Serwis ESG

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

W ostatnich latach zrównoważony rozwój zdobywa coraz większą uwagę na całym świecie. Rozwijające się społeczeństwa poszukują coraz bardziej ekologicznych sposobów pozyskiwania energii, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wraz z rosnącym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii, morska energetyka wiatrowa stała się jednym z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju. Ta innowacyjna forma pozyskiwania energii elektrycznej z wiatru na morzach i oceanach oferuje szereg korzyści ekonomicznych, przyczyniając się jednocześnie do stworzenia zrównoważonej i przyjaznej środowisku energetyki. Inwestycje w ten obszar generują zyski, które ożywią lokalne gospodarki, a także wpłyną na rozwój nowych gałęzi przemysłu. Morska energetyka wiatrowa posiada też potencjał w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Dynamiczny rozwój tej branży stwarza potrzebę wykształcenia ekspertów w dziedzinie nauk ścisłych, ale równie ważne jest pozyskanie wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju w tym sektorze. Dla młodych ludzi, dla których zrównoważony rozwój jest priorytetem, praca w branży morskiej energetyki wiatrowej daje szansę na rzeczywisty wkład w ochronę naszej planety.

Polenergia od wielu lat wspiera działania związane ze zrównoważonym rozwojem i edukacją przyszłych kadr sektora energetyki. Działamy w ramach czterech celów zrównoważonego rozwoju tj. 5 – równości płci, 7 – czystej i dostępnej energii, 11 – zrównoważonych miast i społeczności, 17 – partnerstw na rzecz celów. Studia podyplomowe „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa” są jednym z wyników tych działań. W listopadzie 2021 roku Polenergia podpisała umowę partnerstwa z Uniwersytetem Gdańskim o współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Już od pierwszej edycji studiów Polenergia jest partnerem merytorycznym i wspiera uniwersytecką kadrę w kolejnych edycjach. Efektem tego biznesowo-naukowego partnerstwa było przeprowadzenie przez przedstawicieli Polenergii wykładów, w sumie 15 godzin akademickich w temacie komunikacji z interesariuszami projektu i rozwoju local content oraz sfinansowanie dwóch miejsc dla mieszkanek Pomorza chcących podjąć studia podyplomowe w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

W ramach podsumowania pierwszej edycji studiów została przygotowana publikacja zawierająca prace dyplomowe słuchaczek i słuchaczy pierwszej edycji studiów. Materiał stanowi świetny przykład owocnej współpracy środowiska biznesu ze środowiskiem nauki i pokazuje interdyscyplinarny charakter studiów, umożliwiający absolwentom spojrzenie na problematykę z różnych perspektyw. Studenci zdobyli tu wiedzę z zakresu technologii odnawialnych, inżynierii wiatrowej, ekologii oraz aspektów ekonomicznych i prawnych związanych z projektem i utrzymaniem farm wiatrowych na morzu.

Studia w zakresie zrównoważonego rozwoju w morskiej energetyce wiatrowej są kluczowe dla przyszłości odnawialnych źródeł energii. Stanową odpowiedź na potrzeby współczesnego świata, który coraz bardziej zdaje sobie sprawę z konieczności ograniczenia wpływu człowieka na środowisko naturalne. Odpowiednie wykształcenie i wiedza specjalistyczna są niezbędne dla osiągnięcia postępów w tym sektorze.

Absolwenci takich programów, wspieranych między innymi przez Polenergię, będą mogli aktywnie przyczynić się do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, dążąc do osiągnięcia zrównoważonego i ekologicznego systemu energetycznego. Wierzymy, że inwestycje w takie studia są inwestycjami w lepsze i bardziej zrównoważone jutro dla naszej planety. Tylko wspólnie możemy stworzyć kadry do nowego przemysłu w Polsce i tylko od nas zależy jak wykorzystamy tę szansę.

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zobacz więcej

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close