Serwis ESG

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS)

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS)

816 GWh

Produkcja brutto energii elektrycznej w 2020 roku

430 tys, GJ

Produkcja energii cieplnej na sprzedaż w 2020 roku

Podstawowe informacje

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. (ENS) zlokalizowana jest w odległości około 1 km w kierunku północno-zachodnim od miasta Nowa Sarzyna, przy ulicy ks. J. Popiełuszki 2. ENS zajmuje teren o łącznej powierzchni około 6 ha. Obiekt zlokalizowany jest na obszarze przemysłowym, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów chemicznych CIECH Sarzyna S.A. (Grupa CIECH).

Projekt budowy i finansowania inwestycji w formule project-finance został opracowany i był nadzorowany przez pierwszego właściciela Spółki, tj. przez amerykańską korporację Enron (Houston, Texas). Budowę ENS rozpoczęto w połowie 1998 roku, natomiast do komercyjnej operacji elektrociepłownia przystąpiła 1 czerwca 2000 roku. W 1997 roku ENS zawarła długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), a w 1998 roku zawarła dwudziestoletnią Umowę na dostawy energii cieplnej z pobliskimi Zakładami Chemicznymi Organika-Sarzyna. Dodatkowo, od 2000 roku, ENS sprzedaje ciepło dla mieszkańców miasta Nowa Sarzyna. Gaz był przez dwadzieścia lat dostarczany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział Handlowy w Warszawie na mocy umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, a od 2020 roku jest dostarczany przez spółkę obrotu gazem należącą do Grupy Kapitałowej PGNiG oraz uzupełniająco przez Spółkę Grupy Polenergia (Polenergia Obrót SA.).

W 2011 roku ENS została nabyta przez Kulczyk Investment. Obecnie spółka wchodzi w skład Grupy Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 2020 roku ENS sprzedaje energię elektryczną do spółki obrotu należącej do Grupy Polenergia. Ciepło sprzedawane jest nadal do sąsiednich zakładów chemicznych oraz do lokalnego zakładu komunalnego. Spółka świadczy również usługę samostartu i odbudowy systemu elektroenergetycznego na podstawie odnowionej trzyletniej umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.

Usługa obejmuje samostart turbozespołów gazowych i ich pracę w wydzielonej części KSE w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu przywrócenia działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego po zaniku napięcia w KSE lub w jego części. Najważniejszym elementem tego procesu jest dostarczenie energii z ENS do uruchomienia bloku energetycznego w wybranej elektrowni systemowej.

ENS jest pierwszą w Polsce elektrownią cieplną, której jednostki wytwórcze posiadają zdolność do samostartu i mogą być wykorzystane w procesie odbudowy KSE. Dotychczas takie możliwości techniczne posiadały tylko elektrownie wodne.

W 2022 roku ENS uzyskała certyfikat uczestnika Rynku Mocy oraz zakontraktowała obowiązek mocowy na 2027 rok.

Korzyści z Projektu

  • Produkcja energii

Produkcja brutto energii elektrycznej w 2022 roku wyniosła 80 956 MWh, a produkcja energii cieplnej na sprzedaż 415 723 GJ. Spółka zatrudnia 48 pracowników.

Technologie oraz ilości zużywanych paliw i surowców, a także wskaźniki operacyjne (sprawność, dyspozycyjność, niezawodność) redukują do minimum negatywne oddziaływanie ENS na środowisko naturalne, w tym na klimat, w porównaniu do instalacji o podobnej mocy, opalanej np. węglem. ENS nie wytwarza odpadów popaleniskowych, generuje blisko o połowę niższe emisje gazów cieplarnianych, około 7-krotnie niższą emisję NOx, w ilościach śladowych emituje SO2 i pył. Zastosowana technologia ogranicza ilość i agresywność ścieków przemysłowych, a zawracanie wód opadowych, skroplin, wykorzystanie kondensatu z układów ciepłowniczych pozwala ograniczać zużycie wody surowej.

Oddziaływanie społeczne

Spółka produkuje energię elektryczną oraz energię cieplną. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej następuje w skojarzeniu przy spalaniu gazu ziemnego (lub paliwa rezerwowego – oleju opałowego lekkiego) w bloku gazowo-parowym. Wytwarzanie energii cieplnej możliwe jest również bez skojarzenia w źródle rezerwowym – kotłowni pomocniczej opalanej gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim.  Od 2021 r. Obiekt wyposażony jest także w instalację fotowoltaiczną o mocy 0,889 MW, wykorzystywaną do pokrycia potrzeb własnych na energię elektryczną.

Spółka posiada trzech odbiorców swoich produktów:

  • Polenergia Obrót S.A. – hurtowy odbiorca energii elektrycznej,
  • Zakłady chemiczne (Sarzyna Chemical Sp. z o.o.; CIECH Sarzyna S.A.) – odbiorca ciepła dla celów technologicznych i grzewczych i energii elektrycznej na potrzeby zakładów chemicznych,
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. – odbiorca ciepła dla celów grzewczych.

Działania edukacyjne wspierane przez Grupę Polenergia

Polenergia jest także mocno zaangażowana w działania edukacyjne w ramach programu Graj z nami w zielone!®, który jest realizowany na obszarze projektu Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. W zielonych lekcjach bierze udział 15 placówek edukacyjnych tj. szkół podstawowych i przedszkoli.

W ramach programu prowadzone są zajęcia dotyczące gospodarki wodnej, segregacji odpadów a także odnawialnych źródeł energii.

Działania dobroczynne wspierane przez Grupę Polenergia

Od wielu lat Elektrociepłownia Nowa Sarzyna wspiera inicjatywy, które są ważne dla lokalnej społeczności, co przekłada się na bardzo dobre relacje z mieszkańcami. Wspierane są, między innymi, działania na rzecz kobiet w ramach wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich oraz aktywności sportowe dzieci i młodzieży.

Więcej

Wpływ na bioróżnorodność

W 2021 r. na spółkę nie nałożono żadnych kar. Ostatnia kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska miała miejsce w czerwcu 2021 roku. Nie stwierdzono niezgodności i nie zgłoszono uwag.

Od 2014 r. ENS posiada wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. W maju 2021 r. firma Lloyd’s Register Polska przeprowadziła audyt środowiskowy w związku z recertyfikacją systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2015. ENS otrzymała nowy Certyfikat Zatwierdzenia ISO 14001:2015 dla Systemu Zarządzania Środowiskowego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, który będzie ważny przez 3 lata, tj. od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2023 r.

Formularz kontaktowy

Poniżej zamieszczamy formularz, który pozwoli na sprawne przekazywanie uwag, skarg i pytań do Grupy Polenergia, a tym samym pozwoli na efektywną komunikację i przekazywanie informacji oraz reagowanie na zdarzenia zaistniałe na skutek naszej działalności.

Formularze skarg zostały udostępnione w urzędzie gminy, gdzie można znaleźć również dane kontaktowe do Spółki.

Formularze są dostępne pod następującym linkiem:

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close