Serwis ESG

Kampania dialogu z interesariuszami

Kampania dialogu z interesariuszami

W latach 2014-2016 Grupa Polenergia zrealizowała pierwszą w Polsce, kompleksową kampanię dialogu z interesariuszami związaną z rozwojem projektów morskich farm wiatrowych.

Pierwszym etapem kampanii była analiza ryzyka potencjalnych konfliktów społecznych i środowiskowych, związanych z przygotowaniem i realizacją MFW Bałtyk III. W jej ramach określono najważniejszych interesariuszy oraz zaplanowano kilkustopniowy proces informowania i konsultacji zaadresowany do każdej z grup docelowych. Działania obejmowały m.in.: spotkania indywidualne, spotkania z organizacjami rybackimi, prezentacje podczas sesji władz samorządowych, konkursy wiedzy dla dzieci ze szkół podstawowych oraz punkty informacyjne.

Ważnym partnerem w dialogu, przygotowaniu oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu badań dot. oddziaływania inwestycji byli Regionalny i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Urząd Morski w Słupsku. Podstawą do przygotowania raportów dla morskich farm wiatrowych były również badania środowiska naturalnego. Metodyka i zakres badań oraz oceny oddziaływania szeroko omawiano i uzgadniano z właściwymi organami, przy udziale krajowych i zagranicznych ekspertów. Był to pierwszy tak kompleksowy i wieloletni program badawczy dla inwestycji na Morzu Bałtyckim w polskiej strefie. Polenergia zadbała o transparentne i powszechne informowanie o swoich działaniach, poprzez tematyczne strony internetowe projektów. W ramach przeprowadzonych działań przedstawiono i wyjaśniono oddziaływania projektu na środowisko, społeczeństwo oraz lokalną gospodarkę. Po prezentacji wyników badań i oceny oddziaływania firma zbierała uwagi, odpowiadała na postawione pytania oraz dbała o uzyskanie stanowiska właściwych organów administracji.

Kampania dla MFW Bałtyk III trwała od listopada 2014 roku do listopada 2015 roku. Wszystkie działania były realizowane w ścisłej współpracy z lokalnymi liderami opinii oraz organizacjami partnerskimi. W 2016 roku Polenergia rozpoczęła kolejną kampanię społeczną i przedstawiła drugi projekt – MFW Bałtyk II. W ramach tych działań również zorganizowano spotkania z lokalnymi samorządami, administracją morską, środowiskiem rybackim oraz mieszkańcami.

Search results

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close