Serwis ESG

Nadzór przyrodniczy na budowach

Nadzór przyrodniczy na budowach

Polenergia jest firmą odpowiedzialną za lokalne społeczności i środowisko, dlatego zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji obiektów, odpowiada za ochronę środowiska i bioróżnorodność obszarów oraz minimalizację swoich negatywnych oddziaływań.

W każdym rozwijanym przez Polenergię projekcie zawiera się Plan Działań Środowiskowo – Społecznych, który kształtuje wymogi na etapie budowy i podczas eksploatacji obiektu. Jednym z wdrażanych działań jest prowadzenie nadzoru przyrodniczego, który ma na celu sprawdzenie, czy zagrożenia środowiskowe są odpowiednio zarządzane.

Obecnie Polenergia prowadzi nadzór przyrodniczy na terenie i w sąsiedztwie dwóch obiektów, będących w fazie budowy – Farmy Wiatrowej Szymankowo oraz Farmy Wiatrowej Dębsk. Zakres nadzoru obejmuje m.in.:

  • szkolenia z zakresu ochrony środowiska i przyrody przeprowadzane przez przyrodników podczas prowadzenia prac ziemnych, w celu zminimalizowania negatywnego odziaływania inwestycji,
  • szkolenia ze sposobu montażu płotków herpetologicznych oraz zasad postępowania z odłowionymi płazami i innymi zwierzętami chronionymi,
  • bieżące nadzory terenowe nad niezbędnymi wycinkami, prawidłowym wdrożeniem działań ochronnych i przestrzeganiem wymagań środowiskowych.
  • regularne kontrole dostosowane do etapu prowadzonych prac.

W oparciu o wyniki kontroli i poczynione obserwacje, wdrażane są dodatkowe działania, które mają na celu ochronę cennych gatunków, poszerzanie wiedzy oraz zwiększanie przyrodniczej świadomości i wrażliwości lokalnych społeczności, co jest możliwe m.in. dzięki bliskiej współpracy z lokalnymi władzami.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close