Serwis ESG

Wpływ na bioróżnorodność

Wpływ na bioróżnorodność

Decyzja środowiskowa

FW Łukaszów posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska. W następstwie przeprowadzonej procedury OOŚ inwestor uzyskał stosowną decyzję środowiskową dla FW Łukaszów nr 5/08 zn. spr 7624-2/2008 z dnia 28-08-2008 r. wydaną przez Wójta Gminy Zagrodno.

Spółka Amon Sp. z o.o. została zarejestrowany w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zgodnie z wymaganiami przedkłada roczne raporty.

Monitoring porealizacyjny:

Zgodnie z decyzją nr 73/2011 z dnia 20 grudnia 2011 powykonawcze pomiary hałasu wykonano w marcu 2012 roku. Na podstawie wykonanych pomiarów nie odnotowano przekroczeń zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. Wyniki ww. analizy akustycznej zostały przekazane właściwym organom.

Monitoring porealizacyjny, prowadzony w latach 2012 – 2015, nie wykazał negatywnego wpływu na ptaki i nietoperze. Raporty roczne podsumowujące każdy etap badań, zostały przesłane do odpowiednich organów, zgodnie w wymogami decyzji środowiskowej.

Dziewięć lat projektu ochrony Błotniaków Łąkowych

Grupa Polenergia od 2014 roku wspiera Program Ochrony Błotniaka Łąkowego realizując tym samym Cele zrównoważonego rozwoju oraz strategię ochrony różnorodności biologicznej UE.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close