Serwis ESG

FW Dębsk

121 MW

łączna moc FW Dębsk

55

turbin wiatrowych

Podstawowe informacje

Farma Wiatrowa Dębsk jest zlokalizowana na obszarze wyznaczonym posadowieniem wsi Zielona, Kuczbork, Dębsk, Chamsk, Olszewo, Olszewko, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo w gminach Żuromin oraz Kuczbork Osada, powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim. 15 turbin wiatrowych będzie zlokalizowanych w gminie Kuczbork-Osada, a pozostałe 40 w Żuromin.

Projekt Farmy Wiatrowej Dębsk jest realizowany przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o., spółka celową należąca w 100% do Grupy Polenergia.

Korzyści z Projektu

  • Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja energii z Projektu FW Dębsk wyniesie około 366 GWh

Oddziaływanie społeczne

Projekt zrealizowany jest na terenie dwóch gmin: Żuromin i Kuczbork-Osada, na terenie powiatu żuromińskiego. Prowadzona inwestycja zwiększy dochody gminy z tytułu podatków płaconych przez Spółkę, a właściciele gruntów zajmowanych przez farmę wiatrową oraz infrastrukturę towarzyszącą otrzymają benefity związane z umowami o dzierżawę gruntów lub służebności.

Więcej

Działania edukacyjne wspierane przez Grupę Polenergia

Polenergia jest bardzo zaangażowana w działania edukacyjne na rzecz ekologii oraz ochrony klimatu na terenie FW Dębsk, czyli w gminach Żuromin oraz Kuczbork-Osada. Wspólnie z 8 placówkami oświatowymi realizuje projekt ekologiczny Graj z nami w zielone!®, w ramach którego organizowane są lekcje dotyczące ochrony wód, segregacji odpadów oraz odnawialnych źródeł energii.

Więcej

Działania dobroczynne wspierane przez Grupę Polenergia

Polenergia wspiera działania gminy jak również stowarzyszeń oraz klubów sportowych, które funkcjonują na terenie projektu FW Dębsk. Dofinansowywane są aktywności na rzecz szkół (m.in. doposażenie sal lekcyjnych), działalności sportowej dzieci (m.in. renowacja boisk oraz zakup sprzętu sportowego), a także przekazywane jest wsparcie dla stowarzyszeń mających na celu pomoc rodzinom najbardziej potrzebujących mieszkańców gmin.

Wpływ na bioróżnorodność

FW Dębsk posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.

Więcej

Formularz kontaktowy

Poniżej zamieszczamy formularz, który pozwoli na sprawne przekazywanie uwag, skarg i pytań do Grupy Polenergia, a tym samym pozwoli na efektywną komunikację i przekazywanie informacji oraz reagowanie na zdarzenia zaistniałe na skutek naszej działalności.

Formularze skarg zostały udostępnione w urzędzie gminy, gdzie można znaleźć również dane kontaktowe do Spółki.

Formularze są dostępne pod następującym linkiem:

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close