Serwis ESG

FW Łukaszów

34 MW

moc farmy wiatrowej

17

turbin wiatrowych

Podstawowe informacje

Farma wiatrowa Łukaszów jest zlokalizowana w gminie Zagrodno w powiecie złotoryjskim, w województwie dolnośląskim. FW Łukaszów oddana do eksploatacji na początku 2012 roku. FW Łukaszów składa się z 17 turbin typu Vestas V90. Całkowita moc FW Łukaszów wynosi 34 MW. FW Łukaszów posiada także stację transformatorową SN/110 kV zlokalizowaną w obrębie Modlikowice w gminie Zagrodno.

Właścicielem farmy wiatrowej Łukaszów jest Amon Sp. z o.o., spółka celowa należąca w 100% do Polenergia S.A.

Korzyści z Projektu

  • Produkcja energii

Roczna produkcja energii z Projektu FW Łukaszów wyniesie około 71 801 MWh.

Oddziaływanie społeczne

Prowadzona inwestycja zwiększa dochody gminy z tytułu podatków płaconych przez Spółkę, a właściciele gruntów zajmowanych przez farmę wiatrową oraz infrastrukturę towarzyszącą otrzymają benefity związane z umowami o dzierżawę gruntów lub służebności.

Więcej

Działania edukacyjne wspierane przez Grupę Polenergia

Polenergia wspiera działania edukacyjne na terenie gminy Zagrodno poprzez realizację projektu ekologicznego Graj z nami w zielone!® w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie. Dodatkowo dofinansowane są działania szkoły związane z wyposażeniem szkoły w materiały edukacyjne oraz papiernicze.

Więcej

Działania dobroczynne wspierane przez Grupę Polenergia

Działania dobroczynne na terenie gminy Zagrodno polegają na przekazywaniu wsparcia dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Klubu Sportowego, które to działają, m.in., na rzecz dzieci oraz ich rozwoju. Dodatkowo wsparcie jest przekazywane dla stowarzyszeń, które aktywizują i angażują dzieci oraz mieszkańców gminy w działania edukacyjne, kulturalne oraz sportowe.

Wpływ na bioróżnorodność

FW Łukaszów posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.

Więcej

Formularz kontaktowy

Poniżej zamieszczamy formularz, który pozwoli na sprawne przekazywanie uwag, skarg i pytań do Grupy Polenergia, a tym samym pozwoli na efektywną komunikację i przekazywanie informacji oraz reagowanie na zdarzenia zaistniałe na skutek naszej działalności.

Formularze skarg zostały udostępnione w urzędzie gminy, gdzie można znaleźć również dane kontaktowe do Spółki.

Formularze są dostępne pod następującym linkiem:

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close