Serwis ESG

Działania na rzecz rezerwatu przyrody Dolina Kamionki

Kontrast
Wielkość liter - A +

Działania na rzecz rezerwatu przyrody Dolina Kamionki

Grupa Polenergia będąc liderem zielonej transformacji energetycznej aktywnie angażuje się w zrównoważony rozwój. Naszą ambicją jest ciągłe zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko, przede wszystkim poprzez redukcję emisji CO2 przy jednoczesnym zwiększaniu bioróżnorodności nie tylko na terenach naszych inwestycji.

Wdrażamy Politykę Bioróżnorodności, a dzięki autorskiemu Standardowi Energia 2051, jako pierwsza firma w Polsce wprowadziliśmy na rynek produkt czystej, odnawialnej, zielonej i zeroemisyjnej energii, zgodnej z wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu, które będą obowiązywały dopiero w 2050 roku. Standard Energia 2051 gwarantuje neutralne klimatycznie produkty, które oferują pełne pokrycie zapotrzebowania naszych klientów przez zeroemisyjną energię generowaną ze źródeł odnawialnych.

Przykładem implementacji najnowszych działań bioróżnorodności Grupy Polenergia jest aktywny udział w programie Re:Generacja koordynowanym przez UNEP/GRID i przeprowadzonym na ternie rezerwatu Doliny Kamionki polegającym na eliminacji gatunków inwazyjnych oraz usunięciu odpadów z terenów biologicznie cennych.

Park Krajobrazowy Dolina Kamionki na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim powstał z myślą o ochronie unikalnych ekosystemów związanych z Doliną Kamionki oraz charakterystycznymi dla niej gatunkami roślin. Przede wszystkim są to żyzne buczyny i wilgotne lasy łęgowe. W Parku występują także unikalne zbiorowiska roślinne związane ze źródliskami na zboczach doliny. Tereny te są siedliskiem dla wielu gatunków roślin, takich jak lilia złotogłów (lilium martagon), wawrzynek (wilczełyko daphne mezereum) oraz buławnik czerwony (cephalanthera rubra). Większość najcenniejszych przyrodniczo terenów bezpośrednio przylegających do rzeki Kamionki na terenie Parku jest objęta ochroną w formie obszaru Natura 2000.

Rzeka Kamionka, płynąca rynną polodowcową, wyróżnia się wartkim, niemal górskim nurtem oraz chłodnymi wodami, będąc jednocześnie siedliskiem objętego ochroną ścisłą raka szlachetnego.

Dzięki zaangażowaniu Grupy Polenergia oraz UNEP/GRID od lipca do listopada 2023 r. udało się osiągnąć następujące cele:

  • renaturalizacja siedlisk i zbiorowisk roślinnych poprzez eliminację inwazyjnego gatunku robinii akacjowej z terenu ok 0,3 ha; działania te przyczyniły się do przywrócenia naturalnego charakteru lasu,
  • utrzymanie właściwego składu florystycznego i procesów ekologicznych poprzez koszenie i odkrzaczanie półnaturalnego ekosystemu łąkowego w celu zachowania integralności  ekologicznej na łącznym obszarze ok 0,3 ha,
  • redukcja antropopresji: likwidacja dzikiego wysypiska śmieci przyczyniła się do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko rezerwatu. Zebrano blisko 6 ton odpadów budowalnych i komunalnych z ok 200 m2 rezerwatu. Odpady zostały przekazane do zakładu utylizacji odpadów w Mnichach.

Powyższe działania przyczyniły się do przywrócenia naturalnego charakteru rezerwatu, zachowania integralności ekologicznej obszaru oraz ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko rezerwatu. Grupa Polenergia kontynuuje wysiłki na rzecz ochrony bioróżnorodności, wpisując się w długofalowe cele zrównoważonego rozwoju.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close