Serwis ESG

Wpływ na bioróżnorodność

Wpływ na bioróżnorodność

Decyzja środowiskowa

Po przygotowaniu raportu OOŚ, Spółka uzyskała stosowną decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla FW Kostomłoty nr RITGNROŚGP.6220.2.21.2013.TB, wydana dnia 30 czerwca 2013 roku przez wójta gminy Kostomłoty. W decyzji określono kluczowe warunki środowiskowe.

W trakcie konsultacji publiczne uwzględniające udostępnienie raportu OOŚ i innych dokumentów wszystkim zainteresowanym interesariuszom. Nie wniesiono skarg ani protestów przeciwko planowanej inwestycji.

Budowa Farmy Wiatrowej była prowadzona pod nadzorem przyrodniczym firmy Bioekspert . Wykonano 22 kontrole, podczas których sprawdzano teren pod kątem występowania siedlisk gatunków chronionych zwierząt, tj. płazów, ptaków i ssaków.

Dla projektu FW Kostomłoty w okresie czerwiec – sierpień 2008 przeprowadzono monitoring przedrealizacyjny ornitologiczny i chiropterologiczny. Wyniki monitoringu zostały przedstawione w raporcie o oddziaływaniu farmy wiatrowej na środowisko w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko, która zakończyła się uzyskaniem decyzji Wójta Gminy Kostomłoty o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.07.2013r.

Spółka została zobowiązana do przeprowadzenia 3 letniego monitoringu porealizacyjnego ptaków i nietoperzy. W terminie 6 miesięcy od dnia oddania farmy do użytkowania Spółka dodatkowo wykonana zostanie porealizacyjna analiza oddziaływania akustycznego na tereny chronione akustycznie.

W listopadzie 2022 roku rozpoczęto także monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny.

Raport z pierwszego roku badań zostanie przedłożony RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 18 miesięcy od momentu uruchomienia farmy.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close