Serwis ESG

Dialog z interesariuszami

Kontrast
Wielkość liter - A +

Dialog z interesariuszami

Polenergia rozumie i szanuje wartości wszystkich swoich interesariuszy, dlatego poprzez dialog, niezbędny do utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich i biznesowych, buduje zaufanie do firmy.

 • 102-40
 • 102-42
 • 102-43

Rozwijając projekty i budując nowe obiekty, Grupa Polenergia nawiązuje relacje z lokalnymi społecznościami i staje się ich częścią. Podjęta współpraca opiera się na dialogu i obustronnym zaangażowaniu. Grupa wspiera między innymi inicjatywy w zakresie edukacji, kultury i sztuki, promocji aktywności fizycznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, jak również projekty infrastrukturalne.

Odpowiedzialne przygotowanie inwestycji nie może pomijać podstawowego wymiaru, który dotyczy rozwijania działalności gospodarczej w taki sposób, aby maksymalizować pozytywne efekty społeczne, środowiskowe i gospodarcze, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, a minimalizować negatywne.

Strategia zarządzania relacjami z interesariuszami  w obszarze rozwoju Morskich Farm Wiatrowych

W obszarze zarządzania relacjami z interesariuszami Polenergia działa zgodnie z przyjętą, dedykowaną temu tematowi strategią, w ramach której realizowanych jest pięć programów. Jednym z nich jest Akademia Kompetencji Morskich dedykowana m. in. wsparciu tworzenia i prowadzenia branżowych ośrodków szkoleniowych, rozwoju szkolnictwa wyższego, współpracy merytorycznej z uczelniami, m.in. Uniwersytetem Gdańskim. Grupa Polenergia organizuje również spotkania dla interesariuszy, w tym przedstawicieli administracji państwowej i lokalnej.

W 2021 roku dla projektów Bałtyk II & III odbyły się m.in. warsztaty dla wszystkich kluczowych interesariuszy projektów. Ponadto, odbył się dialog z potencjalnymi dostawcami do powyższych projektów, który miał na celu przybliżenie marki Polenergia, jej projektów i ich wagi, nawiązanie kontaktów, wyjaśnienie potrzeb i sposobu działania Grupy.

Plany Zaangażowania Interesariuszy

Grupa Polenergia, przygotowując inwestycje, tworzy Plany Zaangażowania Interesariuszy, które mają na celu sformalizowanie komunikacji z interesariuszami projektów i opracowanie mechanizmu składania skarg.

Zgodnie z wymaganiami Planów podczas rozwoju i operacji każdego projektu Polenergia prowadziła i prowadzi wewnętrzny oraz zewnętrzny dialog z interesariuszami. Dialog wewnętrzny opiera się na rutynowej wymianie informacji pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi Spółki a osobami zaangażowanymi w rozwój projektu.

Polenergia dba o dialog z Partnerami i Podwykonawcami. Przed rozpoczęciem budowy prowadzi dla wszystkich firm zaangażowanych w budowę projektów Grupy szkolenie z zakresu nadzoru przyrodniczego, BHP oraz ochrony środowiska i zasad komunikacji z lokalnymi społecznościami. Przygotowywane są punkty konsultacyjne dla lokalnych społeczności w Urzędach lokalnych gmin i Biurze budowy, gdzie znajduje się dokumentacja projektu oraz formularze kontaktowe z numerami telefonów do Kierownika Projektu, Kierownika Budowy oraz Dyrektorki Działu Ochrony Środowiska. W punkcie kontaktowym wyłożony jest zawsze plan transportu wielkogabarytowych elementów budowy, uzgodniony uprzednio z lokalnymi władzami. Takie przygotowanie budowy i uwrażliwienie Podwykonawców na potrzebę dialogu z lokalną społecznością, dbałość o bezpieczeństwo budowy i ochrony środowiska stanowią fundament dobrej współpracy i gwarancję bezkonfliktowego procesu inwestycyjnego.

 • powiadamianie o rozpoczęciu budowy Państwowej Inspekcji Pracy,
 • powiadamianie o rozpoczęciu robót budowlanych Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • regularna komunikacja z gminami (na przykład na etapie wydawania pozwoleń na budowę),
 • regularna komunikacja z dostawcami i podwykonawcami w celu koordynacji prac budowlanych,
 • komunikacja z dystrybutorami energii w celu poinformowania o rozpoczęciu prac budowlanych oraz w celu umówienia spotkań,
 • kontakt z pożyczkodawcami (między innymi EBOiR) i innymi instytucjami finansowymi działającymi w oparciu o Equator Principles zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez doradcę finansowego,
 • regularna komunikacja z lokalnymi społecznościami i mieszkańcami (mieszkańcy okolicznych terenów, właściciele wynajmowanych nieruchomości pod elektrownię wiatrową itp.).

Najważniejsi interesariusze Grupy Polenergia:

 • partnerzy biznesowi,
 • pracownicy i współpracownicy,
 • klienci,
 • społeczności lokalne,

W celu sprawnej komunikacji, szybkiego przekazywania informacji oraz umożliwienia reagowania na wydarzenia/zdarzenia zaistniałe na skutek naszej działalności każdy ma dostęp do formularza, za pośrednictwem którego można  przekazywać uwagi, skargi jak również pytania do nas jako Inwestora każdego naszego przedsięwzięcia. Formularz do zgłaszania uwag mieści się na każdej podstronie dotyczącej naszych inwestycji.

Łeba ma 665 lat

Polenergia i Equinor wspólnie z Łebą świętowały 665-lecie nadania praw miejskich. Mieszkańcy oraz turyści mogli odwiedzić nasze stoisko i zadać pytania dotyczące morskich farm wiatrowych. Jedną z licznych atrakcji była możliwość przygotowania pysznego koktajlu w blenderze zasilanym ekologicznym energorowerem.

Więcej

Odpowiedzialność partnerów - Polenergia

Zaangażowanie społeczne partnerów biznesowych oraz ich dbałość o środowisko naturalne są priorytetami firmy podczas tworzenia łańcucha dostaw.

Więcej

Porozumienie Sektorowe na rzecz rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

W 2021 roku Polenergia brała aktywny udział w pracach nad drugim na świecie Porozumieniem Sektorowym zawartym pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lokalnego łańcucha dostaw, jednostek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów z branży.

Więcej

Budowa etycznego łańcucha dostaw projektów morskich farm wiatrowych

Polenergia, realizując projekty w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na każdym etapie prac dba o budowę krajowych zasobów. Zatrudniała polskich wykonawców analiz, ekspertyz, badań środowiskowych oraz dokumentacji tworzonej na potrzeby pierwszych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych.

Więcej

Kampania dialogu z interesariuszami

W latach 2014-2016 Grupa Polenergia zrealizowała pierwszą w Polsce, kompleksową kampanię dialogu z interesariuszami związaną z rozwojem projektów morskich farm wiatrowych.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close