Serwis ESG

Polenergia Obrót i sprzedaż

Polenergia Obrót i sprzedaż

Spółka Polenergia Obrót specjalizuje się w hurtowym obrocie energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji CO2 oraz gwarancjami pochodzenia. Prowadzi działalność na rynku polskim, niemieckim, czeskim, słowackim, węgierskim i ukraińskim. Oferuje również szeroką gamę produktów i usług dedykowanych odbiorcom przemysłowym i producentom zielonej energii.

Od października 2013 roku jesteśmy aktywnym, bezpośrednim członkiem Towarowej Giełdy Energii, członkiem wspierającym Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz regularnym członkiem europejskiej organizacji firm handlowych: European Federation of Energy Traders (EFET). Równolegle zwiększamy liczbę partnerów handlowych na rynkach pozagiełdowych.

Obrót energią i emisjami

Od 2013 roku jesteśmy bezpośrednim członkiem giełdy EPEX SPOT SE, a od 2018 roku także giełdy EEX. Od 2016 roku prowadzimy działalność handlową na giełdzie ICE w Londynie w zakresie uprawnień do emisji CO2. W 2020 roku uzyskaliśmy przedłużenie koncesji na obrót energią elektryczną w Polsce.

Obrót prawami majątkowymi z OZE i GP

Prowadzimy obrót prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, zarówno w zakresie kontraktów długoterminowych, jak i transakcji bieżących.

Obrót Gazem

W roku 2014 uzyskaliśmy koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz obrót gazem z zagranicą (OGZ). Z końcem 2017 roku rozpoczęliśmy handel gazem na giełdzie ICE Endex.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close