Serwis ESG

Warsztaty Entuzjastki Biznesu

Warsztaty Entuzjastki Biznesu

Dla Grupy Polenergia niezwykle ważne jest budowanie różnorodnego zespołu pracowniczek i pracowników.

Zderzenie różnorodnych opinii, punktów widzenia i dialog to stały kontekst działalności Grupy Polenergia. Różnorodność pozwala na maksymalizację potencjału pracowniczek i pracowników. Konsekwencją takiego podejścia do budowania różnorodności jest tworzenie miejsca pracy dla wszystkich i włączającej kultury organizacyjnej.

Grupa Polenergia promuje równość zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz monitoruje m.in. na jakich stanowiskach pracują kobiety, jak są wynagradzane, a także, jaki procent z nich zajmuje kierownicze stanowiska.

By umożliwić kobietom wzajemne wsparcie w 2020 roku zorganizowano warsztaty pt. „Entuzjastki biznesu”. Najważniejszymi celami tego programu były:

  • diagnoza potrzeb związanych z samorealizacją zawodową kobiet pracujących w Polenergii;

 

  • budowanie świadomości roli i znaczenia kobiet na rynku pracy;

 

  • wsparcie dla samodzielnej identyfikacji własnych potrzeb, mocnych stron i oczekiwań w obszarze życia zawodowego;

 

  • networking – przygotowanie do budowania sieci kontaktów wspierających rozwój;

 

  • budowanie zaangażowania przez wspieranie kompetencji zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym;

 

  • wspieranie rozwoju przez poprawę kompetencji komunikacyjnych – asertywność, otwartość, dialog.

Szkolenia dla Polenergii były jednym z priorytetowych projektów Enterculture w roku 2020. Dynamiczna, innowacyjna spółka chciała rozwijać kompetencje swoich pracowników, przygotować liderów do skutecznego zarządzania w zmiennym, różnorodnym i pełnym wyzwań środowisku biznesowym i wesprzeć kobiety zatrudnione na stanowiskach eksperckich w rozwoju ich kariery. Enterculture zaoferowało szyte na miarę szkolenia dla menadżerów i warsztaty dla kobiet.
Osią programu liderskiego było przygotowanie menadżerów do zarządzania różnorodnymi zespołami – uczestnicy szkoleń poznali najważniejsze aspekty systemowego zarządzania różnorodnością, wspierania rozwoju kobiet w organizacji, umiejętnego wykorzystanie różnorodnych kompetencji i potencjału. Otrzymali wsparcie w rozwoju najważniejszych kompetencji liderskich, poznali różnorodne metody angażowania i motywowania pracowników i podstawowe techniki coachingowe. Co istotne, mieli też okazję do wymiany doświadczeń, refleksji i pomysłów w przyjaznej, kreatywnej atmosferze. Rezultatem szkoleń było m.in. odnowienie procesu rozmów okresowych w duchu liderskim.
Warsztaty dla kobiet pomogły pracownicom samodzielnie zidentyfikować własne potrzeby, mocne strony i oczekiwania w obszarze życia zawodowego, dały możliwość doskonalenia komunikacji przez ćwiczenia - asertywności, otwartego, dialogu i umiejętności mówienia o swoich kompetencjach. Były też okazją do networkingu i przygotowaniem do budowania sieci kontaktów wspierających rozwój.
Praca z zaangażowanym i otwartym zespołem Polenergii dała nam dużo satysfakcji. Życzmy pracownikom Polenergii wielu sukcesów i radości w pracy!

Magdalena Kusojć i Katarzyna Molęda

Enterculture

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close