Serwis ESG

Bioróżnorodność na Farmie Fotowoltaicznej Strzelino

Bioróżnorodność na Farmie Fotowoltaicznej Strzelino

Grupa Polenergia, w ramach swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój i aktywną ochronę środowiska naturalnego, podjęła kolejne działania w kierunku zwiększenia różnorodności biologicznej.

Działania ekologiczne na rzecz środowiska naturalnego

Grupa Polenergia, w ramach swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój i aktywną ochronę środowiska naturalnego, podjęła kolejne działania w kierunku zwiększenia różnorodności biologicznej. W rejonie Farmy Fotowoltaicznej Strzelino, dzięki współpracy z Nadleśnictwem Ustka oraz z przyrodnikami, prowadzącymi nadzór nad procesem budowlanym, zrealizowano inicjatywy, które mają na celu wspieranie cennych przyrodniczo populacji gatunków fauny i flory. Tym samym Polenergia po raz kolejny przyczyniła się do rozwoju bioróżnorodności lokalnego ekosystemu.

Po wysianiu 13,2 ha łąki kwietnej obejmujących 22 gatunki roślin (Wysiew nasion roślin miododajnych na FF Strzelino – realizacja Strategii różnorodności biologicznej Polenergii) zasadzono również 2205 sadzonek krzewów, w tym głóg, tarnina, dzika róża i rokitnik. Ponadto w centralnym obszarze został utworzony cenny biotop w postaci zbiorowiska otoczaków i głazów narzutowych, które stworzyły odpowiednie siedlisko dla gadów, płazów i małych ssaków.

Montaż koszy dla uszatek i budek dla pustułek

Jednym z kluczowych działań było zamontowanie czterech koszy dla uszatek oraz czterech budek dla pustułek w lasach wokół Farmy Fotowoltaicznej. Sowy Uszatki Asio otus i sokoły Pustułki Falco tinnunculus to chronione gatunki ptaków drapieżnych, które odgrywają istotną rolę w regulacji populacji małych gryzoni. Tworząc dla nich odpowiednie warunki do gniazdowania, Grupa Polenergia wspiera naturalne mechanizmy kontrolowania liczebności gryzoni, co ma pozytywny wpływ na złożony ekosystem leśno-polny.

Skrzynki dla płomykówki na elewacji budynków gospodarczych

Ponadto, na elewacji budynków gospodarczych na terenie Gminy Redzikowo zamontowano dwie skrzynki dla sów płomykówek Tyto alba. Płomykówki, podobnie jak uszatki i pustułki, są cennymi sojusznikami w zwalczaniu nadmiernej populacji gryzoni, jednak wolą sąsiadować z budynkami mieszkalnymi. Zapewnienie im miejsc do gniazdowania w pobliżu terenów rolniczych i gospodarczych pomaga w naturalny sposób chronić plony i zmniejsza potrzebę stosowania inwazyjnych środków ochrony plonów. Wszystkie zamontowane stanowiska lęgowe będą serwisowane przed rozpoczęciem okresu lęgowego przez wyspecjalizowanych w tym zakresie wykonawców, aby zwiększyć sukces efektu ekologicznego.

Wsparcie środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój

Działania te wpisują się w szeroko zakrojone inicjatywy Polenergii, m.in. w przyjętą 12 marca 2024 r. przez Zarząd Strategie Różnorodności Biologicznej Grupy Polenergia, która ma na celu aktywną ochronę środowiska naturalnego i przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności. Montaż koszy i budek dla ptaków drapieżnych oraz zasianie łąki kwietnej i budowa biotopu dla gadów, płazów i małych ssaków nie tylko wspomaga lokalną różnorodność biologiczną, ale również pokazuje, jak nowoczesne technologie mogą współistnieć z złożonymi ekosystemami. Farma Fotowoltaiczna Strzelino jest miejscem, które ukazuje, że produkcja czystej energii może iść w parze z aktywną ochroną fauny i flory.

Takie działania przynoszą największy efekt, kiedy prowadzone są w partnerstwie z przyrodnikami sprawującymi nadzór przyrodniczy nad budową. Osoby te znają teren, mogą identyfikować takie działania oraz mają przychylność lokalnych Leśników, którzy w przypadku FF Strzelino chętnie włączyli się w akcję i udostępnili okoliczne lasy do montażu stanowisk lęgowych. Niezwykle istotne są także rozmowy z mieszkańcami, którzy jak się okazało, chętnie zapraszają ptaki do swoich gospodarstw. Dzięki rozmowom z mieszkańcami i  przyrodnikami, dowiadujemy się jakie cenne gatunki zamieszkują okolice ich domostw, a następnie wspieramy te gatunki i budujemy niezwykle ważną świadomość ekologiczną.

Grupa Polenergia konsekwentnie dąży do minimalizowania swojego wpływu na środowisko naturalne, jednocześnie inwestując w projekty, które przynoszą korzyści zarówno lokalnym społecznościom, ekosystemom, jak i klimatowi. Działania w rejonie Farmy Fotowoltaicznej Strzelino stanowią dowód na to, że zrównoważony rozwój jest konieczny i przynosi wymierne korzyści dla wszystkich stron zaangażowanych w proces ochrony środowiska.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close