Serwis ESG

FW Kostomłoty

FW Kostomłoty

Farma Wiatrowa Kostomłoty została zrealizowana przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty Sp. z o.o., należąca w 100% do Grupy Polenergia. Farma Wiatrowa jest zlokalizowana na terenie gminy Kostomłoty, w powiecie średzkim, województwie dolnośląskim, w południowej Polsce.

27 MW

całkowita moc farmy wiatrowej

3 MW

moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V136

Podstawowe informacje

Farma Wiatrowa Kostomłoty została zrealizowana przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty Sp. z o.o., należąca w 100% do Grupy Polenergia. Farma Wiatrowa jest zlokalizowana na terenie gminy Kostomłoty, w powiecie średzkim, województwie dolnośląskim, w południowej Polsce.

Zgodnie z pozwoleniem na budowę moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V136 wyniesie 3 MW. Parametry turbin wiatrowych będą następujące:

  • wysokość piasty: 122 m;
  • średnica wirnika: 136 m.

Korzyści z Projektu

  • Produkcja energii

Przewidywana roczna produkcja czystej energii elektrycznej to 88 550 MWh rocznie.

Oddziaływanie społeczne

Projekt zrealizowany jest na terenie gminy Kostomłoty w powiecie średzkim. Prowadzona inwestycja zwiększy dochody gminy z tytułu podatków płaconych przez Spółkę, a właściciele gruntów zajmowanych przez farmę wiatrową oraz infrastrukturę towarzyszącą otrzymają benefity związane z umowami o dzierżawę gruntów lub służebności.

Więcej

Działania edukacyjne wspierane przez Grupę Polenergia

Polenergia działa na rzecz klimatu i ochrony środowiska w gminie Kostomłoty poprzez realizację projektu edukacyjnego Graj z nami w zielone!® w trzech szkołach podstawowych.

Więcej

Działania dobroczynne wspierane przez Grupę Polenergia

Działania dobroczynne na terenie FW Dębice/Kostomłoty są realizowane we współpracy z gminą Kostomłoty na rzecz funkcjonujących tam Kół Gospodyń Wiejskich mających na celu aktywizację oraz wsparcie działań kobiet. Dodatkowo, wspierane są aktywności na rzecz sportu dla dzieci oraz aktywności Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wpływ na bioróżnorodność

FW Kostomłoty posiada wszelkie pozwolenia niezbędne do działania w zgodzie z przepisami ochrony środowiska

W trakcie konsultacji publicznych udostępniono raport OOŚ i inne dokumenty wszystkim zainteresowanym interesariuszom. Nie wniesiono skarg ani protestów przeciwko planowanej inwestycji

Więcej

Formularz kontaktowy

Poniżej zamieszczamy formularz, który pozwoli na sprawne przekazywanie uwag, skarg i pytań do Grupy Polenergia, a tym samym pozwoli na efektywną komunikację i przekazywanie informacji oraz reagowanie na zdarzenia zaistniałe na skutek naszej działalności.

Formularze skarg zostały udostępnione w urzędzie gminy, gdzie można znaleźć również dane kontaktowe do Spółki.

Formularze są dostępne pod następującym linkiem:

Więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close