Serwis ESG

Wysiew nasion roślin miododajnych na FF Strzelino – realizacja Strategii...

Wysiew nasion roślin miododajnych na FF Strzelino – realizacja Strategii różnorodności biologicznej Polenergii

Nasze wielkoskalowe projekty farm fotowoltaicznych to nie tylko wzrost mocy OZE w polskim systemie elektroenergetycznym.

To także ogromna szansa na odbudowanie ekosystemów łąk na działkach, które do tej pory były użytkowane jako intensywne monokultury upraw rolniczych. Wiemy o tym, gdyż w 2020 roku, w którym oddaliśmy do eksploatacji pierwsze farmy PV (Sulechów), posadziliśmy na nich łąki kwietne i łąki pastwiskowe z gatunkami kwitnącymi oraz prowadzimy monitoring przyrodniczy tych obszarów.

W roku 2023 nawiązaliśmy współpracę i prowadziliśmy wspólnie z przyrodnikami z Uniwersytetu Lubuskiego roczny monitoring wszystkich grup roślin i zwierząt, w tym owadów zapylających. Badania te wykazały jeszcze większe w stosunku do lat poprzednich korzystanie z tego obszaru i ogromny wzrost różnorodności biologicznej, który zaskoczył nawet samych badaczy!

Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy panelami poprzez wysianie tam rodzimych gatunków roślin oznacza stworzenie wielohektarowego obszaru, z którego mogą korzystać owady zapylające Jest on również kryjówką dla małych ssaków stanowiących bazę pokarmową dla wielu gatunków ptaków i ssaków drapieżnych. Tereny nieużytkowane rolniczo są też obszarem zwiększonej retencji wód opadowych.

Monitoring różnorodności biologicznej wynika z przyjętych wartości etycznych w Grupie Polenergia oraz z celów stawianych w Strategii ESG w zakresie należytej staranności w zakresie ochrony środowiska. Tworzenie przestrzeni oddanych przyrodzie i odbudowa ekosystemów to jeden z naszych głównych celów przyjętej w 2024 roku Strategii różnorodności biologicznej.

Dlatego konsekwentnie współpracujemy z przyrodnikami już w trakcie monitoringu przed realizacyjnego i w trakcie budowy nowych farm PV. We współpracy z przyrodnikami znającymi lokalne warunki, możemy stworzyć najlepsze mieszanki roślinne do wysiewu w konkretnej lokalizacji. Tak też było w przypadku obszaru na nowo wybudowanej farmie fotowoltaicznej w Strzelinie. W tym miesiącu wysialiśmy mieszanki nasion roślin miododajnych oraz traw na łącznej powierzchni 1,3 ha. Na terenie FF Strzelino do tej pory rosłą nawłoć kanadyjska, która jest gatunkiem inwazyjnym, zagrażającym rodzimej florze oraz owadom. Po badaniach na FF Sulechów jesteśmy przekonani, że inwazyjne gatunki nawłoci są w sposób naturalny wypierane przez rodzime gatunki, np. żmijowiec, który znalazł się w wysiewanej na Strzelinie mieszance.

Oprócz wysiewu łąk, zaplanowano również nasadzenia krzewów, pod które zostały wyznaczone cztery obszary o łącznej powierzchni 8816 m2. Wśród wybranych gatunków znalazły się rokitnik, głóg, tarnina oraz dzika róża – łącznie posadzonych będzie 2205 sztuk sadzonek, stanowiących miejsca kryjówek i bazę pokarmową dla zwierząt. 

Zagospodarowując obszary farm fotowoltaicznych możemy stworzyć unikalne enklawy i odbudowywać ekosystemy łąk. To niezwykle ważne, aby podobne praktyki były stosowane przez innych inwestorów projektów PV. Ważne jest również aby rolnicy wiedzieli, że właściwe zagospodarowanie łąkami terenów obok ich monokultur upraw, pozytywnie wpływa  na ich plony (poprzez zwiększenie ilości i różnorodności owadów zapylających).  

Aby zwiększać świadomość na temat szansą, jakie dają farmy fotowoltaiczne, wspólnie z badaczami z FF Sulechów będziemy przygotowywać publikacje zbierającą doświadczenia i badania z naszych projektów fotowoltaicznych. 

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close