Serwis ESG

MFW Bałtyk III

ok. 117 km2

obszar projektu

1 200 MW

łączna moc turbin

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk III ma być zlokalizowana około 37 km na północ od polskiej linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino. Projekt obejmie obszar około 117 km2, i będzie obejmował następujące elementy:

  • maksymalnie 60 elektrowni wiatrowych („EW”), których podstawowe elementy to fundament, wieża, gondola z generatorem prądu i rotor

  • 1 wewnętrzna morska stacja elektroenergetyczna („MSE”)

  • maksymalnie 200 km odcinków morskich kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, łączących:

  • EW między sobą (w obwody kablowe),

  • grupy EW z wewnętrzną morską stacją elektroenergetyczną,

  • wewnętrzna MSE z zewnętrzną (będącą częścią innego projektu) morską stacją elektroenergetyczną (opcja).

Od czerwca 2012 roku do września 2014 roku przeprowadzono badania środowiska morskiego, które obejmowały obszar planowanej farmy wiatrowej oraz ich bezpośrednie sąsiedztwo.

Procedura oceny oddziaływania na środowiskowa (OOŚ) dla projektu MFW Bałtyk III została zakończona wydaniem decyzji środowiskowej dnia 7 lipca 2016 r., zezwalającej na budowę do 120 turbin o łącznej mocy do 1200 MW przy łącznej wysokości każdej z turbin wiatrowych do 275 m i średnicy wirnika każdej z turbin do 200 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, taką jak do 6 wewnętrznych podstacji elektroenergetycznych na morzu oraz do 200 km lądowych i morskich linii przesyłowych oraz telekomunikacyjnych linii kablowych.

4 stycznia 2022 wydane zostało Postanowienie RDOŚ wyrażające stanowisko, że warunki wydanej decyzji pozostają aktualne i tym samym ważność decyzji wynosi 10 lat.

W związku ze zmianą parametrów turbin wiatrowych, Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowej decyzji środowiskowej. Nowy raport OOŚ wraz z wnioskiem o wydanie nowej decyzji środowiskowej został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku we wrześniu 2019. Dlatego też spółka 13.06.2022 wystąpiła z wnioskiem o zmianę decyzji z 2017r. Zmieniona decyzja została wydana 8.11.2022 i stała się ostateczna z dniem 29.11.2022

Ponadto w marcu 2019 r. uzyskano decyzję środowiskową dla Infrastruktury Przyłączeniowej wspólną dla infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk II i III. Ze względu na rozwój projektu niektóre elementy Przedsięwzięcia uległy istotnej modyfikacji, w tym przede wszystkim w obrębie odcinka lądowego (również przestrzennej). Dlatego też dla Infrastruktury Przyłączeniowej 2.06.2022 został złożony do RDOŚ wniosek o decyzję środowiskową. Wniosek jest wspólny dla infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Procedura trwa.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close