Serwis ESG

Wpływ na środowisko

Wpływ na środowisko

Polenergia jest odpowiedzialna za ochronę środowiska i rozwój zrównoważonego społeczeństwa, który zapewnia dobrobyt obecnym i przyszłym pokoleniom. Grupa zawsze realizuje swoje projekty zgodnie z najwyższymi standardami społecznymi, środowiskowymi i etycznymi.

  • 102-11
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • 301-1
  • 303-3
  • 307-1
  • 306-1

Polenergia spełnia wymagania interesariuszy zarówno w zakresie środowiska, jak i zdrowia i bezpieczeństwa, w tym wymogi instytucji finansowych (Equator Principles, standardy IFC). Poprzez świadomy wybór projektów przyjaznych środowisku buduje zaufanie banków i instytucji finansowych. Przestrzega lokalnego i unijnego prawa ochrony środowiska, analizuje wpływ działalności deweloperskiej, budowlanej i operacyjnej na środowisko, utrzymuje limity emisji i rzetelnie prowadzi raportowanie.

Polenergia angażuje się w akcje dedykowane środowisku. W 2022 roku uczestniczyła m.in. w programie Zielona Wstążka dla Planety UNEP GRID, w ramach którego odbudowywała ekosystemy, zakładała łąki kwietne czy posadziła kilkaset drzew i krzewów. Firma podjęła również działania w ramach akcji Prezent dla planety i włączyła się w oczyszczanie plaży i ekosystemów nadmorskich. Więcej szczegółów dotyczących poszczególnych działań na rzecz ochrony środowiska i wsparcia bioróżnorodności znaleźć można w zakładce bioróżnorodność.

Przepisy i regulacje dotyczące ochrony środowiska

  • 307-1

Przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji ochrony środowiska jest dla nas sprawą kluczową. W 2022 roku w Grupie Polenergia nie było żadnych przypadków nieprzestrzegania powyższych przepisów i regulacji.

Podstawowe surowce, materiały i paliwa

W 2022 Grupa Polenergia istotnie zmniejszyła ilość wykorzystanego gazu ziemnego w porównaniu z poprzednimi latami. Wynika to ze zmiany profilu produkcji i sytuacji rynkowej.

GRUPA POLENERGIA
Jednostka 2021 2022 zmiana r/r
Paliwa zużyte w budynkach i instalacjach
Gaz ziemny MWh 544 534,7 287 362,3 -47,2%

Wytworzona energia elektryczna i cieplna

GRUPA POLENERGIA
Jednostka 2022
Wytworzona energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii MWh 1 053 486,53
– w tym energia zużyta on-site MWh 310,40
Wytworzona energia elektryczna z nieodnawialnych źródeł energii MWh 80 955,34
Łącznie MWh 1 134 441,88
Wytworzona energia cieplna GJ 427 227
– w tym energia zużyta on-site GJ 11 504

Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami

Ilości odpadów, jakie wytwarzają spółki z grupy w związku z eksploatacją obiektów są  związane głównie z prowadzeniem serwisów eksploatacyjnych. W przypadku większości spółek w eksploatacji serwis jest prowadzony przez spółki zewnętrzne (serwisowe) z którymi podpisane są wieloletnie umowy serwisowe. W myśl ustawy o odpadach, odpady te są traktowane jako odpady wytworzone przez firmy serwisujące i sprawozdawane są przez właściciela odpadów (serwisanta) .

Działaniami minimalizującymi ilość powstałych odpadów są: dbałość o stan techniczny urządzeń i czasowe ich serwisowanie niedoprowadzające do wystąpień wycieków, czy niedoprowadzające do ich uszkodzeń:

  • 306-1

Dzień Pszczół z Polenergią

4 czerwca Polenergia zorganizowała „Dzień Pszczół” na terenie jednej z farm fotowoltaicznych należących do Grupy mieszczącej się w gminie Sulechów. Wydarzenie zostało zrealizowane po raz drugi w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pszczół.

Więcej

Bioróżnorodność na Farmie Fotowoltaicznej Strzelino

Grupa Polenergia, w ramach swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój i aktywną ochronę środowiska naturalnego, podjęła kolejne działania w kierunku zwiększenia różnorodności biologicznej.

Więcej

Eko Spływ – Wspólnie dla Czystszych Rzek

25 maja 2024 roku odbył się pierwszy wolontariat pracowniczy z serii MAMY MOC! – Eko Spływ po rzece Liwiec. W wydarzeniu wzięło udział 55 Wolontariuszek i Wolontariuszy w 35. kajakach, którzy połączyli aktywność fizyczną z ekologiczną misją i wzajemną integracją.

Więcej

Dzień Ziemi

22 kwietnia – jak co roku – obchodziliśmy Dzień Ziemi. Świętowanie tego dnia jest bardzo ważne, ponieważ podkreśla troskę o środowisko i promuje świadomość ekologiczną. Poprzez różnorodne działania i wydarzenia ludzie są zachęcani do refleksji nad wpływem swoich działań na planetę.

Więcej

Wysiew nasion roślin miododajnych na FF Strzelino – realizacja Strategii różnorodności biologicznej Polenergii

Nasze wielkoskalowe projekty farm fotowoltaicznych to nie tylko wzrost mocy OZE w polskim systemie elektroenergetycznym.

Więcej

Niecierpek ze Słowińskiego Parku Narodowego

Grupa Polenergia, będąc świadoma zagrożeń związanych z utratą bioróżnorodności, od wielu lat podejmuje aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększania różnorodności biologicznej. W kontekście tych wysiłków, jednym z ostatnich działań jest zaangażowanie w aktywną ochronę rodzimych gatunków w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego.

Więcej

Działania na rzecz rezerwatu przyrody Dolina Kamionki

Grupa Polenergia będąc liderem zielonej transformacji energetycznej aktywnie angażuje się w zrównoważony rozwój. Naszą ambicją jest ciągłe zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, przede wszystkim poprzez redukcję emisji CO2 przy jednoczesnym zwiększaniu bioróżnorodności nie tylko na terenach naszych inwestycji.

Więcej

Działania na rzecz rezerwatu przyrody Kołacznia

Od kilku lat Polenergia aktywnie angażuje się w projekty mające na celu ochronę środowiska. W 2020 roku rozpoczęliśmy realizację Strategii Rozwoju Grupy, w której kwestia zmian klimatu wskazana jest jako podstawa rozwoju Grupy.

Więcej

Działania na rzecz sportu i zdrowia podjęte w 2023 roku

Uwzględniając potrzebę aktywizacji ruchowej, szczególne wśród dzieci i młodzieży, Grupa Polenergia wspiera inicjatywy, które zachęcają do aktywnego spędzania czasu oraz promują zdrowy styl życia. Priorytet stanowią projekty na rzecz środowisk wykluczonych: dzieci i młodzieży, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close