Serwis ESG

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Zadania (zamieszczone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030)

  • Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu i na katastrofy naturalne we wszystkich krajach.​
  • Poprawić jakość edukacji, podnieść poziom świadomości oraz rozwinąć potencjał ludzki i instytucjonalny w zakresie adaptacji i łagodzenia skutków zmian klimatu, a także systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.​

Powiązane cele Strategii:

  • E1. Dekarbonizacja działalności Grupy Polenergia​
  • E2. Wspieranie zielonej transformacji klientów – rozwój segmentu OZE​
  • E3. Grupa Polenergialiderem innowacji – zielony wodór i magazynowanie energii​
  • E4. Wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym do działalności Grupy Polenergia​
  • E5. Rozwój systemu należytej staranności w zakresie bioróżnorodności​
  • E6. Badanie wpływu Grupy Polenergiana przestrzeń​

Dzień Ziemi

22 kwietnia – jak co roku – obchodziliśmy Dzień Ziemi. Świętowanie tego dnia jest bardzo ważne, ponieważ podkreśla troskę o środowisko i promuje świadomość ekologiczną. Poprzez różnorodne działania i wydarzenia ludzie są zachęcani do refleksji nad wpływem swoich działań na planetę.

Więcej

Wysiew nasion roślin miododajnych na FF Strzelino – realizacja Strategii różnorodności biologicznej Polenergii

Nasze wielkoskalowe projekty farm fotowoltaicznych to nie tylko wzrost mocy OZE w polskim systemie elektroenergetycznym.

Więcej

Porozmawiajmy o morskich farmach wiatrowych. Equinor i Polenergia zorganizowali spotkanie dla mieszkańców Łeby i okolic

Jeszcze w tym roku w Łebie ruszy budowa bazy serwisowej do obsługi morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałyk III, w której pracę znajdzie około 100 specjalistów. O perspektywach zatrudnienia, pracach przy budowie bazy i morskich farm wiatrowych mówili przedstawiciele inwestorów na spotkaniu z mieszkańcami Łeby i okolic, 19 marca.

Więcej

Podsumowanie I semestru drugiej edycji programu edukacyjnego Graj z nami w zielone!®

Pierwszy semestr drugiej edycji programu edukacyjnego Graj z nami w zielone!® dobiegł końca. Od września do połowy lutego nauczyciele w jego ramach zrealizowali ponad 800 godzin lekcyjnych. Blisko 5000 uczniów uczestniczyło w eko zajęciach, realizowało eko projekty oraz brało udział w eko konkursach Graj z nami w zielone!®

Więcej

Klimatyczne czytanie

Polenergia realizuje akcję Klimatyczne czytanie wspólnie ze szkołami podstawowymi oraz przedszkolami, które zlokalizowane są w pobliżu istniejących lub planowanych inwestycji Grupy Polenergia. Klimatyczne czytanie ma celu zachęcenie uczniów do sięgania po książki, zwłaszcza te, które dotyczą przyrody i ochrony klimatu.

Więcej

Konkursy Graj z nami w zielone!®

Nic tak nie wspiera przyswajania wiedzy jak dobra zabawa. Dlatego Polenergia zachęca wszystkie Placówki, które angażują się w realizację projektu Graj z nami w zielone!® do organizowania ciekawych eko konkursów oraz eko projektów. Podczas udziału w nich, uczniowie nie tylko zdobywają nowe umiejętności, czy też poszerzają zakres swojej wiedzy, ale przede wszystkim wspaniale się bawią.

Więcej

Niecierpek ze Słowińskiego Parku Narodowego

Grupa Polenergia, będąc świadoma zagrożeń związanych z utratą bioróżnorodności, od wielu lat podejmuje aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zwiększania różnorodności biologicznej. W kontekście tych wysiłków, jednym z ostatnich działań jest zaangażowanie w aktywną ochronę rodzimych gatunków w obszarze Słowińskiego Parku Narodowego.

Więcej

Działania na rzecz rezerwatu przyrody Dolina Kamionki

Grupa Polenergia będąc liderem zielonej transformacji energetycznej aktywnie angażuje się w zrównoważony rozwój. Naszą ambicją jest ciągłe zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, przede wszystkim poprzez redukcję emisji CO2 przy jednoczesnym zwiększaniu bioróżnorodności nie tylko na terenach naszych inwestycji.

Więcej

Działania na rzecz rezerwatu przyrody Kołacznia

Od kilku lat Polenergia aktywnie angażuje się w projekty mające na celu ochronę środowiska. W 2020 roku rozpoczęliśmy realizację Strategii Rozwoju Grupy, w której kwestia zmian klimatu wskazana jest jako podstawa rozwoju Grupy.

Więcej

Działania na rzecz sportu i zdrowia podjęte w 2023 roku

Uwzględniając potrzebę aktywizacji ruchowej, szczególne wśród dzieci i młodzieży, Grupa Polenergia wspiera inicjatywy, które zachęcają do aktywnego spędzania czasu oraz promują zdrowy styl życia. Priorytet stanowią projekty na rzecz środowisk wykluczonych: dzieci i młodzieży, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Więcej

Edukacja w zakresie ochrony bioróżnorodności - Sukces II Edycji Zajęć Edukacyjnych Polenergii

We wrześniu i październiku 2023 r. w pięciu szkołach podstawowych odbywały się lekcje z ekspertką ds. przyrody w ramach inicjatywy Grupy Polenergia. Temat przewodni tegorocznej edycji lekcji brzmiał „Chronimy bioróżnorodność – ptaki dziuplaki”, skupiając uwagę na istotnym aspekcie ekosystemów. Metody przeprowadzania zajęć zostały dostosowane do wieku uczestników, tworząc interaktywną i angażującą przestrzeń edukacyjną.

Więcej

Polenergia objęła patronatem Klasę Technologii Wodorowej w I LO w Nowej Sarzynie

Działania na rzecz edukacji klimatycznej wpisane są w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy Polenergia. Traktujemy bardzo poważnie wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska w tym te, które są realizowane w ramach zajęć szkolnych czy też przedszkolnych. Dlatego, staramy się wspierać te placówki edukacyjne, które działają w miejscach, gdzie ulokowane są projekty Polenergii, i które realizują wspólnie z nami projekt Graj z nami w zielone. W ten o to sposób nawiązaliśmy współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Sarzynie, gdzie objęliśmy patronatem Klasę o profilu Technologii Wodorowych.

Więcej

Spacer przyrodniczy po Kampinoskim Parku Narodowym

16 września odbył się drugi spacer przyrodniczy Polenergii, na który pracowniczki i pracownicy przybyli wraz z rodzinami. Spacer był doskonałą okazją do wspólnego wypoczynku na łonie natury oraz poznania unikalnej przyrody, jaką kryją mokradła położonego najbliżej Warszawy parku narodowego.

Więcej

Pierwsza edycja Graj z nami w zielone! dobiegła końca

Pierwsza edycja projektu edukacyjnego Graj z nami w zielone! została zakończona. Od września 2022 roku do czerwca 2023 roku ponad 70 placówek edukacyjnych działało na rzecz klimatu i ochrony środowiska realizując eko scenariusze.

Więcej

Wyniki konkursu „Natura energią przyszłości”

Celem konkursu było szerzenie wśród dzieci wiedzy o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródłach energii. Poziom nadesłanych prac konkursowych był bardzo wysoki, zarówno pod względem merytorycznym, jak i artystycznym.

Więcej

Ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami zasilany zieloną energią

Największy polski instalator systemów fotowoltaicznych – Polenergia Fotowoltaika – przekazała elektrownię słoneczną o mocy blisko 10 kWp Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Hucie na Mazowszu. To już kolejna instalacja charytatywna zrealizowana w ramach programu Good Power by Polenergia.

Więcej

Konkurs „Natura energią przyszłości”

1 czerwca 2023 r. z okazji Dnia Dziecka ogłosiliśmy konkurs „Natura energią przyszłości”! Celem Konkursu jest uświadamianie dzieci w zakresie zalet wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce, wiatr, woda, przy produkcji urządzeń.

Więcej

„Klimatyczne Czytanie” w Polenergii

Nasza Firmowa Biblioteczka „Klimatycznego Czytania” została wyposażona w nowe pozycje, do czytania których zachęcamy pracowników i pracowniczki Polenergii. A wydarzyło się to po majowym spacerze przyrodniczym po Bagnie Całowanie. Spacer ten zainspirował nas do poszerzania wiedzy z zakresu ornitologii i entomologii.

Więcej

Edukacja przyrodnicza dla pracowników Grupy Polenergia

Grupa Polenergia wspiera działania na rzecz ochrony przyrody, a także prowadzi aktywne działania zwiększające wiedzę swoich pracowników na temat potrzeby ochrony bioróżnorodności.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close