Serwis ESG

Dialog z interesariuszami

Dialog z interesariuszami

Polenergia rozumie i szanuje wartości wszystkich swoich interesariuszy, dlatego poprzez dialog, niezbędny do utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich i biznesowych, buduje zaufanie do firmy.

 • 102-40
 • 102-42
 • 102-43

Rozwijając projekty i budując nowe obiekty, Grupa Polenergia nawiązuje relacje z lokalnymi społecznościami i staje się ich częścią. Podjęta współpraca opiera się na dialogu i obustronnym zaangażowaniu. Grupa wspiera między innymi inicjatywy w zakresie edukacji, kultury i sztuki, promocji aktywności fizycznej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, jak również projekty infrastrukturalne.

Odpowiedzialne przygotowanie inwestycji nie może pomijać podstawowego wymiaru, który dotyczy rozwijania działalności gospodarczej w taki sposób, aby maksymalizować pozytywne efekty społeczne, środowiskowe i gospodarcze, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, a minimalizować negatywne.

Strategia zarządzania relacjami z interesariuszami  w obszarze rozwoju Morskich Farm Wiatrowych

W obszarze zarządzania relacjami z interesariuszami Polenergia działa zgodnie z przyjętą, dedykowaną temu tematowi strategią, w ramach której realizowanych jest pięć programów. Jednym z nich jest Akademia Kompetencji Morskich dedykowana m. in. wsparciu tworzenia i prowadzenia branżowych ośrodków szkoleniowych, rozwoju szkolnictwa wyższego, współpracy merytorycznej z uczelniami, m.in. Uniwersytetem Gdańskim. Grupa Polenergia organizuje również spotkania dla interesariuszy, w tym przedstawicieli administracji państwowej i lokalnej.

W 2021 roku dla projektów Bałtyk II & III odbyły się m.in. warsztaty dla wszystkich kluczowych interesariuszy projektów. Ponadto, odbył się dialog z potencjalnymi dostawcami do powyższych projektów, który miał na celu przybliżenie marki Polenergia, jej projektów i ich wagi, nawiązanie kontaktów, wyjaśnienie potrzeb i sposobu działania Grupy.

Plany Zaangażowania Interesariuszy

Grupa Polenergia, przygotowując inwestycje, tworzy Plany Zaangażowania Interesariuszy, które mają na celu sformalizowanie komunikacji z interesariuszami projektów i opracowanie mechanizmu składania skarg.

Zgodnie z wymaganiami Planów podczas rozwoju i operacji każdego projektu Polenergia prowadziła i prowadzi wewnętrzny oraz zewnętrzny dialog z interesariuszami. Dialog wewnętrzny opiera się na rutynowej wymianie informacji pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi Spółki a osobami zaangażowanymi w rozwój projektu.

Polenergia dba o dialog z Partnerami i Podwykonawcami. Przed rozpoczęciem budowy prowadzi dla wszystkich firm zaangażowanych w budowę projektów Grupy szkolenie z zakresu nadzoru przyrodniczego, BHP oraz ochrony środowiska i zasad komunikacji z lokalnymi społecznościami. Przygotowywane są punkty konsultacyjne dla lokalnych społeczności w Urzędach lokalnych gmin i Biurze budowy, gdzie znajduje się dokumentacja projektu oraz formularze kontaktowe z numerami telefonów do Kierownika Projektu, Kierownika Budowy oraz Dyrektorki Działu Ochrony Środowiska. W punkcie kontaktowym wyłożony jest zawsze plan transportu wielkogabarytowych elementów budowy, uzgodniony uprzednio z lokalnymi władzami. Takie przygotowanie budowy i uwrażliwienie Podwykonawców na potrzebę dialogu z lokalną społecznością, dbałość o bezpieczeństwo budowy i ochrony środowiska stanowią fundament dobrej współpracy i gwarancję bezkonfliktowego procesu inwestycyjnego.

 • powiadamianie o rozpoczęciu budowy Państwowej Inspekcji Pracy,
 • powiadamianie o rozpoczęciu robót budowlanych Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • regularna komunikacja z gminami (na przykład na etapie wydawania pozwoleń na budowę),
 • regularna komunikacja z dostawcami i podwykonawcami w celu koordynacji prac budowlanych,
 • komunikacja z dystrybutorami energii w celu poinformowania o rozpoczęciu prac budowlanych oraz w celu umówienia spotkań,
 • kontakt z pożyczkodawcami (między innymi EBOiR) i innymi instytucjami finansowymi działającymi w oparciu o Equator Principles zgodnie z obowiązkami nałożonymi przez doradcę finansowego,
 • regularna komunikacja z lokalnymi społecznościami i mieszkańcami (mieszkańcy okolicznych terenów, właściciele wynajmowanych nieruchomości pod elektrownię wiatrową itp.).

Najważniejsi interesariusze Grupy Polenergia:

 • partnerzy biznesowi,
 • pracownicy i współpracownicy,
 • klienci,
 • społeczności lokalne,

W celu sprawnej komunikacji, szybkiego przekazywania informacji oraz umożliwienia reagowania na wydarzenia/zdarzenia zaistniałe na skutek naszej działalności każdy ma dostęp do formularza, za pośrednictwem którego można  przekazywać uwagi, skargi jak również pytania do nas jako Inwestora każdego naszego przedsięwzięcia. Formularz do zgłaszania uwag mieści się na każdej podstronie dotyczącej naszych inwestycji.

Porozmawiajmy o morskich farmach wiatrowych. Equinor i Polenergia zorganizowali spotkanie dla mieszkańców Łeby i okolic

Jeszcze w tym roku w Łebie ruszy budowa bazy serwisowej do obsługi morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałyk III, w której pracę znajdzie około 100 specjalistów. O perspektywach zatrudnienia, pracach przy budowie bazy i morskich farm wiatrowych mówili przedstawiciele inwestorów na spotkaniu z mieszkańcami Łeby i okolic, 19 marca.

Więcej

Equinor, Polenergia i Vissim wspólnie organizują warsztaty z koordynacji ruchu na Morzu Bałtyckim

Umiejętność właściwej reakcji w sytuacjach awaryjnych to jeden z najważniejszych elementów bezpiecznego funkcjonowania morskich farm wiatrowych. Equinor i Polenergia zorganizowały kolejną edycję warsztatów dla przedstawicieli sektora publicznego, administracji rządowej i samorządu.

Więcej

Rok 2024 przyniesie ważne decyzje dla morskich farm wiatrowych Bałtyk

Pozwolenie na budowę dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III oraz przygotowanie projektu farmy Bałtyk I do aukcji – to najważniejsze kamienie milowe, których w 2024 roku spodziewają się Equinor i Polenergia. Ostatnie 12 miesięcy znacznie przybliżyły realizację projektów Bałtyk. Trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 3 GW zasilą odnawialną energią ponad 4 miliony gospodarstw domowych.

Więcej

Spotkanie z mieszkańcami na temat morskich farm wiatrowych Bałtyk

Tempo prowadzonej w Polsce transformacji energetycznej oraz wpływ na nią inwestycji w morskie farmy wiatrowe były głównym tematem spotkania z mieszkańcami Gminy Słupsk. Jego uczestnicy pytali też o projekty Bałtyk II i Bałtyk III, w tym o przebieg trasy kabla łączącego część morską i lądową morskich farm. Było to kolejne spotkanie informacyjne organizowane przez Equinor i Polenergię w ramach konsultacji i dialogu z lokalną społecznością.

Więcej

W Łebie ruszyło pierwsze w Polsce centrum informacji o morskich farmach wiatrowych

“Centrum informacji o morskich farmach wiatrowych Bałtyk” rozpoczęło swoją działalność w Łebie. To pierwszy w Polsce całoroczny punkt informacyjno-edukacyjny o morskiej energetyce wiatrowej. Jednym z jego najważniejszych zadań jest szerzenie wiedzy na temat wspólnych projektów realizowanych na Morzu Bałtyckim przez Equinor i Polenergię. W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele polskiego Parlamentu, władz wojewódzkich i samorządowych oraz działacze lokalnych organizacji.

Więcej

Equinor i Polenergia na dożynkach Gminy Słupsk

Obecność firm Equinor i Polenergia w gminach, w których realizowane będą projekty morskich farm wiatrowych, jest przewidywana na lata. – Dlatego tak często i tak blisko jak to możliwe, staramy się być z lokalną społecznością. Nasze stoisko na Święcie Plonów Gminy Słupsk odwiedziły setki mieszkańców – mówią przedstawiciele spółek. Equinor i Polenergia już na stałe goszczą w życiu społeczności regionu słupskiego.

Więcej

Equinor i Polenergia szkolą służby ratownicze

Umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach awaryjnych podczas budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych to podstawa ich bezpiecznego funkcjonowania. Na zaproszenie Equinor i Polenergii przedstawiciele sektora publicznego, administracji rządowej i samorządowej wzięli udział w innowacyjnych warsztatach symulujących wypadki na morzu.

Więcej

Usteckie spotkanie z mieszkańcami na temat projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III

O korzyści dla Pomorza, zakończone badania dna morskiego, działania związane z ochroną środowiska i możliwości edukacji w rozwijającej się branży morskiej energetyki wiatrowej pytali mieszkańcy Ustki podczas spotkania z przedstawicielami firm Equinor i Polenergia. Było to kolejne spotkanie w ramach dialogu prowadzonego przez spółki z lokalną społecznością.

Więcej

Rośnie liczba polskich firm, które chcą budować morskie farmy wiatrowe na Bałtyku

Polskie firmy są niezwykle istotnym ogniwem w naszym łańcuchu dostawców. Chcemy, aby takich ogniw było w nim jak najwięcej – mówią przedstawiciele spółek Equinor i Polenergia. Inwestorzy, którzy wspólnie realizują projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku, zorganizowali dla krajowych przedsiębiorców drugą edycję Dnia Dostawcy. Na wydarzeniu, które odbyło się w Światowy Dzień Wiatru w Łodzi, pojawiło się około 200 przedstawicieli polskich firm.

Więcej

Wiatr dobrych zmian wieje od morza

Do 2030 roku na Morzu Bałtyckim powstać mają farmy wiatrowe o mocy bliskiej 6 GW. W kolejnych 10 latach moc ta wzrośnie do 11 GW. Wśród planowanych inwestycji są trzy projekty realizowane wspólnie przez polską Polenergię i norweski Equinor: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Łączna moc tych trzech projektów to 3 GW. Pozwoli ona zasilić odnawialną i czystą energią nawet 4 miliony polskich gospodarstw domowych w ciągu roku.

Więcej

Łeba ma 665 lat

Polenergia i Equinor wspólnie z Łebą świętowały 665-lecie nadania praw miejskich. Mieszkańcy oraz turyści mogli odwiedzić nasze stoisko i zadać pytania dotyczące morskich farm wiatrowych. Jedną z licznych atrakcji była możliwość przygotowania pysznego koktajlu w blenderze zasilanym ekologicznym energorowerem.

Więcej

Odpowiedzialność partnerów - Polenergia

Zaangażowanie społeczne partnerów biznesowych oraz ich dbałość o środowisko naturalne są priorytetami firmy podczas tworzenia łańcucha dostaw.

Więcej

Porozumienie Sektorowe na rzecz rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

W 2021 roku Polenergia brała aktywny udział w pracach nad drugim na świecie Porozumieniem Sektorowym zawartym pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lokalnego łańcucha dostaw, jednostek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów z branży.

Więcej

Budowa etycznego łańcucha dostaw projektów morskich farm wiatrowych

Polenergia, realizując projekty w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na każdym etapie prac dba o budowę krajowych zasobów. Zatrudniała polskich wykonawców analiz, ekspertyz, badań środowiskowych oraz dokumentacji tworzonej na potrzeby pierwszych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych.

Więcej

Kampania dialogu z interesariuszami

W latach 2014-2016 Grupa Polenergia zrealizowała pierwszą w Polsce, kompleksową kampanię dialogu z interesariuszami związaną z rozwojem projektów morskich farm wiatrowych.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close