Serwis ESG

MFW Bałtyk I

ok. 128,5 km2

obszar projektu

1 560 MW

moc wszystkich turbin

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk I będzie się znajdować na granicy Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej na wysokości gminy miejskiej Łeba. Projekt położony jest w odległości 81 km od portu w Łebie, na wodach o głębokości 25-35 metrów. Projekt obejmie obszar około 128,5 km2, moc wszystkich turbin nie przekroczy 1560 MW.

W styczniu 2019 r. Projekt uzyskał warunki przyłączenia na 1560 MW, a w styczniu 2021 uzyskał umowę o przyłączenie od operatora systemu przesyłowego. Od grudnia 2020 do marca 2022  realizowany był kompleksowy przedinwestycyjny program badań środowiska morskiego na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I oraz jej infrastruktury przyłączeniowej służącej do wyprowadzenia mocy z instalacji Dla morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I 18.05.2022 r. został złożony do RDOŚ w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Procedura trwa.

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk I składać się będzie z:

  • maksymalnie 104 morskich turbin wiatrowych, których podstawowymi elementami są: fundament, wieża oraz zespół gondoli i rotora,

  • maksymalnie 2 morskich stacji elektroenergetycznych (”MSE”),

  • maksymalnie 250 km wewnętrznych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych łączących:

  • poszczególne turbiny wiatrowe ze sobą (w obwody kablowe),

  • grupy turbin wiatrowych z morskimi stacjami elektroenergetycznymi,

  • morskie stacje elektroenergetyczne między sobą.

Punkt przyłączenia MFW Bałtyk I do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będzie zrealizowany w stacji PSE Krzemienica.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close