Polenergia sygnatariuszem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

To drugie na świecie Porozumienie Sektorowe zawarte pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lokalnego łańcucha dostaw, jednostek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów z branży.

Gospodarzem uroczystego podpisania umowy było Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Celem Porozumienia jest maksymalizacja udziału local content w łańcuchu dostaw w procesie budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Strony Porozumienia uznały MEW za technologię ekonomicznie konkurencyjną, która stwarza cywilizacyjną szansę dla społeczeństwa i stanowi kluczowy element transformacji gospodarczej Polski.

„Od dekady Polenergia jest aktywnym promotorem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i jednym z liderów krajowego rynku. Byliśmy też od początku zaangażowani w przygotowanie umowy sektorowej - jako jedni z jej inicjatorów oraz liderzy grupy roboczej ds. dialogu z interesariuszami. Dobra energia, którą dziś wszyscy czują, pozwoli na sprawne i pełne wdrożenie postanowień Porozumienia, a to przełoży się na znaczące przyśpieszenie rozwoju projektów morskich farm wiatrowych. Wszyscy sygnatariusze zdają sobie doskonale sprawę, że im wcześniej i pełniej uda się zbudować polski sektor morskiej energetyki wiatrowej, tym szybciej i przy niższym koszcie uda się włączyć do polskiego systemu energetycznego nowe, duże, stabilne i nieemisyjne źródła energii. A to jest przecież w interesie nie tylko Polenergii, ale całego kraju.” – podkreśla Maciej Stryjecki, Dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych Grupa Polenergia.

Maciej Stryjecki

Dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych Grupa Polenergia.

Podpisanie Porozumienia poprzedzała ponad roczna współpraca podmiotów z branży, które w sześciu obszarach kompetencyjnych wypracowywały założenia dla dalszego rozwoju MEW w Polsce. Obszary te znajdują odzwierciedlenie w przyjętych celach strategicznych i obejmują założenia dla rozwoju kadr i systemu kształcenia, B+R, rozwoju polskiego przemysłu i udziału polskich przedsiębiorstw, logistyki zaplecza portowego i wpływu na regiony nadmorskie, edukacji społecznej oraz współpracy interesariuszy.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close