Serwis ESG

FW Piekło

13,2 MW

całkowita moc farmy wiatrowej

6

turbiny wiatrowych

Podstawowe informacje

FW Piekło jest zlokalizowana na terenie powiatu międzychodzkiego, w gminie Międzychód, w obrębach ewidencyjnych Tuczępy, Mnichy, Kamionna oraz na terenie gminy Kwilcz, w obrębie Mechnacz.

Projekt Farmy Wiatrowej Piekło jest realizowany przez spółki Polenergia Farma Wiatrowa 16 Sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Piekło Sp. z o.o., spółki celowe w 100% należące do Grupy Polenergia.

Korzyści z Projektu

  • Produkcja energii

Roczna produkcja energii z FW Krzęciny wynosi około 9 732 MWh.

Oddziaływanie społeczne

Prowadzona inwestycja zwiększy dochody gminy z tytułu podatków płaconych przez Spółkę, a właściciele gruntów zajmowanych przez farmę wiatrową oraz infrastrukturę towarzyszącą otrzymają benefity związane z umowami o dzierżawę gruntów lub służebności.

Więcej

Działania edukacyjne wspierane przez Grupę Polenergia

Działania edukacyjne na terenie FW Piekło są realizowane we współpracy ze Szkołą Podstawową w Międzychodzie poprzez organizację zajęć na rzecz klimatu i ochrony środowiska według scenariuszy lekcyjnych Graj z nami w zielone!®

Więcej

Działania dobroczynne wspierane przez Grupę Polenergia

Polenergia wspiera działania dobroczynne w gminie Kwilcz ofiarując wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej. Dofinansowuje także aktywność Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji, a przez to realizację działań związanych z rozwijaniem i zaspokajaniem potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiem wiedzy oraz wprowadzeniem wielokierunkowej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki.

Wpływ na bioróżnorodność

Projekt FW Piekło posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska.

Więcej

Formularz kontaktowy

Poniżej zamieszczamy formularz, który pozwoli na sprawne przekazywanie uwag, skarg i pytań do Grupy Polenergia, a tym samym pozwoli na efektywną komunikację i przekazywanie informacji oraz reagowanie na zdarzenia zaistniałe na skutek naszej działalności.

Formularze skarg zostały udostępnione w urzędzie gminy, gdzie można znaleźć również dane kontaktowe do Spółki.

Formularze są dostępne pod następującym linkiem:

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close