Serwis ESG

Wielki finał konkursu o morskiej energetyce wiatrowej

Wielki finał konkursu o morskiej energetyce wiatrowej

Prawie 120 prac na temat morskiej energetyki wiatrowej powstało w ramach konkursu artystycznego zorganizowanego przez Equinor i Polenergię. Konkurs był zwieńczeniem akcji edukacyjnej
„Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie”, w której wzięło udział prawie 1500 uczniów i uczennic z sześciu szkół podstawowych w regionie słupskim. Finał konkursu z nagrodami odbył się w Lądowisku Kultury w Redzikowie koło Słupska.

Projekt trwał kilka miesięcy i skierowany był do uczniów i uczennic sześciu publicznych szkół podstawowych w Ustce oraz w gminach Ustka i Redzikowo. To przez obszar tych gmin przebiegać będzie lądowa infrastruktura przyłączeniowa morskich farm wiatrowych Bałtyk. W projekcie wzięła także udział szkoła w Łebie, gdzie powstanie baza serwisowa Equinor i Polenergii.

Cieszymy się, że nasz kolejny projekt edukacyjny spotkał się z tak entuzjastycznym odbiorem na terenie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie naszych inwestycji. Chcemy wszystkim podziękować za czas i zaangażowanie. Jeszcze bardziej mobilizuje nas to do podejmowania kolejnych inicjatyw edukacyjnych w ramach naszej „Akademii Kompetencji Morskich”, w której od lat prowadzimy liczne działania na różnych szczeblach nauczania

Marta Porzuczek

Dyrektorka Działu Ochrony Środowiska
i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Polenergia

Cykl interaktywnych zajęć edukacyjnych miał za zadanie zapoznać najmłodszych z morską energetyką wiatrową i odnawialnymi źródłami energii, a także ich rolą w transformacji energetycznej Polski. Podczas zajęć dzieci i młodzież dowiedzieli się m.in. czym jest zielona energia, w jaki sposób może zapobiec niekorzystnym zmianom klimatycznym i wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Equinor i Polenergia zaprezentowali także uczniom i uczennicom korzyści, które przyniosą realizowane na morzu farmy wiatrowe Bałtyk o łącznej mocy do 3 GW. Najważniejsza z nich to odnawialna energia dla ponad 4 milionów gospodarstw domowych.

 

Konkurs artystyczny, którym zakończył się projekt edukacyjny, pozwolił młodzieży przedstawić własną perspektywę postrzegania morskiej energetyki wiatrowej. Przystąpiło do niego 130 uczniów i uczennic, którzy wykonali 119 prac plastycznych, w tym makiety morskich farm wiatrowych z surowców wtórnych oraz filmiki prezentujące korzyści z morskiej energetyki wiatrowej dla regionu.

Jestem pod ogromnym wrażeniem prac i wiedzy uczniów na temat morskiej energetyki wiatrowej. Ten temat nie jest już dla nich nieznanym lądem. Co więcej, uczniowie i uczennice starszych klas dostrzegają w rozwijającej się branży korzyści dla regionu i szansę zawodową dla siebie. Widać, że projekt edukacyjny Equinor i Polenergii przyniósł oczekiwany rezultat - wyższą świadomość ekologiczną młodego pokolenia i wiedzę, jak można zapobiegać zmianom klimatycznym

Jacek Maniszewski

burmistrz Ustki

W uroczystym finale konkursu, który odbył się w Lądowisku Kultury w Redzikowie, wzięło udział 39 półfinalistów ze wszystkich szkół, a także dyrektorzy szkół, nauczyciele prowadzący oraz rodzice. Jury konkursowe, w skład, którego weszli burmistrzowie Łeby i Ustki, przedstawiciele gmin Redzikowo i Ustka, a także reprezentanci inwestorów, miało przed sobą bardzo trudne zadanie – wybrać najlepsze spośród 12 prac plastycznych, 13 makiet i 5 filmów półfinalistów z różnych grup wiekowych.

Obrady jury były bardzo burzliwe. Długo nie mogliśmy podjąć decyzji, bo wszystkie prace były doskonałe. Nie tylko pod względem zastosowanych środków wyrazu artystycznego i koncepcji, ale także merytorycznego przygotowania i zrozumienia tematyki odnawialnych źródeł energii. W przypadku prac filmowych i makiet ocenialiśmy także prezentacje i wystąpienia ich autorów. Ostatecznie o wyborze finalistów zdecydowały niuanse i głosowanie publiczności

Andrzej Strzechmiński

burmistrz Łeby

W każdej z kategorii przyznano trzy miejsca. Dziewięciu finalistów zostało nagrodzonych kartami podarunkowymi do sklepów edukacyjnych i kina. 39 półfinalistów otrzymało książki o tematyce ekologicznej, a wszystkich 130 uczestników konkursu – nagrody pocieszenia.

W najbliższych latach rozwijająca się w Polsce branża morskiej energetyki wiatrowej będzie potrzebowała dziesiątek tysięcy wykwalifikowanych specjalistów, zarówno przy budowie, jak i eksploatacji morskich farm wiatrowych.

Zainteresowanie naszymi zajęciami edukacyjnymi, zapał i kreatywność młodych ludzi pozwalają nam przypuszczać, że wielu z nich w niedalekiej przyszłości zasili kadry branży morskiej energetyki wiatrowej, która stanie się dla nich atrakcyjnym miejscem pracy i rozwoju zawodowego. Chcemy inspirować młodych ludzi do angażowania się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej i odnawialnych źródeł energii, gdyż to właśnie oni będą już niedługo tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość Polski

Michał Jerzy Kołodziejczyk

Prezes Zarządu Equinor w Polsce

Trzy morskie farmy wiatrowe Bałtyk realizowane przez Equinor i Polenergię wygenerują zapotrzebowanie na 10 000 miejsc pracy w całym cyklu życia projektów, a baza serwisowa w Łebie rozpocznie zatrudnianie specjalistów już od przyszłego roku. Łącznie będzie tam pracować 100 osób.

Nowych pracowników będą potrzebowali również dostawcy komponentów i usług dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że przy rozwiniętym w pełni potencjale energetycznym Morza Bałtyckiego, tj. powstaniu farm wiatrowych o łącznej mocy 33 GW,
w najbliższych latach sektor zatrudni nawet 100 tysięcy wykwalifikowanych osób.

Dostępność wykwalifikowanych pracowników odgrywać będzie kluczową rolę w rozwoju nowej branży. Na pilną potrzebę kształcenia przyszłych kadr zwróciły uwagę strony podpisanego w 2021 roku Porozumienia Sektorowego. Zakłada ono inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu edukacji i szkolnictwa zawodowego, które mogą przesądzić o powodzeniu projektów i tempie transformacji energetycznej Polski w oparciu o morską energetykę wiatrową.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close