Serwis ESG

Polityka Środowiskowo-Społeczna

Polityka Środowiskowo-Społeczna

W 2023 roku przyjęliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju, której horyzont czasowy sięga 2030 roku. Strategia ta jest konsekwencją wdrożenia Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz elementem realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 roku.

Rozwijamy biznes w zgodzie z najlepszymi praktykami w obszarze ESG, promując zrównoważony rozwój, zaspokajając obecne potrzeby bez uszczerbku dla potrzeb przyszłych pokoleń, zobowiązując się do ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich interesariuszy oraz do zapewnienia bezpiecznego użytkowania posiadanych obiektów.

Filozofia biznesowa Grupy Polenergia opiera się na przekonaniu, że odpowiedzialne działanie wobec naszych interesariuszy jest podstawą prowadzenia produktywnego, rentownego i zrównoważonego biznesu, a tworzenie wartości i zrównoważony rozwój są uzupełniającymi się, równoważnymi celami.

Firma nie może odnieść sukcesu kosztem dobrostanu środowiska czy godności ludzi. Promujemy podejście, w którym zrównoważony rozwój i transparentne komunikowanie na stałe goszczą w katalogu nie tyle dobrych praktyk, co po prostu obowiązków odpowiedzialnego biznesu. Dlatego 12 marca zaktualizowana została Polityka Środowiskowo-Społeczna. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią:

Polityka Środowiskowo Społeczna Grupy Polenergia

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close