Serwis ESG

FW Krzęcin

6 MW

całkowita moc farmy wiatrowej

4

turbiny wiatrowych

Podstawowe informacje

Farma Wiatrowa Krzęcin jest zlokalizowana w gminie Krzęcin, w powiecie choszczeńskim, w województwie zachodniopomorskim. FW Krzęcin składa się z 4 turbin typu Nordex S77, każda o wysokości 80 m i średnicy wirnika 77 metrów. Całkowita moc FW Krzęcin wynosi 6 MW.

FW Krzęcin została wybudowana w 2010 roku, a od 2018 roku jej właścicielem jest Polenergia Farma Wiatrowa 23 Sp. z o.o., spółka celowa należąca w 100% do Grupy Polenergia. FW Krzęcin nie posiada własnego punktu GPO, jest przyłączona do stacji transformatorowej 110/15 kV – GPZ Krzęcin należącej do zewnętrznego operatora (ENEA Operator Sp. z o.o.).

Korzyści z Projektu

  • Produkcja energii

Roczna produkcja energii z FW Krzęciny wynosi około 9 732 MWh.

Oddziaływanie społeczne

Prowadzona inwestycja zwiększy dochody gminy z tytułu podatków płaconych przez Spółkę, a właściciele gruntów zajmowanych przez farmę wiatrową oraz infrastrukturę towarzyszącą otrzymają benefity związane z umowami o dzierżawę gruntów lub służebności.

Więcej

Działania edukacyjne wspierane przez Grupę Polenergia

Polenergia wspiera działania edukacyjne w gminie Krzęcin poprzez realizację projektu ekologicznego Graj z nami w zielone!® w Szkole Podstawowej w Krzęcinie jak również poprzez wspieranie działań szkoły odpowiednio ją doposażając.

Więcej

Działania dobroczynne wspierane przez Grupę Polenergia

Polenergia współpracuje z gminą w zakresie działań dobroczynnych na terenie FW Krzęcin. Wspiera też aktywności na rzecz dzieci oraz kobiet dofinansowując działania Gminnego Centrum Kultury oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Działania pomocowe są przekazywane także osobom starszym.

Wpływ na bioróżnorodność

FW Krzęcin posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.

Więcej

Formularz kontaktowy

Poniżej zamieszczamy formularz, który pozwoli na sprawne przekazywanie uwag, skarg i pytań do Grupy Polenergia, a tym samym pozwoli na efektywną komunikację i przekazywanie informacji oraz reagowanie na zdarzenia zaistniałe na skutek naszej działalności.

Formularze skarg zostały udostępnione w urzędzie gminy, gdzie można znaleźć również dane kontaktowe do Spółki.

Formularze są dostępne pod następującym linkiem:

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close