Serwis ESG

Raport roczny

Raport roczny

Zgodnie z najwyższymi standardami instytucji finansowych Polenergia co roku publikuje raport w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych, zdrowia i bezpieczeństwa (ESHS). Raport przedstawia stan realizacji projektów w eksploatacji oraz w trakcie budowy i rozwoju, a także kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stopień realizacji zadań określonych w Planach Zaangażowania Interesariuszy (SEP) oraz Planach Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP).

Raport roczny przedstawia:

  • Ogólne informacje na temat aktywów Grupy;
  • Informacje na temat ogólnych wyników Grupy w zakresie ochrony środowiska;
  • Podsumowanie wszystkich obszarów istotnych niezgodności z przepisami środowiskowymi lub istotnych naruszeń zezwoleń;
  • Informacje o wszelkich znaczących grzywnach lub innych karach lub toczących się postępowaniach związanych z kwestiami ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Ogólne informacje o realizacji planów działań środowiskowych i społecznych oraz o wszelkich nowych projektach lub zmianach w planowanych projektach;
  • Przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy mające wpływ na projekty;
  • Informacje o wszelkich zmianach dotyczących obszarów Natura 2000 lub Ważnych Obszarach Ptasich mających wpływ na Projekty w fazie rozwoju, w trakcie budowy lub na etapie planowania;
  • Informacje o nowych projektach, statusie procedur oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i konsultacji społecznych;
  • Informacje na temat stopnia realizacji zadań określonych w Planach Zaangażowania Interesariuszy (SEP) oraz Planach Działań Środowiskowych i Społecznych (ESAP).

Raport w formie PDF za 2022 rok

Raport w formie PDF za 2021 rok

Raport w formie PDF za 2020 rok

Raporty CSR z lat 2015-2020:

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close