Serwis ESG

MFW Bałtyk II

ok. 122 km2

obszar projektu

1 200 MW

łączna moc turbin

Morska farma wiatrowa MFW Bałtyk II ma być zlokalizowana około 37 km na północ od polskiej linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino. Projekt obejmie obszar około 122 km2, i będzie obejmował następujące elementy:

  • maksymalnie 60 elektrowni wiatrowych („EW”), których podstawowe elementy to fundament, wieża, gondola z generatorem prądu i rotor

  • 1 wewnętrzna morska stacja elektroenergetyczna („MSE”),

  • maksymalnie 200 km odcinków morskich kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, łączących:

  • EW między sobą (w obwody kablowe),

  • grupy EW z wewnętrzną morską stacją elektroenergetyczną,

  • wewnętrzna MSE z zewnętrzną (będącą częścią innego projektu) morską stacją elektroenergetyczną (opcja).

Od czerwca 2012 roku do września 2014 roku przeprowadzono badania środowiska morskiego, które obejmowały obszar planowanej farmy wiatrowej oraz jej bezpośrednie sąsiedztwo, a także .

Procedura oceny oddziaływania na środowiskowa (OOŚ) została zakończona wydaniem decyzji środowiskowej dnia 27 marca 2017 r. zezwalającej na budowę do 120 turbin o łącznej mocy do 1200 MW o łącznej wysokości każdej z turbin wiatrowych do 300 mi średnicy wirnika każdej z turbin. 250 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, taką jak do 6 wewnętrznych morskich podstacji elektroenergetycznych oraz do 200 km lądowych i morskich linii przesyłowych oraz telekomunikacyjnych linii kablowych. Decyzja z 27 marca 2017r., po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, została zmieniona wydaniem decyzji 26 października 2021. Decyzja stała się ostateczna 09.12.2021. 15 września 2022 wydane zostało Postanowienie RDOŚ wyrażające stanowisko, że warunki wydanych decyzji pozostają aktualne i tym samym ważność decyzji wynosi 10 lat.

Ponadto w marcu 2019 r. uzyskano decyzję środowiskową dla Infrastruktury Przyłączeniowej wspólna dla infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk II i III. Ze względu na rozwój projektu niektóre elementy Przedsięwzięcia uległy istotnej modyfikacji, w tym przede wszystkim w obrębie odcinka lądowego (również przestrzennej). Dlatego też dla Infrastruktury Przyłączeniowej 2.06.2022 został złożony do RDOŚ wniosek o decyzję środowiskową. Wniosek jest wspólny dla infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Procedura trwa.

Punkt przyłączenia MFW Bałtyk II do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego będzie zrealizowany w stacji PSE Więrzbięcino.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close