Serwis ESG

Cel 10 – Mniej Nierówności

Cel 10 – Mniej Nierówności

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ w obszarze S – Cel 10 Mniej Nierówności

 • Do 2030 roku stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu uzyskiwanego przez najbiedniejsze 40% populacji na poziomie wyższym niż średnia krajowa.​
 • Do 2030 roku promować i wzmocnić inkluzję społeczną, gospodarczą i polityczną wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź inny.​
 • Zapewnić równe szanse oraz zmniejszać istniejące nierówności poprzez eliminowanie dyskryminujących praw, polityk i praktyk oraz promować odpowiednią legislację, polityki i działania w tej dziedzinie.​
 • Przyjąć polityki, w szczególności fiskalną, ochrony socjalnej i wynagrodzeń oraz stopniowo osiągać większą równość.​
 • S.1.Tworzenie zrównoważonej i włączającej kultury organizacji
 • S.3. Odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem wartości

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ w obszarze G – Cel 10 Mniej Nierówności

 • Do 2030 roku stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu uzyskiwanego przez najbiedniejsze 40% populacji na poziomie wyższym niż średnia krajowa.​
 • Do 2030 roku promować i wzmocnić inkluzję społeczną, gospodarczą i polityczną wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź inny.​
 • Zapewnić równe szanse oraz zmniejszać istniejące nierówności poprzez eliminowanie dyskryminujących praw, polityk i praktyk oraz promować odpowiednią legislację, polityki i działania w tej dziedzinie.​
 • Przyjąć polityki, w szczególności fiskalną, ochrony socjalnej i wynagrodzeń oraz stopniowo osiągać większą równość.​
 • G.1. Ład korporacyjny wspierający zrównoważony rozwój

Polenergia wspiera organizację zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci, dorosłych i seniorów

Od września 2023 roku do kwietnia 2024 roku w Lignowach Szlacheckich realizowano trzy projekty kulturalno-edukacyjne: „Kawiarenka dla seniora”, „Świeć gwiazdeczko mała świeć” oraz „Kuchnia łączy pokolenia”. Zostały one zorganizowane przez Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet wraz z partnerami: Klubem Seniora i Kołem Gospodyń Wiejskich. Środki na realizację wydarzeń przekazała Polenergia, zgodnie z Polityką Zaangażowania Społecznego Grupy.

Więcej

Zbiórka dla seniorów i seniorek

Polenergia po raz kolejny wsparła seniorów i seniorki z dzielnicy Praga Północ w Warszawie, podopiecznych stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Więcej

Działania na rzecz różnorodności i równych szans podjęte w 2023 roku

Różnorodność i równe szanse to jeden z głównych obszarów działalności Grupy Polenergia w zakresie zaangażowania społecznego. Obszar ten obejmuje działania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, służące wyrównywaniu szans, głównie wśród osób starszych i chorych. Projekty dotyczą również aktywizacji kobiet ze środowisk wiejskich, klubów seniora oraz wspierają aktywność sportową wśród kobiet i dziewcząt.

Więcej

Wolontariat Grupy Polenergia w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi

Działania na rzecz społeczności lokalnych odgrywają niezwykle ważną rolę w działalności Grupy Polenergia. Nasza odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do biznesu, ale sięga dalej, obejmując troskę o wspólnotę i środowisko. W ramach wolontariatu pracowniczego, 7 października ponad 30 pracowników i pracowniczek wraz z rodzinami zabrało się na warszawskiej Pradze, aby pomóc Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi.

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close