Serwis ESG

Ochrona środowiska

Decyzja środowiskowa

Procedura administracyjna o wydanie decyzji środowiskowej dla Buk I została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Buk. W trakcie procedury administracyjnej Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu zostały poproszone o opinię w przedmiotowym postępowaniu. Stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Procedura zakończyła się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument nr IP.6220.24.2018 wydany 28 listopada 2018 roku) zezwalającej na budowę i montaż dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z etapowaniem. Projekt uzyskał pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na sierpień 2021 roku.

Badania przyrodnicze

Zgodnie z raportem OOŚ, biorąc pod uwagę obserwacje monitoringowe stwierdzono, że planowana inwestycja ma małe znaczenie z ornitologicznego punktu widzenia.

Raport OOŚ wykazuje, że obszar ten charakteryzuje się niewielką różnorodnością gatunków chiropterofauny. Na obszarze inwestycji zlokalizowano co najmniej 3 gatunki: Myotis myotis, Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close