Serwis ESG

Edukacja przyrodnicza dla pracowników Grupy Polenergia

Edukacja przyrodnicza dla pracowników Grupy Polenergia

Grupa Polenergia wspiera działania na rzecz ochrony przyrody, a także prowadzi aktywne działania zwiększające wiedzę swoich pracowników na temat potrzeby ochrony bioróżnorodności. Od zeszłego roku organizujemy cykliczne spotkania w postaci webinarów, które prowadzimy wspólnie z UNEP/GRID-Warszawa. W trakcie wykładów pracownicy dowiedzieli się o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stoi biznes w zakresie ochrony ekosystemów na świecie, problemach związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk, a także o potrzebie ochrony torfowisk i bagien.

Kontynuując edukację w zakresie konieczności ochrony torfowisk, zorganizowaliśmy spacer przyrodniczy po Bagnie Całowanie, które jest jednym z największych torfowisk na terenie województwa mazowieckiego.

Spacer po Bagnie Całowanie, który odbył się 13 maja 2023 r., okazał się nie tylko doskonałą okazją do odpoczynku na łonie natury, ale także do odkrywania unikalnej przyrody, jaką kryje w sobie największe torfowisko na Mazowszu. Uczestnicy spaceru mieli okazję podziwiać i zgłębiać wiedzę na temat różnorodnych gatunków ptaków, motyli i roślin, z których wiele jest objętych ścisłą ochroną. Spacer prowadzili ornitolodzy Paweł Pstrokoński i Łukasz Kozub z Centrum Ochrony Mokradeł. Dwaj znakomici przewodnicy i przyrodnicy zapewnili wiedzę merytoryczną, dzieląc się fascynującymi informacjami na temat wartości ekologicznej torfowiska oraz jego roli w ochronie klimatu.

Torfowiska takie jak Bagno Całowanie gromadzą duże ilości organicznego materiału roślinnego. Gdy torfowiska są zdrowe i nienaruszone, pełnią funkcję magazynów węgla, pomagając w redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Chroniąc i zachowując torfowiska, przyczyniamy się do walki ze zmianami klimatu. Powierzchnia torfowisk na świecie stanowi tylko 5%, ale z badań wynika, że zakumulowany jest tam większy magazyn CO2 niż we wszystkich lasach na ziemi. Jeśli torfowiska utrzymane są w dobrym stanie, to stanowią rezerwuar węgla z ciągłą możliwością jego absorpcji. Szacuje się, że jeden hektar torfowisk akumuluje ponad tonę CO2 rocznie. Zniszczenia torfowisk powodowane głównie ich osuszaniem, powoduje gwałtowne uwalnianie się gazów cieplarnianych do atmosfery.

Dodatkowo, torfowiska i tereny podmokłe są siedliskami o wyjątkowej bioróżnorodności, które pełni ważną rolę w zachowaniu różnorodnych gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów. Chroniąc bagna, zapewniamy ochronę tych cennych gatunków i pomagamy utrzymać różnorodność biologiczną oraz chronimy naturalne ekosystemy.

Zorganizowany dla pracowników spacer przyciągnął uwagę zarówno dorosłych, jak i dzieci, którzy mogli cieszyć się pięknem otaczającego krajobrazu oraz zrozumieć, jak ważne jest zachowanie i ochrona tych cennych ekosystemów.

Wszystkim uczestnikom spaceru nie tylko samo doświadczenie sprawiło przyjemność, ale również możliwość zrozumienia i docenienia przyrodniczego dziedzictwa, jakie oferuje Bagno Całowanie.

 

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close