefonicznymi i kontaktem mailowym,

 • zalecenie zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych,

 • wprowadzanie procesów oraz procedur pomagających zarządzanie firmami podwykonawczymi w zakresie ograniczania pandemii,

 • na wszystkich budowach farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych wprowadzono system kontroli oparty na testach i pomiarach temperatury,

 • na jednej z prowadzonych inwestycji wprowadzono dodatkowe badania dla wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, a także wsparto lokalny Urząd Gminy w zakresie testowania.

Aby wesprzeć wszystkich pracowników grupy Polenergia zorganizowano cykl szkoleń z psychologami oraz fizjoterapeutami pod nazwą „Farma Zdrowej Energii”. Szkolenia  obejmowały zakresu ergonomii, tzw. well- being, synchronizacji pracy i życia prywatnego.

Wszystkie obiekty Polenergii podlegają systematycznej kontroli i audytom BHP. Grupa dąży do ciągłego podwyższania standardów i chce mieć pewność, że jej obiekty zapewniają bezpieczne warunki pracy i są wolne od wypadków.

Dla Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS) zewnętrzna firma corocznie wydaje oświadczenie o spełnieniu przez zakład wymagań w zakresie BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. Corocznej analizie podlega działalność ENS objęta procedurami i instrukcjami dotyczącymi BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, to między innymi: Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w ENSOgólna Instrukcja BHPInstrukcja dla firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie ENS, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Zakładowy Plan Operacyjno-Ratowniczy, Program Zapobiegania Awariom oraz System Oceny Ryzyka i Zarządzania Ryzykiem. 

Partnerstwo w bezpieczeństwie: Polenergia i inni czołowi deweloperzy morskiej energetyki wiatrowej łączą siły

Polenergia, wraz z innymi deweloperami, podjęła się inspirującej inicjatywy, która zapowiada nową erę w bezpieczeństwie i higienie pracy w morskiej energetyce wiatrowej w Polsce. Polenergia oficjalnie ogłosiła zobowiązanie do podniesienia standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w dynamicznie rozwijającej się nowej branży odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Defibrylatory w Polenergii

Szanse na przeżycie osoby z zatrzymaniem krążenia ponad dwukrotnie wzrastają, kiedy podczas udzielania pierwszej pomocy można wykorzystać zewnętrzne automatyczne defibrylatory (AED). Dlatego obiekty należące do Grupy Polenergia zostały wyposażone w  ten sprzęt ratujący życie.

Więcej

Dobre praktyki BHP

Celem Polenergii jest wzrost świadomości pracowników i włączanie ich do współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Więcej

Ćwiczenia strażaków

Od 2017 r. co roku na terenie FW Puck organizowane są ćwiczenia strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Gdynia”.

Więcej

Bezpieczeństwo w Polenergii w 2022 r.

Polenergia stawia sobie bezpieczeństwo pracowników na pierwszym miejscu, dlatego też kładzie duży nacisk na weryfikację i ciągły rozwój wiedzy w tym zakresie.

Więcej

Bezpieczeństwo w Polenergii w 2021

Pracownicy Farm Wiatrowych oraz Farm Fotowoltaicznych wzięli udział w szkoleniu z prac na wysokościach, w czasie którego uwzględniono także zagadnienia dotyczące środków ochrony indywidualnej (szelki, systemy ewakuacyjne etc.).

Więcej

Bezpieczeństwo w Polenergii w 2020

Pracownicy Farm Wiatrowych oraz Farm Fotowoltaicznych wzięli udział w szkoleniu z prac na wysokościach, w czasie którego uwzględniono także zagadnienia dotyczące środków ochrony indywidualnej (szelki, systemy ewakuacyjne etc.).

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close