Serwis ESG

Kontrast
Wielkość liter - A +

Największa farma wiatrowa Polenergii gotowa!

Więcej

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Dębsk o mocy 121 MW.

To największa lądowa inwestycja OZE w historii spółki i zarazem jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Łączny portfel aktywnych zielonych inwestycji Polenergii rośnie aż o 35 proc. do 472 MW.

Gramy w zielone w gminie Miłoradz

Więcej

Konkurs plastyczny

Wiosną tego roku wyruszyliśmy w Polskę do przedszkoli i szkół podstawowych z naszym projektem Graj z nami w zielone!®. Dlaczego? Bo razem z instytucjami edukacyjnymi, które są położone w obrębie zielonych inwestycji Grupy Polenergia, chcemy zwiększać świadomości w obszarach związanych z ekologią, ochroną klimatu oraz środowiskiem.

Brawo MY x 3!

Więcej

Znów zrobiliśmy coś dobrego dla Schroniska Pegasus

Polenergia Fotowoltaika zbudowała w Mosułach słoneczną elektrownię o mocy 15 kWp. Wszystko w ramach projektu „Good Power by Polenergia”, którego celem jest budowa charytatywnych instalacji fotowoltaicznych dla różnych instytucji non-profit.

PomagaMY
Schronisku Pegasus

Brawo MY x 2!

Znów zebraliśmy się w Schronisku Pegasus w Musułach grupą ponad 30 pracowników Polenergii oraz ich rodzin i wykonaliśmy tam wspólnymi siłami kawał dobrej roboty.

Zagrajcie z nami w zielone!

Więcej

Zapraszamy na webinary Graj z nami w zielone!®

Pokażemy nauczycielom, edukatorom, rodzicom i opiekunom, jak w interesujący sposób przybliżać młodym ludziom zagadnienia związane z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem. Bezpłatne szkolenia online odbędą się we wrześniu, październiku i listopadzie i są kolejnym etapem projektu edukacyjnego Graj z nami w zielone!®.

Polenergia w liczbach

472 MW

Moc projektów OZE w eksploatacji

3000 MW

Strategiczne inwestycje na Morzu Bałtyckim realizowane wspólnie z Equinor

170 MW

Moc budowanych i rozwijanych projektów OZE

796 tys. ton

Uniknięta emisja CO2 do atmosfery w 2021 roku

600

Nasadzeń drzew i krzewów w 2021 roku

60

Uratowanych piskląt błotniaka łąkowego

400 kg

Roczna produkcja miodu na Farmach Fotowoltaicznych w Sulechowie

50 ha

Powierzchnia miododajnych łąk kwietnych na Farmach Fotowoltaicznych w Sulechowie

10

Pszczelich rodzin na Farmach Fotowoltaicznych w Sulechowie

750

„Książek dla Klimatu” przekazanych do gminnych i szkolnych bibliotek

51

Inicjatyw wspierających lokalne społeczności w 2021 roku

15

Realizowanych celów z obszaru społecznej odpowiedzialności

Podejście do ESG

Wraz z przyjęciem w 2019 roku nowej strategii społecznej odpowiedzialności wzmocniliśmy działania, których celem jest lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania.

Więcej

dr Michał Michalski
Prezes Zarzadu
Polenergia S.A.

Strategia
społecznej
odpowiedzialności

15

realizowanych celów
z obszarów odpowiedzialności Grupy Polenergia

Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne Polski i wpływamy na redukcję emisji gazów cieplarnianych poprzez oferowanie energii z odnawialnych źródeł. Jesteśmy odpowiedzialni w całym łańcuchu dostaw. Istotna jest dla nas transparentność działania i niedopuszczanie do przypadków korupcji.

Więcej

Minimalizujemy wpływ naszej działalności na środowisko monitorując wpływ nowo oddanych inwestycji na otoczenie. Ograniczamy ilości wytwarzanych przez nas odpadów, w szczególności w obszarze pracy biura. Jesteśmy otwarci na dialog z interesariuszami w zakresie ochrony środowiska.

Więcej

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas priorytetem. Zapewniamy procedury bezpieczeństwa zgodne z ISO 18001, dążymy do pełnej eliminacji wypadków ciężkich, śmiertelnych oraz przypadków chorób zawodowych zarówno wśród naszych pracowników, jak i u naszych podwykonawców.

Więcej

Jesteśmy zaangażowani w rozwijanie relacji ze społecznościami lokalnymi na obszarach, na których działamy. Jesteśmy otwarci na dialog, a nasza działalność dobroczynna skoncentrowana jest na wsparciu mieszkańców tych terenów i pomoc w rozwiązaniu ich problemów.

Więcej

Moc płynąca z różnorodności

Wykorzystujemy potencjał różnorodności na rzecz efektywnego realizowania celów Grupy

Strategia odpowiedzialności włącza różnorodność do strategii biznesowej i zarządzania Spółką, nadając jej priorytet w ramach działań diversity and inclusion. Od sierpnia 2019 roku Grupa Polenergia jest ponadto sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Więcej

Dane finansowe 2021

Więcej

3999 mln PLN

Przychody ze sprzedaży w 2021 roku

361 mln PLN

Skorygowana EBIDTA w 2021 roku

337 mln PLN

Zysk netto w 2021 roku

Search results