Serwis ESG

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Kontrast
Wielkość liter - A +

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ w obszarze E - Cel 8 Wzrost Gospodarczy i godna praca

 • Stopniowo zwiększać do roku 2030 efektywność wykorzystania surowców naturalnych w dziedzinie konsumpcji i produkcji oraz podejmować wysiłki w celu zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym a degradacją środowiska, zgodnie z 10-letnimi programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów rozwijających się.​
 • E1. Dekarbonizacja działalności Grupy Polenergia​
 • E2. Wspieranie zielonej transformacji klientów – rozwój segmentu OZE​
 • E3. Grupa Polenergialiderem innowacji – zielony wodór i magazynowanie energii​
 • E4. Wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym do działalności Grupy Polenergia

Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ w obszarze S – Cel 8 Wzrost gospodarczy i godna praca

 • Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.​
 • Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym dla młodych ludzi i osób z niepełnosprawnością; zapewnić jednakowe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości.​
 • Do 2030 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach.​
 • Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować przymusową pracę, współczesne formy niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy  pracy dzieci, w tym rekrutację i wykorzystywanie dzieci-żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci we wszystkich jej formach.​
 • Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich, w tym dla pracowników, w tym pracowników – migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób mających niepewne zatrudnienie.​
 • S1.Tworzenie zrównoważonej i włączającej kultury organizacji​
 • S2. Dobrostan i współpraca z istotnymi interesariuszami

Bezpieczeństwo w Polenergii w 2022 r.

Polenergia stawia sobie bezpieczeństwo pracowników na pierwszym miejscu, dlatego też kładzie duży nacisk na weryfikację i ciągły rozwój wiedzy w tym zakresie.

More

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close