Serwis ESG

Cel 5 – Równość płci

Cel 5 – Równość płci

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ w obszarze S – Cel 5 Równość płci

  • Położyć kres wszędzie na świecie wszelkim formom dyskryminacji kobiet i dziewcząt.​
  • Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze prywatnej i publicznej, w tym handel ludźmi oraz seksualne i inne formy wykorzystywania​
  • Zapewnić kobietom pełny, rzeczywisty udział i równe szanse sprawowania funkcji kierowniczych na wszystkich szczeblach, w sferze politycznej, ekonomicznej i życia publicznego.​
  • S2. Dobrostan i współpraca z istotnymi interesariuszami

Polenergia wspiera organizację zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, dorosłych i seniorów

Od września 2023 roku do kwietnia 2024 roku w Lignowach Szlacheckich realizowano trzy projekty kulturalno-edukacyjne: „Kawiarenka dla seniora”, „Świeć gwiazdeczko mała świeć” oraz „Kuchnia łączy pokolenia”. Zostały one zorganizowane przez Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet wraz z partnerami: Klubem Seniora i Kołem Gospodyń Wiejskich. Środki na realizację wydarzeń przekazała Polenergia, zgodnie z Polityką Zaangażowania Społecznego Grupy.

Więcej

Działania na rzecz różnorodności i równych szans podjęte w 2023 roku

Różnorodność i równe szanse to jeden z głównych obszarów działalności Grupy Polenergia w zakresie zaangażowania społecznego. Obszar ten obejmuje działania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, służące wyrównywaniu szans, głównie wśród osób starszych i chorych. Projekty dotyczą również aktywizacji kobiet ze środowisk wiejskich, klubów seniora oraz wspierają aktywność sportową wśród kobiet i dziewcząt.

Więcej

Język inkluzywny w Polenergii

Mamy świadomość, że osoby, które czują się akceptowane i szanowane, niezależnie od swojej orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej, swojego pochodzenia i wyglądu – pracują lepiej, są bardziej zaangażowane i otwarte, by budować zgrany zespół.

Więcej

„Przy kawie o różnorodności”

Maj 2021 r. został ogłoszony Europejskim Miesiącem Różnorodności, ale Grupa Polenergia działała na rzecz różnorodności nie tylko w tym miesiącu.

Więcej

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ w obszarze G - Cel 5 Równość płci

  • Położyć kres wszędzie na świecie wszelkim formom dyskryminacji kobiet i dziewcząt.​
  • Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze prywatnej i publicznej, w tym handel ludźmi oraz seksualne i inne formy wykorzystywania​
  • Zapewnić kobietom pełny, rzeczywisty udział i równe szanse sprawowania funkcji kierowniczych na wszystkich szczeblach, w sferze politycznej, ekonomicznej i życia publicznego.​
  • G1. Ład korporacyjny wspierający zrównoważony rozwój ​
  • G2. Odpowiedzialne postępowanie w biznesie

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close