Serwis ESG

Dialog z pracowniczkami i pracownikami

Dialog z pracowniczkami i pracownikami

Grupa Polenergia szanuje każdego za jego indywidualny wkład. Każdy, bez względu na staż i stanowisko, ma możliwość wyrażenia swojej opinii i przyczynienia się do sukcesu zespołu.

W tym trudnym roku, kiedy na działalność każdej firmy wpłynęła pandemia COVID-19, Grupa Polenergia dbała o utrzymanie relacji i rytuałów, które tworzyły atmosferę pracy. Organizowane były regularne spotkania z Zarządem w formie telekonferencji, podkreślano konieczność zdalnych kontaktów i utrzymywania więzi pomiędzy pracownikami. Grupa uczestniczy w projekcie „Czułość.Wolność” realizowanym przez Fundację Kulczyk Foundation, który od początku pandemii pomagał zrozumieć siebie i swoje emocje, a także wspierał w odnalezieniu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

Już przed wybuchem pandemii dokładano starań, aby każdy pracownik czuł się pełnoprawną i integralną częścią firmy, czego efektem było łatwiejsze utrzymanie motywacji i zaangażowania w zespole. Firma stawia na wzajemne zaufanie i swobodę w zarządzaniu pracą, co było widoczne w jej działaniu i przystosowaniu się do pracy zdalnej w 2020 roku.

Aby jeszcze skuteczniej zarządzać zespołem, jak najczęściej przeprowadzane są ankiety, by pozostać w stałym dialogu z pracownikami. Również na przełomie 2020 i 2021 roku przeprowadzono ankietę wśród wszystkich pracowników Grupy. Miała ona na celu sprawdzenie w jakim stopniu udaje się wspólnie tworzyć przyjazne miejsce pracy i czy wsparcie firmy w badanych obszarach jest wystarczające. Wyniki ankiety na pewno pomogą w planowaniu działań w tym i kolejnych latach.

W ankiecie znalazły się pytania z następujących obszarów:

 1. Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym
 2. Wartości firmy
 3. Diversity & Inclusion
 4. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
 5. Kształcenie Pracowników
 6. Działania na kolejny rok w zakresie integracji zespołu
 7. Ogólne zadowolenie z pracy

Zgodnie z przeanalizowanymi obszarami:

 • Zdecydowana większość pracowników jest zadowolona z pracy w Grupie Polenergia. Za wysoki poziom satysfakcji odpowiadają w pierwszej kolejności bardzo dobre relacje w zespołach pracowniczych oraz praca zgodna z indywidualnymi zainteresowaniami.
 • Wysoki wskaźnik zadowolenia z pracy w Grupie Polenergia budowany jest m.in. na bardzo dobrych relacjach między pracownikami, wzajemnym wspieraniu się i pomocy.
 • Najważniejszymi wartościami Grupy Polenergia, które pracownicy dostrzegają w działaniach, decyzjach, wyborach przełożonych i współpracowników, są: wzajemny szacunek, wspieranie się i równe traktowanie, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju i dbałość o środowisko naturalne.
 • Wzajemny szacunek to jednocześnie najważniejsza wartość firmy wskazana w hierarchii ważności. Na drugim miejscu pod tym względem pracownicy umieszczają uczciwość i wysoką etykę biznesową.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close