Serwis ESG

Bezpieczeństwo w Polenergii w 2022 r.

Bezpieczeństwo w Polenergii w 2022 r.

Polenergia stawia sobie bezpieczeństwo pracowników na pierwszym miejscu, dlatego też kładzie duży nacisk na weryfikację i ciągły rozwój wiedzy w tym zakresie.

W ciągu roku 2022 zweryfikowano działania BHP na prowadzonych inwestycjach: Farma Wiatrowa Dębsk oraz Farma Wiatrowa Kostomłoty, Farma Wiatrowa Grabowo, Farma Wiatrowa Piekło oraz Farma Fotowoltaiczna Sulechów  2, 3,  oraz Buk.

Na budowach są zapewnione i na bieżąco aktualizowane, w razie potrzeb, plany Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ) oraz Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Prac (IBWR). Nad kwestiami BHP sprawują opiekę wyznaczeni do tego Koordynatorzy BHP (powołani przez Inżyniera Kontraktu) lub jak w przypadku budowy Sulechów 2 i 3 – Kierownik Budowy.

Wyznaczone osoby prowadzą stałe kontrole BHP i na bieżąco raportują stan prowadzonych prac współpracując ze wszystkimi podwykonawcami.

Działania proaktywne zgłoszone ze strony budów:

  • Wspólne kontrole, ustalenia na linii podziałów odpowiedzialności w zakresie BHP pomiędzy Generalnym Wykonawcą – Inżynierem Kontraktu – Inwestorem – głównymi podwykonawcami. Zarówno w czasie przygotowań do danego etapu budowy, jak w trakcie jej trwania;
  • Szkolenia wprowadzające, szkolenia dodatkowe (szczególnie dla podwykonawców lokalnych);
  • Opiniowanie instrukcji BHP (IBWR), instrukcji prowadzenia prac podwykonawców i proponowanie/narzucanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy – ponad standardy stosowane/proponowane przez danego podwykonawcę;
  • Inicjatywy edukacyjno-szkoleniowe – zorganizowane w formule Dni Bezpieczeństwa dla wszystkich zaangażowanych w inwestycję.:
    • Na FW Dębsk zorganizowano szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, szkolenie z odpowiedniego stosowania sorbentu Oraz pokaz ewakuacji poszkodowanego z auta. Ćwiczenia z użycia gaśnic.
    • Farma Wiatrowa Kostomłoty zorganizowała m. in „Kwadrans BHP”, przypomnienie pierwszej pomocy, przegląd procedur, a także dodatkową weryfikację pod kątem widoczności podczas eksploatacji maszyn do robót ziemnych i drogowych.
    • Na FW Piekło odbyły się praktyczne ćwiczenia gaszenie pożaru w zarodku przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz pokaz z bezpiecznej ewakuacji pracownika z wykopów oraz na wysokości.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close