Serwis ESG

Działania na rzecz różnorodności i równych szans podjęte w 2023...

Działania na rzecz różnorodności i równych szans podjęte w 2023 roku

Różnorodność i równe szanse to jeden z głównych obszarów działalności Grupy Polenergia w zakresie zaangażowania społecznego. Obszar ten obejmuje działania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, służące wyrównywaniu szans, głównie wśród osób starszych i chorych. Projekty dotyczą również aktywizacji kobiet ze środowisk wiejskich, klubów seniora oraz wspierają aktywność sportową wśród kobiet i dziewcząt.

Pomagamy uchodźcom wojennym z Ukrainy

Grupa Polenergia w 2023 roku kontynuowała wspieranie uchodźców z Ukrainy. Dofinansowano utrzymanie kobiet i dzieci przebywających na terenie gminy Nowa Sarzyna, wsparcie dla psycholożek i recepcjonistek pracujących na rzecz dzieci z Ukrainy w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, a także wynagrodzenie pochodzącej z Ukrainy trenerki zapaśniczek Klubu Sportowego „Bloczek Team” działającego w Pelplinie.

Grupa Polenergia wspiera uchodźców na dużą skalę oraz długoterminowo, bowiem mimo spadku liczby napływających do Polski imigrantów, pomoc im jest wciąż niezbędna.

Wspieramy równość i aktywizację kobiet

Polenergia od lat współpracuje z Fundacją Lesława Pagi, która jest inicjatorem i organizatorem edukacyjno-rozwojowych projektów. W 2023 roku Grupa Polenergia została partnerem strategicznym Akademii Liderek ESG. Inicjatywa ta ma na celu rozwijanie umiejętności kobiet, które pełnią kluczowe role w organizacjach biznesowych, zwłaszcza w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG). Program trwa od października 2023 do marca 2024, obejmując wykłady i warsztaty, w tym tematyczny wykład o realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w obszarze społecznym poprzez aktywizację lokalnej społeczności, który został przedstawiony przez Magdalenę Głowacką-Lorek – kierowniczkę ds. ESG spółki Polenergia S.A.

Polenergia kontynuuje współpracę z Uniwersytetem Gdańskim na rzecz rozpowszechniania wiedzy i podejmowania działań wspierających realizację zrównoważonej gospodarki unijnej. W 2023 roku przekazaliśmy środki na sfinansowanie 2 miejsc dla kobiet na studiach podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa” organizowanych przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki projektowi przyczyniamy się do tworzenia i promowania równych szans, doceniania wartości ukrytych w różnicach kulturowych między ludźmi oraz wykorzystywania potencjału różnorodności na rzecz efektywnego realizowania prowadzonych działań diversity and inclusion. Dodatkowo wspieramy kształcenie przyszłych kadr sektora energetycznego.

Pracowniczki i pracownicy Polenergii mieli okazję uczestniczyć w webinarze „Kobieta wypala się inaczej”. Został on zorganizowany w ramach Cyklu Kariery, ogólnopolskiego programu dla pracodawców stworzonego przez Kulczyk Foundation. Webinar przybliżył tematykę wpływu cyklu menstruacyjnego na odporność psychiczną i zadowolenie z pracy. To przykład wsparcia pracowniczek i pracowników, uwzględniającego różnice biologiczne, a także promującego zdrowie psychiczne w miejscu pracy.

Wspieramy i aktywizujemy osoby starsze

Polenergia regularnie wspiera aktywnie działające koła gospodyń wiejskich oraz kluby seniora. Szczególnie wyróżnia się Klub 50+ Skurpianki, do którego należy 25 Pań, które kierują swoje projekty do społeczności wsi Skurpie. Dzięki wsparciu Polenergii Panie mają możliwość organizacji spotkań raz w tygodniu. Kolejnym przykładem wspaniałej organizacji działań dla kobiet oraz osób starszych jest aktywność Kociewskiego Forum Kobiet z gminy Pelplin, które działa od 2006 roku na rzecz lokalnej społeczności.

Od 2022 roku Grupa Polenergia wspiera organizacje aktywizujące osoby starsze. W 2023 roku zwiększyliśmy liczbę oraz kwoty dofinansowań. Jak wynika z poniższego wykresu w 2022 roku dofinansowaliśmy działalność 4 klubów seniora oraz 7 kół gospodyń wiejskich, natomiast w 2023 roku dofinansowanie otrzymało 8 klubów seniora i 20 kół gospodyń wiejskich. Wsparcie tych organizacji przyczynia się nie tylko do aktywizacji społeczności lokalnych, ale również wyrównywania szans i różnorodności.  

Aby umożliwić członkom i członkiniom społeczności lokalnych realizację ich marzeń Polenergia we współpracy z Fundacją Kulczyk Foundation zorganizowała 2 wycieczki do Warszawy dla uczniów, wolontariuszy oraz seniorów i seniorek z gmin Żuromin i Grabowo. Uczestnicy i uczestniczki mieli okazję zwiedzić Pałac Kultury i Nauki oraz podziwiać widoki z jego szczytu, a następnie poszerzyć wiedzę dotyczącą diety planetarnej i segregacji śmieci w ramach projektu Graj z nami w zielone!®.  Wycieczka zakończyła się w Centrum Nauki Kopernik, w którym dzieci i osoby starsze wspólnie odkrywały świat nauki.

Seniorki i seniorzy otrzymują wsparcie również w postaci darów ze zbiórek rzeczowych oraz podczas wolontariatu pracowniczego. W 2023 roku trzykrotnie wsparliśmy podopiecznych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, do którego należą dzieci, młodzież oraz osoby starsze, schorowane, dotknięte kryzysem głodu, a niekiedy również bezdomności.

  • W okresie Świąt Wielkanocnych pracowniczki i pracownicy Polenergii zorganizowali zbiórkę żywności i środków czystości, które przekazali 20 najbardziej potrzebującym seniorkom i seniorom z dzielnicy Praga-Północ. Obdarowane osoby mogły spokojnie i godnie świętować Wielkanoc. Seniorki i seniorzy, do których zawieziono paczki byli wzruszeni i wdzięczni za pomoc. Więcej informacji na temat tej akcji znajduje się na stronie: Polenergia z Serca dla Seniorów i Seniorek – Serwis ESG 2022.
  • W październiku w ramach wolontariatu pracowniczego ponad 30 pracowników i pracowniczek wraz z rodzinami zebrało się na warszawskiej Pradze, aby ponownie pomóc Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi. Po warsztatach przyrodniczych przeprowadzonych przez ekspertki z UNEP/GRID-Warszawa, ochotnicy i ochotniczki z Grupy Polenergia przystąpili do prac ogrodowych. W ramach tych działań, z dużym zaangażowaniem sadzili cebulki kwiatów, grabili liście i przycinali gałęzie, uczestnicząc w pielęgnowaniu terenów wokół ośrodka stowarzyszenia i świetlicy opiekuńczej „Mały Książę”.
  • W ramach akcji „Otwórz Serce na Święta” seniorki i seniorzy z warszawskiej Pragi-Północ otrzymali wsparcie rzeczowe w postaci paczek świątecznych składających się z produktów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia, środków czystości i higieny osobistej oraz drobnych upominków choinkowych. Pracowniczki i pracownicy Grupy Polenergia zorganizowali zbiórkę, podczas której zebrali artykuły do przygotowania paczek świątecznych dla 10 seniorów. Ponadto, Polenergia S.A. wsparła 20 starszych osób poprzez sfinansowanie ciepłych posiłków na kolację wigilijną. Dzięki temu działaniu osoby starsze, które są wykluczone z powodu ubóstwa miały możliwość spędzenia czasu z innymi seniorami przy wigilijnym stole.

Wolontariat w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi przyczynił się do integracji pracowników firmy, a także zwiększył wiedzę uczestników w dziedzinie edukacji przyrodniczej i zaangażowania społecznego. Wspieranie społeczności Pragi pokazało, że poprzez współpracę możemy tworzyć pozytywną zmianę zarówno w społeczności, jak i w nas samych.

Następną inicjatywą wpierającą  między innymi osoby starsze była organizacja Szlachetnej Paczki dla potrzebujących rodzin w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Zebrano artykuły spożywcze, tekstylne i obuwie potrzebne do przygotowania paczek dla 5 rodzin z różnych regionów Polski. Sprzęt AGD i wyroby medyczne, których brakowało potrzebującym rodzinom zostały zakupione przez poszczególne spółki celowe zaangażowane w to działanie: Polenergia S.A., Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna oraz Polenergia Obrót. Cel zbiórki w postaci umożliwienia wybranym rodzinom spędzenia Świąt Bożego Narodzenia bezpiecznie, spokojnie i dostatnio został spełniony. Organizacja zbiórki rzeczowej była również doskonałą okazją do integracji pracowniczek i pracowników Grupy Polenergia oraz pracy zespołowej.

Wspieramy osoby chore i osoby z niepełnosprawnościami

W maju 2023 roku sześć osób z Grupy Polenergia przebiegło łącznie dystans maratonu w biegu sztafetowym. Ich wysiłek przełożył się na wsparcie finansowe dzieci
z fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”
. Zebrano 1550 zł, które przekazano na rzecz dzieci. Na tę kwotę złożyli się pracownicy i pracowniczki Grupy Polenergia, Polenergia S.A. oraz anonimowi darczyńcy. Bieg odbył się w parku Kempa Potocka w Warszawie. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych uczestniczki i uczestnicy dali z siebie wszystko w szczytnym celu.

Również w maju Polenergia Fotowoltaika przekazała instalację fotowoltaiczną o mocy 9,84 kWp Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Hucie na Mazowszu. W placówce uczy się i rehabilituje 96 dzieci z niepełnosprawnościami. Instalacja o mocy 9,84 kWp wyprodukuje w ciągu roku ponad 8,5 MWh czystej, zielonej energii, co pozwoli na uniknięcie ponad 4 ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto inwestycja pozwoli na oszczędności rzędu 200.000 złotych w ciągu najbliższych 25 lat dla tej placówki. To już piąta instalacja charytatywna zrealizowana w ramach programu Good Power by Polenergia. Więcej szczegółów pod adresem: Ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami zasilany zieloną energią – Serwis ESG 2022 (polenergia.pl).

Na wsparcie Polenergii mogą liczyć również organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowaliśmy wyposażenie lokalu oraz organizację inicjatyw Stowarzyszenia „Siła Mam”, które działa na terenie powiatu żuromińskiego zrzeszając mamy i rodziny dzieci z niepełnosprawnościami. Głównym celem stowarzyszenia i jego aktywności jest działanie przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie otrzymało również Stowarzyszenie Dotyk Motyla, które działa na rzecz osób z chorobami nowotworowymi. Namiot wystawowy dofinansowany przez Polenergię umożliwi członkom i członkiniom stowarzyszenia skuteczną promocję działalności stowarzyszenia oraz edukację na temat pomocy osobom chorym na raka.

Pomagamy zwierzętom

W styczniu 2023 r. Polenergia Fotowoltaika przekazała karmę i akcesoria dla bezdomnych zwierząt, które znalazły schronienie w warszawskim Azylu pod Psim Aniołem. Azyl zapewnia bezpieczeństwo, leczenie i przygotowanie do adopcji porzuconych i skrzywdzonych psów i kotów. Pracownikom i pracowniczkom udało się zebrać i przekazać ponad 100 kg karmy dla zwierząt.

Dzień Ziemi w 2023 r. pracownicy i pracowniczki Grupy Polenergia uczcili pracując charytatywnie w schronisku dla bezdomnych zwierząt Pegasus. Jest to schronisko ukierunkowane na pomoc różnym zwierzętom, m.in. gospodarskim, takim jak konie, kozy, osły, lamy; zwierzętom dzikim, np. szopom, jenotom; oraz zwierzętom domowym, takim jak koty, psy, króliki. 35 wolontariuszy i wolontariuszek już po raz trzeci pomagało w tym najstarszym azylu dla zwierząt gospodarskich w Polsce. Uczestnicy wspólnymi siłami posadzili ponad 50 drzew i krzewów owocowych, posprzątali i urządzili wolierę dla szopów, a także pomalowali nową wiatę dla koni, która wcześniej została sfinansowana przez Grupę Polenergia. Praca wolontariuszek i wolontariuszy sprawiła, że Schronisko Pegasus stało się jeszcze piękniejszym i bezpieczniejszym miejscem dla zwierząt, a także zintegrowała osoby pracujące w różnych spółkach z Grupy Polenergia. Więcej informacji o niesieniu pomocy Schronisku można znaleźć na stronie: Wspieramy Schronisko Pegasus – Serwis ESG 2022 (polenergia.pl).

W roku 2023 Polenergia nie tylko kontynuowała swoje projekty związane z różnorodnością i równością szans, ale także poszerzyła zakres swoich działań. Wspieranie kobiet, aktywizacja społeczności lokalnych oraz wsparcie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami to integralna część strategii zrównoważonego rozwoju firmy, której celem jest tworzenie pozytywnego wpływu na społeczność, kulturę i środowisko.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close