Serwis ESG

Oddziaływanie społeczne

Oddziaływanie społeczne

Współpraca z samorządem

Projekt zrealizowany jest na terenie gminy Kostomłoty w powiecie średzkim. Prowadzona inwestycja zwiększy dochody gminy z tytułu podatków płaconych przez Spółkę, a właściciele gruntów zajmowanych przez farmę wiatrową oraz infrastrukturę towarzyszącą otrzymają benefity związane z umowami o dzierżawę gruntów lub służebności.

Oddziaływanie społeczne

Rozwój Projektu nie wymagał przesiedlenia osób lub przedsiębiorstw – nie przeprowadzono ani nie będzie konieczne żadne fizyczne lub ekonomiczne przesiedlenie, nie stwierdzono utraty środków do życia. Grunty pod realizacją Projektu uzyskano na podstawie umów dzierżawy podpisanych z właścicielami gruntów na podstawie wzajemnych uzgodnień.

Projekt ma bezpośredni wpływ społeczno-gospodarczy na rozwój wszystkich zaangażowanych gmin i mieszkańców. Zidentyfikowano następujące bezpośrednie oddziaływania:

  • Zwiększenie dochodów podatkowych gminy

  • Zwiększenie rocznego dochodu dzierżawców gruntów

  • Poprawę lokalnych tras komunikacyjnych

Negatywny wpływ związany jest ze zmniejszeniem powierzchni gruntów wykorzystywanych do celów rolniczych, jednak jest to rekompensowanie przez opłaty za dzierżawę gruntów. Powierzchnia użytkowa farm wiatrowych i infrastruktury jest ograniczona, a rolnictwo może być utrzymywane wokół turbin.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close