7

farm fotowoltaicznych

6,4 MWp

łączna moc farm

Podstawowe informacje

Inwestycja farm fotowoltaicznych Buk I została zrealizowana przez spółkę celową Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki Sp. z o.o. Buk I.

Zlokalizowana jest w obrębie wsi Wielka Wieś w gminie Buk (powiat poznański, województwo wielkopolskie).

Projekt Buk I będzie się składał z siedmiu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Korzyści z Projektu

Łączna moc farm wyniesie 6,44 MWp.

Dlatego też korzyścią środowiskową Projektu będzie zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych w ilości do ok. 72 080 ton CO2 (obliczonej na podstawie wskaźników emisji na MWh, przedstawionych przez KOBiZE na rok 2017).

Oddziaływanie społeczne

Projekt zrealizowany jest na terenie gminy Kostomłoty w powiecie średzkim. Prowadzona inwestycja zwiększy dochody gminy z tytułu podatków płaconych przez Spółkę, a właściciele gruntów zajmowanych przez farmę wiatrową oraz infrastrukturę towarzyszącą otrzymają benefity związane z umowami o dzierżawę gruntów lub służebności.

Więcej

Bioróżnorodność

Procedura administracyjna o wydanie decyzji środowiskowej dla Buk I została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Buk. W trakcie procedury administracyjnej Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu zostały poproszone o opinię w przedmiotowym postępowaniu. Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

FF Buk I posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania z przepisami ochrony środowiska.

Więcej

Formularz kontaktowy

Poniżej zamieszczamy formularz, który pozwoli na sprawne przekazywanie uwag, skarg i pytań do Grupy Polenergia, a tym samym pozwoli na efektywną komunikację i przekazywanie informacji oraz reagowanie na zdarzenia zaistniałe na skutek naszej działalności.

Formularze skarg zostały udostępnione w urzędzie gminy, gdzie można znaleźć również dane kontaktowe do Spółki.

Formularze są dostępne pod następującym linkiem:

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close