Serwis ESG

Pracodawca w branży przyszłości

Pracodawca w branży przyszłości

Grupę Polenergia tworzy ponad ośmiuset pracowników, dla których systematycznie budujemy przyjazne miejsce pracy. Chcemy, aby członkowie naszego zespołu mieli możliwość samorealizacji, podnoszenia swoich kompetencji oraz znalezienia odpowiedniego balansu między życiem osobistym a zawodowym.

 • 102-8
 • 102-41
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 401-1
 • 401-3
 • 402-1
 • 404-1
 • 404-2
 • 404-3
 • 405-1

Zespół Polenergii dynamicznie rośnie. Staramy się, aby na różnych szczeblach pracowniczych obecni byli przedstawiciele różnych grup wiekowych i płci. Naszym pracownikom oferujemy stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju poprzez różnorodne szkolenia, rozwiązania ułatwiające łączenie życia osobistego i zawodowego oraz benefity – dopasowane do potrzeb i zmieniających się uwarunkowań. Z pracownikami Polenergii prowadzimy dwustronną komunikację – każdy z pracowników ma możliwość udziału w badaniu satysfakcji jak również w rozmowie okresowej.

Szczegóły dotyczące zatrudnienia można znaleźć w naszym raporcie niefinansowym.

System wynagradzania i zatrudniania

Pracownicy mają zapewnione przejrzyste zasady wynagradzania i uzyskiwania dodatkowych świadczeń, uwzględniające indywidualny wkład każdej osoby, jak również wyniki zespołu, w którym pracuje. Zasady te są zawarte w wewnętrznym Regulaminie Pracy, Regulaminie Wynagradzania oraz Systemie Oceny Rocznej Pracy . Zatrudnieni w Grupie są poddawani przez swoich przełożonych corocznej ocenie, w ramach której weryfikowane są cele postawione przed nimi rok wcześniej, co przekłada się na bonusy roczne. Rozmowy z Pracownikami odbywają się cyklicznie, są to co najmniej dwie rozmowy: jedna podsumowująca osiągnięte cele roczne w czasie których Pracownicy wspólnie z przełożonymi przygotowują cele na rok kolejny, oraz spotkanie o planowaniu rozwoju Pracowników odbywająca się niezależnie od rocznej oceny.

100%

pracowników i pracowniczek Grupy Polenergia otrzymało w 2022 roku ocenę pracy i rozwoju kariery

W skali całej Grupy odsetek osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jest bardzo niski. Takie przypadki ograniczają się do zatrudniania na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło w celu wykonania konkretnej usługi czy projektu.

W Grupie Polenergia okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi jeden miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy i trzy miesiące – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata. W przypadku innych form umowy i okresów wywiedzenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. W Grupie nie występują układy zbiorowe pracy.

Satysfakcja pracowników

W Grupie Polenergia jest niska rotacja pracowników. Jest to efekt długofalowej polityki tworzenia przyjaznego miejsca pracy i odpowiadania na potrzeby zespołu. W ramach przeprowadzonej ankiety „Satysfakcji pracy pracowników w Grupie Polenergia” pracownicy i pracowniczki podkreślają zadowolenie z pracy w grupie jako efekt dobrych relacji między pracownikami oraz możliwości zawodowej samorealizacji. Wysoko oceniana jest też atmosfera współpracy panująca w ramach spółek.

 1. Wartości firmy
 2. Diversity & Inclusion
 3. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
 4. Kształcenie i rozwój Pracowników
 5. Integracja zespołów
 6. Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym
 7. Ogólne zadowolenie z pracy

Ankiety były przeprowadzone przez zewnętrzną niezależną firmę doradczą. Wyniki posłużyły do planowania prac z zmian w obszarze zarządzania Pracownikami. W roku 2023 zaplanowana jest już kolejna edycja ewaluacyjnej ankiety.

Szkolenia

To od pracowników zależy rozwój Polenergii i tworzenie przewagi konkurencyjnej. Duże znacznie ma poziom wykształcenia kadry Grupy, która jako pracodawca umożliwia i dofinansowuje pracownikom podnoszenie kwalifikacji w ramach szkoleń, konferencji, studiów podyplomowych czy studiów MBA.

Korzyści płynące ze szkolenia i edukacji dla pracowników są podwójne. Pracownicy, którzy czują się doceniani, częściej są pracownikami w pełni zaangażowanymi w dążenie do sukcesu zarówno dla siebie, jak i dla spółki. Natomiast spółka czerpie korzyści z lepszych wyników i poziomu wydajności pracowników otrzymujących szkolenie zapewnione przez firmę.

Wszystkie opisy procedur, regulaminy, zasady, instrukcje i strategii wdrożonych w organizacji zapewniających odpowiedzialne zarządzenie tematem szkolenia i edukacji pracowników znajdują się w Polityce szkoleń i rozwoju.

 • Lipiec 2022 – Polski Ład 2.0. – co się zmieniło w podatkach dla pracowników i współpracowników
 • Wrzesień/Październik 2022 – Szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa: „Bezpieczny Pracownik”
 • Listopad/Grudzień 2022 – Webinar Jak się nie wykluczać, czyli szkolenie o języku inkluzywnym
 • Luty – Październik 2022 – cykl szkoleń z pierwszej pomocy

Benefity pracownicze

Celem Polenergii jest budowanie lojalności, przywiązania pracownika do firmy, wzrost jego motywacji i zaangażowania w rozwój firmy przy jednoczesnym zadowoleniu pracownika z wykonywanej pracy. Pracownicy mają zapewniony szeroki pakiet medyczny oraz możliwość rozszerzenia specjalistycznej opieki na członków swoich rodzin. Otrzymują również gwarantowane świadczenia pozapłacowe w postaci pakietów sportowych obejmujących szeroką ofertę aktywności.

Istotne dokumenty w obszarze przyjaznego miejsca pracy

Polityka wynagradzania, Regulamin premiowania oraz zasad przyznawania premii rocznej, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych, Zasada refundacji kosztów poniesionych przez pracownika na wydarzenia kulturalno-sportowe, Procedura szkoleń i podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników.

Blisko 3000 uczniów i uczennic z Pomorza w projekcie edukacyjnym Equinor i Polenergii

Blisko 3000 uczniów i uczennic z 11 szkół podstawowych wzięło udział w projekcie edukacyjnym, prowadzonym przez Equinor i Polenergię w regionie słupskim. Celem akcji inwestorów jest szerzenie wśród najmłodszych wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej i wynikających z niej korzyściach dla klimatu i regionu. Equinor i Polenergia realizują wspólnie trzy farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3 000 MW.

Więcej

Eko Spływ – Wspólnie dla Czystszych Rzek

25 maja 2024 roku odbył się pierwszy wolontariat pracowniczy z serii MAMY MOC! – Eko Spływ po rzece Liwiec. W wydarzeniu wzięło udział 55 Wolontariuszek i Wolontariuszy w 35. kajakach, którzy połączyli aktywność fizyczną z ekologiczną misją i wzajemną integracją.

Więcej

Olimpiada Omnibus Eko-logiczny

Urząd Miasta i Gminy Pelplin we współpracy ze szkołami podstawowymi mieszczącymi się w Gminie Pelplin oraz z Grupą Polenergia zorganizował olimpiadę ekologiczną dla uczniów szkół podstawowych z gminy Pelplin.

Więcej

Skonsolidowane Sprawozdanie Niefinansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

Więcej

Klasa wodorowa z Nowej Sarzyny na Targach Wodorowych H2Poland

W dniach 14-16 kwietnia w Poznaniu odbyły się największe w Polsce targi wodorowe H2Poland.

Więcej

Wolontariat Grupy Polenergia w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi

Działania na rzecz społeczności lokalnych odgrywają niezwykle ważną rolę w działalności Grupy Polenergia. Nasza odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do biznesu, ale sięga dalej, obejmując troskę o wspólnotę i środowisko. W ramach wolontariatu pracowniczego, 7 października ponad 30 pracowników i pracowniczek wraz z rodzinami zabrało się na warszawskiej Pradze, aby pomóc Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.

Więcej

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

W ostatnich latach zrównoważony rozwój zdobywa coraz większą uwagę na całym świecie. Rozwijające się społeczeństwa poszukują coraz bardziej ekologicznych sposobów pozyskiwania energii, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Więcej

Dzień Dziecka w biurze Polenergii

31 maja 2023 r. pracowniczki i pracownicy Polenergia Fotowoltaika mogli przyjść do pracy razem ze swoimi pociechami i wspólnie świętować Dzień Dziecka w biurze.

Więcej

Equinor i Polenergia atrakcyjnymi pracodawcami dla młodych

Kilka tysięcy osób – studentów i uczniów szkół średnich – odwiedziło stoisko Equinora i Polenergii podczas pierwszych Targów Kariery EDU Offshore Wind, które odbyły się w Gdańsku 14-15 marca. To dobry prognostyk, świadczący o tym, że branża morskiej energetyki wiatrowej i nasze projekty Bałtyk mogą być dla nich atrakcyjnym miejscem pracy.

Więcej

Dialog z pracowniczkami i pracownikami

Grupa Polenergia szanuje każdego za jego indywidualny wkład. Każdy, bez względu na staż i stanowisko, ma możliwość wyrażenia swojej opinii i przyczynienia się do sukcesu zespołu.

Więcej

Ocena roczna w Grupie Polenergia

Ocena roczna w Grupie Polenergia to dialog, wyznaczanie celów i rozwój pracowników i pracowniczek.

Więcej

Wystartowała Akademia Energii 2022

To już jedenasta edycja jednego z najpopularniejszych programów Fundacji im. Lesława A. Pagi, pomagającego w rozwoju zdolnym i utalentowanym studentom, i absolwentom, którzy nie tylko chcą rozwijać się w branży energetycznej, ale także rozumieją, że biznes opiera się na dobrych relacjach i zaangażowaniu.
To program dla przyszłych liderów.

Więcej

Onshore + Offshore = Our Future

Jakie szanse niesie ze sobą rozwój morskiej energetyki wiatrowej? Z czego składa się farma na morzu? Jakie ścieżki zawodowe można wybrać i jakie kompetencje pomogą dołączyć do nowego sektora, wspierającego transformację energetyczną Polski?

Więcej

Razem wspieramy Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej

Grupa Polenergia wspólnie z Equinor oraz Gminą Miejską Rumia i Rumia Invest Park podpisały List Intencyjny w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy w ramach Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. Strony deklarują chęć wzmocnienia rynku pracy niezbędnego do efektywnego rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

Więcej

Złap dużą rybę!

Kilkadziesiąt tysięcy specjalistów znajdzie zatrudnienie przy projektach morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Pracodawcy, którzy szukają wykwalifikowanych kadr, zaprezentowali studentom szeroki wachlarz zawodowych możliwości podczas Dnia Kariery Offshore 2022 Catch the big fish! Stoisko Polenergii i Equinora odwiedziło kilkaset osób zainteresowanych karierą w offshore.

Więcej

Szkolenie przyszłych kadr

Grupa Polenergia organizuje letnie staże dla studentów. Grupa Polenergia widzi potrzebę edukacji kadr dla sektora energetycznego oraz uzupełniania wiedzy zdobywanej przez studentów na uczelniach praktyczną wiedzą, którą mogą zyskać odbywając staże w jej spółkach.

Więcej

Edukacja uczniów i studentów oraz integracja zespołu – ENS

Grupa Polenergia organizuje letnie staże dla studentów. Grupa Polenergia widzi potrzebę edukacji kadr dla sektora energetycznego oraz uzupełniania wiedzy zdobywanej przez studentów na uczelniach praktyczną wiedzą, którą mogą zyskać odbywając staże w jej spółkach.

Więcej

Rozwój przyszłych kadr sektora energetycznego

Polenergia, zgodnie ze strategią CSR kształci przyszłe kadry sektora energetycznego. Po raz trzeci byliśmy Partnerem Akademii Energii prowadzonej przez Fundację L. Pagi, a po raz drugi Partnerem Strategicznym tego wydarzenia.

Więcej

Kształcenie przyszłych kadr sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej

Polenergia angażuje się we współpracę z rozlicznymi ośrodkami naukowymi, żeby facylitować współpracę i przepływ wiedzy i doświadczeń między nauką a biznesem. Polenergia podpisała porozumienia z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i objęła patronatem dwusemestralne studia podyplomowe „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”.

Więcej

Polenergia sygnatariuszem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

To drugie na świecie Porozumienie Sektorowe zawarte pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lokalnego łańcucha dostaw, jednostek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów z branży.

Więcej

Współpraca z Politechniką Gdańską

Polenergia oraz firma Equinor, partner z którym realizowane są projekty Morskich Farm Wiatrowych, nawiązały współpracę z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, który jako jedyny w Polsce kształci przyszłe kadry sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Więcej

Polenergia rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Gdańskim

Polenergia dokłada kolejną cegiełkę w budowaniu zrównoważonego rozwoju wśród społeczności akademickiej. Celem zawartej z Uniwersytetem Gdańskim umowy jest transfer wiedzy i podejmowanie działań wspierających realizację zrównoważonej gospodarki unijnej.

Więcej

Budowanie zespołu liderów przyszłości

W lutym 2020 r. w Grupie Polenergia odbyły się warsztaty dla liderek i liderów z doskonalenia umiejętności zarządzania zespołami i projektami.

Więcej

Spotkanie online POL Obrót

Chętnie angażujemy się w działania edukacyjne. Tym razem Polenergia Obrót organizuje wydarzenie adresowane do wytwórców OZE i odbiorców zainteresowanych LT PPA , którego celem jest dzielenie się wiedzą w obszarze funkcjonowania rynków energii.

Więcej

Pandemia COVID-19 a bezpieczeństwo pracowników

Ankieta satysfakcji pracowników za 2020 rok oceniła organizację pracy zdalnej podczas pandemii jako bardzo dobrą. Aż 72% pracowniczek i pracowników oceniło ją bardzo pozytywnie.

Więcej

Za nami wielki finał X edycji Akademii Energii

Ankieta satysfakcji pracowników za 2020 rok oceniła organizację pracy zdalnej podczas pandemii jako bardzo dobrą. Aż 72% pracowniczek i pracowników oceniło ją bardzo pozytywnie.

Więcej

Podsumowanie Akademii Energii - Polenergia

Za nami finał IX edycji Akademii Energii Fundacja im. Lesława A. Pagi, której jesteśmy Patronem Strategicznym!

Więcej

Edukacja przyszłych kadr sektora nowoczesnego rynku energii

W 2020 roku Polenergia po raz kolejny włączyła się we współpracę z Fundacją Lesława A. Pagi, zostając Partnerem Strategicznym IX Edycji Akademii Energii, która ruszyła 19 września 2020 r.

Więcej

Fundacja Lesława Pagi IV spotkanie

Październik to czas spotkań w ramach IX edycji Akademii Energii Fundacja im. Lesława A. Pagi.

Więcej

Fundacja Lesława Pagi III spotkanie - Polenergia

Szykujemy się na trzecie już spotkanie z uczestnikami IX edycji Akademii Energii, organizowanej przez Fundacja im. Lesława A. Pagi.

Więcej

Fundacja Lesława Pagi II spotkanie - Polenergia

Przed nami drugie spotkanie z młodymi osobami zainteresowanymi energetyką w ramach IX edycji Akademii Energii, której jesteśmy partnerem strategicznym!

Więcej

Start Akademii Energii

W sobotę rozpoczyna się IX edycja Akademii Energii organizowana przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close