Serwis ESG

Farmy wiatrowe na morzu (offshore)

Farmy wiatrowe na morzu (offshore)

Polenergia, przystępując do rozwoju projektów w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, już w 2010 roku dostrzegła w nich ogromny potencjał dla Polski. W 2018 roku podjęła współpracę z Equinor zakładającą wspólną realizację projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. W grudniu 2019 roku podpisała umowę o współpracy przy realizacji projektu MFW Bałtyk I. Łączna moc projektów rozwijanych przez spółki wynosi 3000 MW.

3000 MW – łączna moc projektów rozwijanych przez Polenergię wraz z Partnerem Equinor.

Nazwa projektu MFW Bałtyk I MFW Bałtyk II MFW Bałtyk III
Moc farmy wiatrowej [MW] 1560 720 720
Odległość od brzegu [km] 80 37 22
Powierzchnia całkowita obszaru [km2] 128,53 122 119,52
Głębokość morza [m] 25-35 23-41 25-39
Średnia prędkość wiatru [m/s] 9-10 9-10 9-10

Ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Podpisana przez prezydenta RP w styczniu 2021 roku ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych stanowi milowy krok dla transformacji energetycznej. Ustawa wyznacza ramy prawne do budowy pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych i pozwala na pełne wykorzystanie potencjału Morza Bałtyckiego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

MFW Bałtyk I

obszar projektu

ok. 128,5 km2

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk I będzie się znajdować na granicy Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej na wysokości gminy miejskiej Łeba. Projekt położony jest w odległości 81 km od portu w Łebie, na wodach o głębokości 25-35 metrów. Projekt obejmie obszar około 128,5 km2, moc wszystkich turbin nie przekroczy 1560 MW.

Więcej Polenergia

MFW Bałtyk II

obszar projektu

ok. 122 km2

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk II ma być zlokalizowana około 37 km na północ od polskiej linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino.

Więcej Polenergia

MFW Bałtyk III

obszar projektu

ok. 122 km2

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk III ma być zlokalizowana około 37 km na północ od polskiej linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino.

Więcej Polenergia

Polenergia wraz z Partnerem Equinor podpisała list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal). W ramach prac w poszczególnych grupach roboczych dzieli się wiedzą i doświadczeniem oraz aktywnie uczestniczy w pracach, które mają eliminować bariery i tworzyć mechanizmy i rozwiązania wspierające rozwój tego sektora w Polsce. Przedstawiciel Polenergii przewodniczy pracom jednej z grup roboczych: „Współpraca interesariuszy” – poświęconej zagadnieniom współistnienia morskich farm wiatrowych z innymi formami wykorzystania przestrzeni morskiej.

Polenergia, realizując projekty w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, na każdym etapie prac dba o budowę krajowych zasobów. Zatrudnia polskich wykonawców analiz, ekspertyz, badań środowiskowych oraz dokumentacji tworzonej na potrzeby pierwszych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych.

Jako inwestor planujący długoterminowe zaangażowanie w rozwój projektów morskiej energetyki wiatrowej, Polenergia razem ze swoim partnerem, firmą Equinor, zamierza wdrożyć kompleksowy plan działań, który w najbliższych latach będzie wspierał polskich dostawców w budowaniu konkurencyjności, tak aby z sukcesem mogli włączać się w łańcuch dostaw projektów morskich farm wiatrowych. Aktywne angażowanie polskich firm w budowanie kompetencji, inicjowanie dialogu z podmiotami branżowymi czy wsparcie w promocji na rynkach zagranicznych są jednymi z kluczowych aktywności w zakresie wspierania rozwoju potencjału dostaw krajowych.

Wraz z uzyskiwaniem decyzji o prawie do pokryciu ujemnego salda wydawanej przez Prezesa URE, Projekty MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III opracowały wymagane ustawą Plany Łańcuchów Dostaw, które zostały opublikowane na stronach Urzędu Regulacji Energetyki. Aktualnie Projekty przystąpiły do realizacji tychże planów, a także opisanych w nich tzw. „5 Programów Flagowych” zawierających działania i aktywności w obszarze komunikacji, kompetencji, konkurencyjności, innowacyjności oraz logistyki portowej.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close