Serwis ESG

Projekty gazowe i wodorowe

Projekty gazowe i wodorowe

H2 Hub W Nowej Sarzynie

W grudniu 2019 roku Unia Europejska ogłosiła Strategię Zielonego Ładu, której realizacja do 2050 roku pozwoli na całkowitą neutralność emisyjną. Niezwykle ważną rolę w tej strategii ma odegrać Zielony Wodór. W lipcu 2020 roku Komisja Europejska przyjęła Strategię Wodorową dla neutralności klimatycznej Europy. Przyczyni się ona do zwiększenia produkcji czystego wodoru w tej części świata. Wodór może być wykorzystywany jako nośnik energii, surowiec dla przemysłu czy paliwo – ma wiele praktycznych zastosowań, które pozwolą na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w sektorach przemysłu, transportu, energii i budownictwa.

Plan naprawy gospodarczej Komisji Europejskiej „Nowa generacja UE” podkreśla, że wodór to priorytet inwestycyjny mający na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i odporności, tworzenie lokalnych miejsc pracy i umacnianie globalnego przywództwa UE.

Zarówno istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się w przyszłości do budowy zeroemisyjnej grupy energetycznej.

H2 Hub W Nowej Sarzynie to projekt pilotażowy dla produkcji zielonego wodoru całkowicie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Od dwóch lat konsekwentnie realizujemy strategię wprowadzenia go na polski rynek.

Z uwagi na cele polityki środowiskowej Unii Europejskiej oraz drożejące w wyniku wojny w Ukrainie ceny paliw kopalnych, wprowadzenie na rynek zielonego wodoru jest pożądane. Pozwoli on zastępować częściowo, a docelowo całościowo, gaz ziemny w elektroenergetyce i energetyce cieplnej, magazynować energię uzyskaną z OZE, napędzać transport oraz wytwarzać zielone komponenty dla procesów chemicznych i przemysłowych (jak np. amoniak).

H2 Hub Nowa Sarzyna będzie poza jednostką wytwarzania i magazynowania wodoru wyposażony w stację nalewu dla bateriowozów oraz autobusów. Rozwiązanie to umożliwi rozwój zielonej mobilności w regionie poprzez promowanie zielonego zbior-komu oraz możliwości transportu wodoru do mobilnych stacji tankowania. Uzyskany wodór zasilać będzie również pobliskie zakłady chemiczne, planowane jest wykorzystanie w procesie współspalania w ENS, celem zmniejszenia emisji i zapotrzebowania na gaz ziemny, oraz zatłaczania do sieci gazowej Gaz-System aby umożliwić jego łatwy odbiór także innym odbiorcom.

Poniżej zamieszczamy formularz, który pozwoli na sprawniejsze przekazywanie uwag, skarg, pytań do inwestora H2Hub Nowa Sarzyna, a tym samym pozwoli na bardziej efektywną komunikację i przekazywanie informacji oraz reagowanie na wydarzenia/zdarzenia zaistniałe na skutek naszej działalności.  Formularze skarg zostały udostępnione w urzędzie gminy Nowa Sarzyna, gdzie można znaleźć również dane kontaktowe do Spółki. Formularz można znaleźć pod następującym linkiem:

Więcej

Nasze partnerstwa na rzecz rozwoju technologii wodorowych

Dążąc do stworzenia rynku zielonego wodoru w Polsce Polenergia podpisała list intencyjny w sprawie rozwoju projektów opartych o technologie wodorowe z Siemens  Energy – wiodącym producentem i dostawcą rozwiązań wodorowych (czytaj więcej). Wraz z Partnerem Spółka analizuje koncepcje i rozwija pierwsze projekty związane z wytwarzaniem zielonego wodoru w procesie elektrolizy wody przy udziale odnawialnej energii z własnych aktywów.

Spółka z Grupy Polenergia – Elektrociepłownia Nowa Sarzyna – przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum współpracującego na rzecz wykorzystania wodoru jako zeroemisyjnego paliwa w turbinach gazowych w istniejących instalacjach w Europie. ENS pracuje na dwóch turbinach gazowych Frame6B wyprodukowanych przez Thomassen International o mocy 40 MW każda, które w przyszłości mogą zostać zmodyfikowane w celu współspalania wodoru z gazem ziemnym, a docelowo przejścia na czyste paliwo wodorowe. Partnerami Umowy o wzajemnej współpracy oprócz Ansaldo Thomassen oraz ENS są również: VattenfallDOWNouryonEmmTec, Hygear, TU Delft, TU Eindhoven, DLR and OPRA Turbines.

Grupa Polenergia oraz należąca do niej Elektrociepłownia Nowa Sarzyna będą współtworzyć pierwszą w Polsce dolinę wodorową. Podpisany w Rzeszowie list Intencyjny na rzecz stworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej, ma pomóc zbudować skoordynowany i zintegrowany ekosystem powiązań, który stawia na rozwój technologii, wiedzy, badań i biznesu. Wierzymy, że tak się stanie, bo wodór może być technologią jutra i szansą na przyśpieszenie polskiej zielonej transformacji.

Wodór ma swoje porozumienie, które pozwoli zdekarbonizować polski przemysł i transport! W zaledwie miesiąc od zawarcia Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, samorządy, biznes jak i naukowcy podpisali drugie porozumienie sektorowe – tym razem na rzecz gospodarki wodorowej. W gronie sygnatariuszy nie mogło zabraknąć Polenergii, bo wodór to dla nas technologia jutra i szansa na przyśpieszenie polskiej zielonej transformacji. Dążymy do maksymalnego wykorzystania łańcucha wartości produkcji wodoru, wierząc, że przyczynia się on do rozwoju rynku, jak i do wsparcia naszej gospodarki, poprzez tworzenie wartości dodanej i nowych miejsc pracy.

Polenergia jest Sygnatariuszem Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru powołanego w ramach realizacji Strategii Wodorowej KE. Kolejnym krokiem było przystąpienie Polenergii jako Partnera Współpracującego do listu intencyjnego zainicjowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

Czytaj więcej

W 2021 roku Polenergia została przyjęta do organizacji Hydrogen Europe, do której należą najważniejsze firmy dostarczające i implementujące technologie wodorowe w Europie i na świecie. Członkostwo w Hydrogen Europe umożliwi Polenergii uczestniczenie we współtworzeniu rynku wodorowego poprzez nawiązanie nowych i trwałych relacji biznesowych. Aktywność w ramach HE to tworzenie postulatów w kluczowych obszarach rozwoju wodoru, nie tylko na rynku krajowym, lecz także na arenie europejskiej. To również dostęp do zasobów wiedzy związanej  z technologiami i biznesowymi aspektami rozwoju inwestycji wodorowych.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close